Päätöslauselmaesitys - B9-0380/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0380/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kansanvallan suojelemisesta sensuurilta

30.6.2021

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kansanvallan suojelemisesta sensuurilta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

 

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 12 artiklan,

 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana oleviin arvoihin lukeutuva kansanvalta sisältää vapauden esittää poliittisia mielipiteitä, joita kaikki voivat muodostaa, levittää ja vastaanottaa; katsoo, että sillä on erityinen merkitys vaalikampanjoiden yhteydessä ja valituksi tulleiden edustajien kohdalla;

 

B. katsoo kuitenkin, että sitä uhkaa yhä useampien mielipiteiden oikeudeton ja epärehellinen määrittely vihapuheeksi, joka on käsitteenä subjektiivinen ja vailla oikeudellista perustaa, sekä media- ja verkkoalustojen harjoittama henkilöiden ja keskustelujen suodattaminen;

 

1. muistuttaa horjumattomasta tuestaan mielipiteenvapaudelle ja sananvapaudelle;

 

2. korostaa, että vaalit ovat kansanvallan kulmakivi ja valittujen edustajien sekä vaaleissa ehdokkaaksi asettuneiden tulee nauttia erityistä suojelua;

 

3. korostaa, että lisääntyvä rankaiseminen yleisistä ja hyväksytyistä ajatuksista ja mielipiteistä on osoitus pyrkimyksestä oikeudellisesti rajoittaa poliittisia mielipiteitä; tuomitsee tällaiset pyrkimykset, joiden jatkuva yleistyminen ilmentää aineellisen perustan puutetta;

 

4. kehottaa unionia turvaamaan lainsäädännöllä tehokkaasti tämän suojan kieltämällä vaaleilla valittujen edustajien tai ehdokkaiden mielipiteen ilmaisun kaikkinaiset rajoitukset, ellei se tapahdu tuomioistuimen määräyksestä;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 19. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö