Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0380/2021Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0380/2021

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a demokrácia védelméről a cenzúrát megvalósító gyakorlatokkal szemben

30.6.2021

az eljárási szabályzat 143. cikke alapján

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Proposition de résolution du Parlement européen sur la protection de la démocratie contre les pratiques de censure

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkére,

 

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 12. cikkére,

 

 tekintettel eljárási szabályzata 143. cikkére,

 

A. mivel a demokrácia, amely az Európai Unió egyik alapvető értéke, magában foglalja a politikai eszmék szabad közlését, amelyeket mindenki kialakíthat, közvetíthet és befogadhat; mivel különösen fontossá válik a választási kampányok során és a választott képviselőkkel kapcsolatban;

 

B. mivel azonban veszélyezteti egyre több eszmének a „gyűlöletbeszéd” szubjektív és illegitim fogalmával történő visszaélésszerű és hamis felcímkézése, valamint az emberekre és a beszédmódokra a média- és digitális platformok által rákényszerített „önkontroll”;

 

1. emlékeztet a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadsága iránti rendíthetetlen elkötelezettségére;

 

2. hangsúlyozza, hogy a választások a demokrácia sarokkövei, és hogy a választott tisztségviselőket és a jelölteket különösen védeni kell;

 

3. hangsúlyozza, hogy közkeletű és elfogadott eszmék és kijelentések növekvő kriminalizálása a politikai eszmék jogi elzárására tett kísérlet; elítéli ezeket a kísérleteket, amelyeknek nem szűnő terjedése a tárgyi alap hiányára utal;

 

4. követeli, hogy az uniós jogszabályok hatékonyan garantálják ezt a védelmet azáltal, hogy megtiltják a választott képviselők vagy jelöltek véleménynyilvánításának korlátozását, kivéve a bírósági végzés útján történő korlátozást.

Utolsó frissítés: 2021. július 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat