Projekt rezolucji - B9-0380/2021Projekt rezolucji
B9-0380/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ochrony demokracji przed cenzurą

30.6.2021

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony demokracji przed cenzurą

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

 

 uwzględniając art. 11 i 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

 

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

 

A. biorąc pod uwagę, że demokracja, będąca podstawową wartością Unii Europejskiej, zakłada swobodny przepływ idei politycznych, które wszyscy mogą formować, głosić i kierować się nimi; biorąc pod uwagę, że ma to szczególne znaczenie w kontekście kampanii wyborczych i z punktu widzenia wybranych przedstawicieli;

 

B. biorąc pod uwagę, że demokracja jest obecnie zagrożona w związku z uznawaniem (w sposób nieuczciwy i stanowiący nadużycie) coraz większej liczby opinii za ,,mowę nienawiści” – pojęcie to jest subiektywne i bezprawne – oraz filtrowaniem treści przez platformy medialne i cyfrowe;

 

1. przypomina, że Parlament stanowczo popiera wolność wyrażania opinii oraz wolność wypowiedzi;

 

2. podkreśla, że wybory są fundamentem demokracji i że osoby wybrane, a także kandydujące powinni być objęci szczególną ochroną;

 

3. podkreśla, że coraz częstszą kryminalizację idei i opinii, które są powszechne i uznawane, można uznać za próbę blokowania środkami prawnymi niektórych poglądów politycznych; potępia te próby, które mimo braku podstaw merytorycznych stają się coraz częstsze;

 

4. żąda, by przepisy unijne skutecznie chroniły przed takimi próbami, zabraniając ograniczania wypowiedzi wybranych w wyborach przedstawicieli lub kandydatów, o ile sąd nie nakaże inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności