Forslag til beslutning - B9-0380/2021Forslag til beslutning
B9-0380/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om beskyttelse af demokratiet mod censur

30.6.2021

jf. forretningsordenens artikel 143

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af demokratiet mod censur

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union,

 

 der henviser til artikel 11 og 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

 

A. der henviser til, at demokrati, som er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union, indebærer fri formidling af politiske idéer, som alle har mulighed for at udvikle, formidle og modtage; der henviser til, at det er særlig vigtigt i forbindelse med valgkampagner og med hensyn til folkevalgte repræsentanter;

 

B. der henviser til, at demokratiet imidlertid trues af den urimelige og uærlige betegnelse af et stigende antal idéer som "hadefuld tale", et subjektivt og illegitimt begreb, og af den filtrering, som medieplatforme og digitale platforme foretager af enkeltpersoner og taler;

 

1. minder om sin uforbeholdne støtte til menings- og ytringsfriheden;

 

2. understreger, at valg er hjørnestenen i demokratiet, og at folkevalgte repræsentanter og kandidater, der stiller op til valg, skal beskyttes i særlig grad;

 

3. understreger, at den tiltagende kriminalisering af gængse og accepterede idéer og udtalelser er en juridisk blokering af politiske idéer; fordømmer disse forsøg, som der konstant bliver flere af, hvilket påviser, at de mangler et materielt grundlag;

 

4. kræver, at EU-lovgivningen sikrer denne beskyttelse effektivt ved at forbyde begrænsning af enhver form for udtalelser fra folkevalgte repræsentanter eller kandidater, undtagen hvis der er givet et retsligt påbud.

Seneste opdatering: 19. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik