Predlog resolucije - B9-0380/2021Predlog resolucije
B9-0380/2021

PREDLOG RESOLUCIJE o zaščiti demokracije pred cenzuro

30.6.2021

v skladu s členom 143 Poslovnika

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9-0380/2021

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti demokracije pred cenzuro

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji,

 

 ob upoštevanju členov 11 in 12 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker ima v demokraciji, ki je temeljna vrednota Evropske unije, vsak pravico, da oblikuje, izraža in sprejema politično mnenje; ker je to zlasti pomembno v času volilnih kampanj in za izvoljene predstavnike;

 

B. vendar je demokracija ogrožena zaradi čedalje pogostejšega, pretiranega in neiskrenega izkrivljanja idej v obliki „sovražnega govora“, kar je subjektiven in nelegitimen pojem, pa tudi zaradi filtriranja oseb in vsebin v medijih in na digitalnih platformah;

 

1. ponovno izraža svojo trdno zavezanost svobodi izražanja mnenja;

 

2. poudarja, da so volitve temelj demokracije in da je treba še posebej zaščititi izvoljene predstavnike in kandidate za volitve;

 

3. poudarja, da je cilj vse pogostejše kriminalizacije vsesplošno sprejetih idej in mnenj zakonska omejitev političnih idej; obsoja te nenehne poskuse, saj zanje ni stvarne podlage;

 

4. poziva, naj se ta zaščita učinkovito zagotovi z zakonodajo EU, tako da se prepove omejevanje govora izvoljenih predstavnikov ali kandidatov, razen v primeru sodne odločbe.

 

Zadnja posodobitev: 19. julij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov