Предложение за резолюция - B9-0406/2021Предложение за резолюция
B9-0406/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Начо Санчес Амор, Педру Маркеш, Тонино Пицула
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0406/2021

Процедура : 2021/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0406/2021
Внесени текстове :
B9-0406/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0406/2021

Резолюция на Европейския парламент относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

(2021/2788(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, и по-специално резолюциите от 5 май 2021 г. относно докладите на Комисията за Турция за 2019 – 2020 г.[1], от 20 януари 2021 г. относно положението с правата на човека в Турция, и по-специално случая със Селахатин Демирташ и други лица, лишени от свобода заради убежденията си[2], и от 19 септември 2019 г. относно положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове[3],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяване (COM(2020)0660) и придружаващия доклад за Турция за 2020 г. (SWD(2020)0355),

 като взе предвид рамката за преговори между ЕС и Турция от 3 октомври 2005 г. и факта, че, какъвто е случаят с всички държави – кандидатки за членство в ЕС, присъединяването на Турция към ЕС зависи от пълното спазване на критериите от Копенхаген,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 юни 2021 г. и други имащи отношение заключения на Съвета и на Европейския съвет относно Турция,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 22 март 2021 г. относно актуалното състояние на политическите, икономическите и търговските отношения между ЕС и Турция (JOIN(2021)0008),

 като взе предвид изявлението на говорителя по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на Европейската служба за външна дейност от 19 август 2019 г. относно временното отстраняване от длъжност на избрани кметове и задържането на стотици хора в югоизточна Турция,

 като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и комисаря по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване от 4 ноември 2016 г. относно задържането на няколко членове на Демократичната партия на народите, включително съпредседателите на партията,

 като взе предвид член 46 от Европейската конвенция за правата на човека, който гласи, че високодоговарящите страни се задължават да изпълняват окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по всяко дело, по което те са страна, и произтичащото оттук задължение на Турция да изпълнява всички решения на европейските съдилища, включително решенията на ЕСПЧ,

 като взе предвид решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г. по делото Селахатин Демирташ/Турция (14305/17) и решението на ЕСПЧ от 20 ноември 2018 г. по същото дело,

 като взе предвид Резолюция 2260 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 24 януари 2019 г., озаглавена „Влошаване на положението на политиците от опозицията в Турция: какво може да се направи за защита на техните основни права в държава – членка на Съвета на Европа?“ (The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на фона на цялостно отстъпление, което засяга основните свободи и принципите на правовата държава, опозиционните партии в Турция, и особено Демократичната партия на народите (HDP), непрестанно и все по-често стават мишена за турските органи;

Б. като има предвид, че на 17 март 2021 г. главният прокурор на турския касационен съд за първи път внесе обвинителен акт в Конституционния съд с искане за разпускане на HDP;

В. като има предвид, че на 31 март 2021 г. Общото събрание на Конституционния съд проведе първото разглеждане на обвинителния акт, като установи процедурни недостатъци и реши да поиска от Главната прокуратура да отстрани тези недостатъци;

Г. като има предвид, че на 7 юни 2021 г. главният прокурор внесе преразгледан обвинителен акт в Конституционния съд с искане за разпускане на HDP;

Д. като има предвид, че в допълнение към искането партията да бъде разпусната, преразгледаният обвинителен акт, подобно на първоначалния, изисква налагане на забрана на близо 500 политици от HDP да се занимават с политическа дейност и замразяване на банковите сметки на партията;

Е. като има предвид, че на 21 юни 2021 г. Общото събрание на Конституционния съд проведе първото си разглеждане на преразгледания обвинителен акт и го прие единодушно;

Ж. като има предвид, че главният прокурор основава повечето от обвиненията си срещу HDP на протестите в Кобане, за които има текущо съдебно дело срещу политици от партията, включително бившите съпредседатели Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг;

З. като има предвид, че тези обвинения се основават главно на съобщение в Twitter, публикувано от Централния управителен съвет на HDP (от 6 октомври 2014 г.), с което се приканват хората да протестират в знак на солидарност с жителите на Кобане срещу ИДИЛ и срещу турското ембарго, наложено на Кобане;

И. като има предвид, че в т.нар. дело „Кобане“ има 108 обвиняеми от HDP; като има предвид, че 28 от тях са задържани в очакване на съдебен процес; като има предвид, че са наложени съдебни ограничения на шестима души и са издадени заповеди за арест на 75 души; като има предвид, че Парламентът ще продължи да следи отблизо делото „Кобане“ и други подобни дела;

Й. като има предвид, че на 17 юни 2021 г. Дениз Пойраз, служител и член на HDP, беше убита в помещенията на партията в Измир; като има предвид, че се твърди, че е била осакатена след смъртта си;

К. като има предвид, че сградата на HDP в Измир е била мишена в продължение на месеци преди нападението; като има предвид, че служители на партията в Измир са разговаряли с полицията и администрацията за възможността срещу тях да бъде извършено нападение, но полицията не е взела предпазни мерки; като има предвид, че тези нападения бяха извършени в атмосфера на нарастващ политически натиск, подклаждан от действия и изявления на партиите на управляващата коалиция и правителството;

Л. като има предвид, че трима членове на парламента от HDP бяха лишени от парламентарните си места и имунитет и впоследствие бяха задържани;

М. като има предвид, че на 30 юни 2021 г. прокурорите на Министерството на правосъдието представиха на съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на турското Велико национално събрание резюмета на производствата, целящи отнемане на законодателния имунитет на 20 опозиционни законотворци от шест различни опозиционни партии;

Н. като има предвид, че тези производства са насочени срещу 15 членове на парламента от HDP, лидера на Народнорепубликанската партия (CHP) Кемал Кълъчдароглу и по един член на парламента от всяка друга опозиционна партия, а именно Демократичната партия на регионите (DBP), Добрата партия (İYİ), Турската работническа партия (TİP) и Демократическата партия (DP);

О. като има предвид, че г-н Кълъчдароглу, в качеството си на лидер на основната опозиционна партия, е обект на съдебно преследване за предполагаема обида на президента на Турция, за което може да бъде осъден на лишаване от свобода до четири години; като има предвид, че на 11 януари 2021 г. срещу него също така е заведено дело от президента Реджеп Тайип Ердоган с искане за изплащане на обезщетение за вреди в размер на 1 милион турски лири;

П. като има предвид, че към 1 март 2021 г. общо 1 267 резюмета на производства са в процес на разглеждане в съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на турското Велико национално събрание, 955 (75%) от които са срещу 59 членове на парламента от HDP;

Р. като има предвид, че г-н Демирташ, бивш член на парламента на Турция от 2007 до 2018 г., бивш съпредседател на HDP и кандидат за президент по време на изборите през 2014 и 2018 г. (получил съответно 9,76% и 8,32% от гласовете), е задържан от повече от четири години по необосновани обвинения и независимо от двете решения на ЕСПЧ в полза на неговото освобождаване;

С. като има предвид, че след местните избори, проведени на 31 март 2019 г., 59 от 65-те демократично избрани кметове от HDP в югоизточната част на Турция бяха заместени от назначени от правителството губернатори на провинции или доверени лица, като основанието е, че срещу тях се води наказателно преследване за предполагаеми връзки с тероризма; като има предвид, че от 36-те задържани лица 32 бяха освободени по време на съдебния процес, но шестима избрани съкметове все още остават в затвора;

Т. като има предвид, че влошаващите се структурни проблеми, водещи до липса на институционална независимост в съдебната система, продължават да оказват въздействие върху правата на опозиционните партии;

1. остава дълбоко загрижен от постоянните нападения и натиск върху опозиционните партии в Турция, и по-специално от начина, по който HDP, включително нейната младежка организация, е конкретна и все по-честа мишена за турските органи; настоятелно призовава турското правителство да сложи край на това положение и да гарантира, че всички политически партии в страната могат свободно и изцяло да упражняват законните си дейности в съответствие с основните принципи на една плуралистична и демократична система;

2. решително осъжда обвинителния акт, внесен повторно в Конституционния съд от главния прокурор на Турция с искане за разпускане на HDP и за налагане на забрана на близо 500 членове на партията да се занимават с политическа дейност, включително повечето от настоящите ѝ ръководители, което би им попречило да извършват какъвто и да било вид политическа дейност през следващите пет години; изразява дълбока загриженост във връзка с единодушното решение на Конституционния съд да приеме това дело; отбелязва с голяма загриженост, че делото за разпускане на HDP е кулминацията на репресиите срещу партията, които продължават от няколко години и в които хиляди партийни членове, ръководни кадри, членове на парламента, местни съветници и съкметове са били съдени, главно по обвинения, свързани с тероризъм;

3. изразява твърдо убеждение, че невъзпрепятстването на участието на HDP в турските демократични институции е основен начин турското общество да стане по-приобщаващо и да се създаде положителна перспектива, която да доведе до мирно уреждане на кюрдския въпрос; във връзка с това отново заявява, че като се има предвид твърдият ангажимент на HDP да работи чрез демократични институции, забраната на партията би била сериозна политическа грешка в средносрочен план и би представлявала необратим удар върху плурализма и демократичните принципи, оставящ милиони гласоподаватели в Турция без представителство;

4. решително осъжда ужасяващото убийство на члена и служител на HDP Дениз Пойраз и нападението срещу офисите на партията в Измир; изразява своите съболезнования на нейните роднини и приятели; настоятелно призовава органите да разследват обстойно този случай и да подведат виновниците под съдебна отговорност;

5. призовава турските органи да се въздържат от подстрекаване срещу HDP и да предприемат необходимите мерки за защита на офисите и служителите на партията, включително членове на парламента и избрани местни съветници и съкметове;

6. осъжда решението за отнемане на парламентарните места и имунитет на членовете на парламента от HDP Лейла Гювен, Йомер Фарук Гергерлиоглу и Муса Фарисогюларъ, както и последвалото им задържане; приветства неотдавнашното решение на Конституционния съд от 1 юли 2021 г., в което единодушно се постановява, че са нарушени правата на члена на парламента Гергерлиоглу да бъде избиран и да участва в политическа дейност, както и правото му на лична свобода и сигурност; настоятелно призовава турските органи и съдилищата от по-долна инстанция да изпълнят решението на Конституционния съд и спешно да освободят члена на парламента Гергерлиоглу и да възстановят парламентарния му статут; изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото неспазване от страна на съдилищата от по-долна инстанция и турските органи на решенията на Конституционния съд, което представлява тежко нарушение на основното функциониране на принципите на правовата държава и трябва спешно да бъде разгледано; призовава за незабавното освобождаване на другите двама членове на парламента от HDP и за оттеглянето на всички обвинения срещу тях;

7. решително осъжда продължаващото задържане от ноември 2016 г. на бившите съпредседатели на HDP Фиген Юксекдаг и Селахатин Демирташ, опозиционен лидер и бивш кандидат за президент; припомня решението на ЕСПЧ по делото Селахатин Демирташ/Турция от 20 ноември 2018 г., потвърдено с решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г., в което турските органи са призовани незабавно да освободят г-н Демирташ; изразява възмущение от продължаващото незачитане и неприлагането от страна на турските органи на решенията на ЕСПЧ, включително по други дела, като например делото на Осман Кавала, за което Комитетът на министрите на Съвета на Европа би могъл да започне производство за установяване на нарушение срещу Турция;

8. изразява дълбока загриженост относно постепенно нарастващия натиск върху основната опозиционна партия (CHP) и нейния лидер Кемал Кълъчдароглу, в това число конфискуването на партийни листовки със съдебна заповед, заплахите, отправени публично срещу него, и физическите нападения срещу него; осъжда искането за снемане на имунитета на г-н Кълъчдароглу въз основа на неговите политически изявления, включително съдебното му преследване за предполагаема обида на президента на Турция, за което може да бъде осъден на лишаване от свобода до четири години; отново изразява сериозна загриженост във връзка с непрекъснатия политически и съдебен тормоз над Джанан Кафтанджъоглу, регионален председател на CHP в Истанбул, която беше осъдена през септември 2019 г. на почти десет години лишаване от свобода в политически мотивирано дело, по което се очаква решение на Върховния съд;

9. осъжда честото прибягване до отнемане на парламентарния статут на членове на парламента от опозицията, което сериозно накърнява имиджа на парламента на Турция като демократична институция; осъжда решението на турските органи да освободят от длъжност демократично избрани кметове въз основа на спорни доказателства и да ги заменят с неизбрани доверени лица; подчертава, че тези действия продължават да подкопават способността на политическата опозиция да упражнява своите права и да изпълнява своята демократична роля; изразява дълбока загриженост във връзка с това сериозно отстъпление по отношение на свободата на опозиционните партии да функционират, което разкрива ужасното положение с правата на човека в Турция и продължаващото уронване на демокрацията и принципите на правовата държава в нарушение на критериите от Копенхаген;

10. счита, че уронването на принципите на правовата държава и системната липса на независимост на съдебната власт продължават да се свързват със съдебни решения, засягащи свободата на опозиционните партии да функционират;

11. счита, че ключовата област на основните права и свободи, която е в основата на процеса на присъединяване, не може да бъде отделена и изолирана от цялостните отношения и че тя продължава да бъде основната пречка за постигането на напредък по всяка положителна програма, която би могла да бъде предложена на Турция, която следва също така да зависи от пълното спазване на правата на опозиционните партии и свободата им да функционират; поради това призовава Комисията и Съвета да разгледат сериозно текущото състояние на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека и зачитането на международните конвенции и резолюции при изпълнението на неотдавнашното решение на Европейския съвет да развива отношенията си с Турция по поетапен, пропорционален и обратим начин, при условие че бъдат изпълнени условията, определени през март и в предходни заключения на Европейския съвет;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Република Турция.

 

Последно осъвременяване: 7 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност