Propunere de rezoluţie - B9-0380/2021Propunere de rezoluţie
B9-0380/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la protecția democrației împotriva cenzurii

30.6.2021

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la protecția democrației împotriva cenzurii

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 

 având în vedere articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

 

A. întrucât democrația, o valoare fundamentală a Uniunii Europene, implică comunicarea liberă a ideilor politice pe care toți le pot forma, transmite și primi; întrucât acest lucru este deosebit de important în contextul campaniilor electorale și pentru reprezentanții aleși;

 

B. întrucât, cu toate acestea, ea este amenințată de calificarea falsă și abuzivă a unui număr tot mai mare de idei, cum ar fi „discursul de incitare la ură”, un concept subiectiv și nelegitim, precum și de filtrarea pe care mass-media și platformele digitale o impun persoanelor și discursurilor;

 

1. reamintește angajamentul său ferm în favoarea libertății de opinie și de exprimare;

 

2. subliniază că alegerile reprezintă piatra de temelie a democrației și că reprezentanții aleși și candidații la alegeri trebuie să fie protejați în mod deosebit;

 

3. subliniază că incriminarea crescândă a ideilor și a afirmațiilor comune și acceptate echivalează cu o încercare de blocaj juridic al ideilor politice; condamnă aceste încercări, a căror extindere continuă demonstrează lipsa unei baze concrete;

 

4. solicită ca legislația UE să asigure această protecție în mod eficient, interzicând restricționarea oricărei forme de exprimare a reprezentanților aleși sau a candidaților, cu excepția unui ordin judecătoresc.

Ultima actualizare: 19 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate