Päätöslauselmaesitys - B9-0344/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0344/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0328/2021

Menettely : 2021/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0344/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0344/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0344/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen

(2021/2741(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 26. marraskuuta 2020 antamansa päätöslauselman jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murhasta[1], 17. syyskuuta 2020 Valko-Venäjän tilanteesta[2], 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta[3], 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä[4], 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta[5] ja 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta[6] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. toukokuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman Ryanairin lennon FR4978 pakottamisesta laskeutumaan Minskiin 23. toukokuuta 2021,

 ottaa huomioon 24. toukokuuta 2021, 1. lokakuuta 2020 ja 16. lokakuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä 12. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon 27. toukokuuta 2021 annetun G7-valtioiden ulkoministerien ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuoden 2020 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon, joka myönnettiin Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle 22. lokakuuta 2020,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset käyttivät 23. toukokuuta 2021 MiG-29-suihkuhävittäjiä pakottaakseen Puolassa rekisteröidyn Ryanairin lentokoneen, joka lentää kahden EU:n pääkaupungin välillä, laskeutumaan Minskiin mahdollista pommiuhkaa koskevan väärän väitteen perusteella;

B. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät opposition NEXTA-kanavan perustajan ja entisen päätoimittajan Raman Pratasevitšin ja hänen seuralaisensa Sofia Sapegan; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea (KGB) lisäsi Pratasevitšin terroristitoimintaan osallistuneiden henkilöiden luetteloon ja että hänet saatetaan nyt tuomita kuolemanrangaistukseen;

C. ottaa huomioon, että tiedustelualan ammattilaiset, joilla oli Venäjän passi, vakoilivat Pratasevitšia Kreikassa ja että kolme muuta matkustajaa, jotka ovat Venäjän kansalaisia, poistui vapaaehtoisesti lennolta FR4978 sen jälkeen, kun se oli pakotettu laskeutumaan Minskiin, mikä viittaa Valko-Venäjän ja Venäjän tiedustelupalvelujen väliseen yhteistyöhön;

D. ottaa huomioon, että lennon FR4978 pakottaminen laskeutumaan oli vastoin monia kansainvälisen oikeuden normeja, kuten Chicagon yleissopimusta kansainvälisestä siviili-ilmailusta ja Montrealin yleissopimusta siviili-ilmailun turvallisuuden vastaisten laittomien tekojen torjumisesta;

E. ottaa huomioon, että EU päätti kieltää valkovenäläisiltä lentoyhtiöiltä ylilennot EU:n ilmatilassa ja estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n lentoasemille, ja että kaikkia EU:hun sijoittautuneita lentoyhtiöitä on kehotettu välttämään Valko-Venäjän yli lentämistä; ottaa huomioon, että yhteensä 88 yksityishenkilöä ja seitsemän yhteisöä on nyt sisällytetty Valko-Venäjää koskevaan pakotejärjestelmään, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka ja hänen poikansa;

F. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on kaikkein raaimpien sortotoimien edessä Euroopassa sitten vuoden 1989; ottaa huomioon, että yli 400 henkilöä, mukaan lukien seitsemän alaikäistä, on tunnustettu poliittisiksi vangeiksi sen jälkeen, kun mielenosoitukset alkoivat 9. elokuuta 2020 järjestettyjen vilpillisten presidentinvaalien jälkeen, ja 35 000 ihmistä on vangittu; toteaa, että mielenosoittajia vastaan on nostettu 3 000 poliittisiin syihin perustuvaa rikoskannetta ja on esitetty 4 600 väitettä kidutuksesta, väkivallasta ja pahoinpitelystä; ottaa huomioon, että suurta huolta aiheutuu monista pahoinpitelyistä, joita on kohdistettu rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneisiin; ottaa huomioon, että säilöönottolaitosten hallinnot luovat tarkoituksellisesti epäinhimillisiä vankilaoloja;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän puolalaisen vähemmistön sortaminen on lisääntymässä, esimerkiksi puolalainen aktivisti ja Valko-Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtaja Andżelika Borys ja toimittaja, bloggaaja ja Valko-Venäjän puolalaisten liiton jäsen Andrzej Poczobut on pidätetty; ottaa huomioon, että hallinto painostaa yhä voimakkaammin puolalaista koulujärjestelmää ja että kouluja on pakotettu sulkemaan ovensa, rehtoreita pidätetty ja on järjestetty yksityiskohtaisia tarkastuksia; ottaa huomioon, että valtaansa pönkittäessään Lukašenka on maalannut puolalaisen vähemmistön vihollisekseen; ottaa huomioon, että puolalaisten vähemmistöjohtajien pidätyksiin on liittynyt Puolan vastaista propagandaa valtion TV:ssä ja puolankielisiin kouluihin kohdistettua painostusta; ottaa huomioon, että Lukašenka on luonut Valko-Venäjälle uuden juhlapäivän, jota vietetään Neuvostoliiton Puolaan vuonna 1939 tapahtuneen tunkeutumisen vuosipäivänä 17. syyskuuta;

H. ottaa huomioon, että erinäisiä EU:n jäsenvaltioiden diplomaatteja on karkotettu Minskistä ja solidaarisuuden hengessä muut maat ovat rajoittaneet diplomaattista läsnäoloaan Minskissä; ottaa huomioon, että Nato on asettanut pääsyrajoituksia Valko-Venäjän virkamiehille;

I. ottaa huomioon, että Lukašenkan toimikauden ensimmäisinä vuosina oppositiojohtajia ja kriittisiä toimittajia katosi ja oletuksen mukaan niin sanotut kuolemankomppaniat ovat surmanneet heidät; ottaa huomioon, että yhä useammin esitetään uskottavia väitteitä ja todisteita siitä, että Lukašenkan hallinnon ylimmät virkamiehet ovat osallistuneet katoamisiin ja surmiin sekä Valko-Venäjän alueella että muissa maissa, mukaan lukien Pavel Sheremetin katoaminen ja tappaminen Kiovassa vuonna 2016;

J. ottaa huomioon, että poliittinen aktivisti Vitold Ashurak, joka suoritti viiden vuoden vankeusrangaistusta tuomittuna hallinnon vastaisten mielenosoitusten järjestämisestä, kuoli vankilassa luultavasti kidutuksen jälkeen; ottaa huomioon, että valkovenäläinen oppositioaktivisti Stsiapan Latypau iski itseään kynällä kurkkuun oikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun häntä oli painostettu vankeudessa;

K. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on päättänyt aloittaa vaaralliseksi luokitellun Astravetsin ydinvoimalaitoksen kaupallisen toiminnan;

1. antaa tunnustusta Valko-Venäjän kansalle sen rohkeudesta Lukašenkan hallinnon sortotoimien edessä;

2. tuomitsee jyrkästi 171 matkustajan sekä Raman Pratasevitšin ja hänen kumppaninsa Sofia Sapegan hengen vaarantamisen Ryanairin lennolla FR4978;

3. vaatii Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan välitöntä ja ehdotonta vapauttamista; toistaa aiemmat vaatimuksensa vapauttaa kaikki muut Valko-Venäjän vankiloissa olevat poliittiset vangit;

4. toistaa, että parlamentti ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkan valintaa Valko-Venäjän presidentin virkaan; pitää Valko-Venäjän nykyistä hallintoa laittomana, lainvastaisena ja rikollisena; tuomitsee rauhanomaisesti oikeuttaan vapauteen, demokratiaan ja ihmisarvoon puolustaviin tuhansiin valkovenäläisiin kohdistetut tukahduttamistoimet; tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjän yhteiskuntaan kohdistetut järjestelmälliset tukahduttamistoimet rauhanomaisten kokoontumisten, sosiaalisessa mediassa esitettyjen meilipiteiden ja muiden ilmaisumuotojen käytön takia;

5. vaatii Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan syytettyjen ja heidän asianajajiensa prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden lukuisat rikkomiset, erityisesti rikosoikeudenkäynnit suljettujen ovien takana;

6. panee merkille, että 9. elokuuta 2020 pidettyjen anastettujen vaalien jälkeen 35 000 ihmistä on vangittu, mielenosoittajia vastaan on nostettu noin 3 000 poliittisesti motivoitua rikossyytettä ja että on esitetty yli 4 600 kidutusta, väkivaltaa ja pahoinpitelyjä koskevaa väitettä; panee merkille, että 1. kesäkuuta 2021 mennessä poliittisia vankeja oli 454 ja heidän määränsä kasvaa edelleen; huomauttaa, että naisilla on ollut merkittävä rooli mielenosoituksissa Valko-Venäjällä ja että pidätettyinä ollessaan he joutuvat jatkuvasti kostotoimien, uhkausten ja huonon kohtelun kohteiksi;

7. kehottaa EU:ta jatkamaan neljättä pakotepakettia niitä virkamiehiä vastaan, jotka ovat osallistuneet vaalipetoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin Valko-Venäjällä, mukaan lukien tuomarit ja KGB:n sekä valtion virkamiehet, joiden nimet ovat julkisesti tiedossa muun muassa NEXTA-kanavan ansiosta; korostaa tarvetta kohdistaa toimia myös yrityksiin, jotka tukevat Lukašenkan hallintoa; suosittaa, että otetaan käyttöön alakohtaisia seuraamuksia ja että niihin olisi sisällyttävä kielto tuoda öljytuotteita, kaliumlannoitteita, metallituotteita sekä puuta ja puutuotteita, joista monet on valmistettu rangaistuslaitoksissa käyttäen vankityövoimaa; suosittelee, että seuraamuksia koordinoidaan demokraattisten liittolaisten, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Ukrainan, kanssa ja että jatketaan työtä kattavan monenvälisen strategian laatimiseksi Valko-Venäjän demokratian, itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamiseksi, jotta voidaan osoittaa kansainvälisen yhteisön solidaarisuutta Valko-Venäjän kansaa kohtaan Valko-Venäjän hallituksen vilpillisiä ja väkivaltaisia toimia vastaan; katsoo, että Valko-Venäjän hallinnolle ja siihen yhteydessä oleville yhteisöille ei pitäisi myöntää lainoja, luottotakuita, vakuutuksia, rahoitusta tai muuta vastaavaa rahoitusapua;

8. kehottaa lisäksi jäädyttämään kokonaan kaiken yhteistyön Valko-Venäjän julkisen sektorin kanssa ja siirtymään sen sijaan tukemaan yksityistä sektoria, kansalaisyhteiskuntaa ja maan ulkopuolella toimivia järjestöjä demokraattisten liikkeiden tukemiseksi;

9. kehottaa tunnistamaan ja paljastamaan Aljaksandr Lukašenkan ja muiden hallinnon johtajien henkilökohtaiset varat ja varallisuuden; katsoo, että seuraamuksia olisi sovellettava, paitsi jos Valko-Venäjän kansalaiset, jotka on vangittu demokratiaa edistävästä toiminnastaan, vapautetaan, poliittisten syytteiden nostaminen kaikkia opposition edustajia ja Valko-Venäjän riippumattomia toimittajia vastaan peruutetaan, kaikki oppositiojohtajien ja toimittajien surmat ja katoamiset Valko-Venäjällä selvitetään, kaikki häirinnän ja tukahduttamisen muodot riippumattomia tiedotusvälineitä, riippumattomia ammattiliittoja, kansalaisjärjestöjä, uskonnollisia järjestöjä (mukaan lukien niiden johto ja jäsenet) sekä Valko-Venäjän poliittista oppositiota vastaan lopetetaan, Valko-Venäjällä järjestetään vapaat ja rehelliset presidentinvaalit ja parlamenttivaalit, jotka ovat Etyjin sitoumusten mukaisia ja joihin osallistuu kansainvälisiä tarkkailijoita;

10. kehottaa Euroopan lentoturvallisuusvirastoa ja kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä tekemään kiireellisen tutkimuksen tästä ennennäkemättömästä lentopiratismista sen arvioimiseksi, olivatko lentokuljetukset ja matkustajien turvallisuus vaarassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä päätöstä kieltää valkovenäläisiltä lentoyhtiöitä ylilennot EU:n ilmatilassa ja estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n lentoasemille, ja että kaikkia EU:hun sijoittautuneita lentoyhtiöitä on kehotettu välttämään Valko-Venäjän yli lentämistä;

11. tuomitsee jyrkästi tukahduttamistoimet ja vihamielisen toiminnan, joita viranomaiset ovat kohdistaneet puolalaisen vähemmistön edustajiin ja puolankieliseen koulujärjestelmään Valko-Venäjällä; kehottaa tässä yhteydessä vapauttamaan ehdoitta Andżelika Borysin, Andrzej Poczobutin ja muut poliittiset vangit; muistuttaa, että viimeaikaiset sortotoimet ovat osa Valko-Venäjän viranomaisten harjoittamaa häirintä- ja vainokampanjaa, jossa Valko-Venäjän viranomaiset ahdistelevat ja vainoavat alkuperältään puolalaisia kansalaisia;

12. kehottaa kansainvälisiä viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä tutkiakseen kaikki Lukašenkan valtaantulon jälkeen tapahtuneet kidutus- ja murhatapaukset; katsoo, että olisi useammin käytettävä tuomioistuimen yleistoimivaltaa, kunnes rikosvastuuta koskeva erityismekanismi on perustettu erityistuomioistuimen muodossa;

13. on syvästi huolissaan Venäjän osallistumisesta Lukašenkan hallintoon ja sen tukemisesta ja kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan käyttöön uusia pakotteita Venäjän federaatiota vastaan;

14. korostaa, että EU:n on edelleen sitouduttava demokraattiseen Valko-Venäjään; suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmaan, joka koskee sen kolmen miljardin euron taloudellista tukipakettia tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle; kehottaa EU:ta käyttämään Erasmus+-ohjelmaa ja muita apurahaohjelmia ja apurahoja Valko-Venäjän yliopistoista demokratia-aktivisminsa takia erotettujen opiskelijoiden tukemiseksi;

15. kehottaa erottamaan Valko-Venäjän kansainvälisistä urheiluelimistä, myös Kansainvälisestä olympiakomiteasta, ja keskeyttämään sen maajoukkueiden osallistumisen eurooppalaisiin ja maailmanmestaruuskilpailuihin kaikilla urheilun aloilla, myös tämän vuoden olympiakisoissa Tokiossa, sekä kaikkiin seurojen järjestämiin kansainvälisiin tapahtumiin ja mestaruuskisoihin;

16. kehottaa demokraattisia johtajia sisällyttämään Valko-Venäjän tilanteen Venäjän-suhteiden asialistalle ja kaikkiin maailman johtajien, myös G7-ryhmän, kokousten asialistalle;

17. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vahvistamaan tukensa demokraattiselle, suvereenille ja itsenäiselle Valko-Venäjälle; pitää myönteisenä komission ilmoittamaa suunnitelmaa, joka koskee sen kolmen miljardin euron taloudellista tukipakettia tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle;

18. kehottaa jälleen lisäämään tukea riippumattomille tiedotusvälineille Valko-Venäjällä ja sen ulkopuolella, kuten Bielsat TV-kanavalle, sekä kansalaisjärjestöille, ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille toimittajille;

19. toteaa selvästi, että EU ei koskaan hyväksy salaisissa neuvotteluissa tapahtuvaa Valko-Venäjän pidemmälle menevää yhdentämistä Venäjän federaatioon, koska siten annetaan tukea Lukašenkalle, jolla ei ole demokraattista legitiimiyttä käydä tällaisia neuvotteluja;

20. ilmaisee solidaarisuutensa Latvialle sen jälkeen, kun Valko-Venäjä karkotti perusteettomasti sen diplomaatteja; tuomitsee Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän käynnistämän rikostutkinnan Latvian ulkoministeriä ja Riian pormestaria vastaan;

21. toistaa olevansa huolissaan Astravetsin ydinvoimalaitoksen kaupallisesta toiminnasta vain 50 kilometrin päässä Vilnasta ja korostaa, että voimala aiheuttaa vaaraa muille EU-maille, kuten Puolalle, Latvialle ja Virolle;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan ja Venäjän federaation viranomaisille.

 

Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö