Предложение за резолюция - B9-0407/2021Предложение за резолюция
B9-0407/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно репресиите срещу опозицията в Турция, по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Йозлем Демирел, Николай Вилумсен, Йоргос Георгиу, Ману Пинеда
от името на групата The Left

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0406/2021

Процедура : 2021/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0407/2021
Внесени текстове :
B9-0407/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0407/2021

Резолюция на Европейския парламент относно репресиите срещу опозицията в Турция, по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

(2021/2788(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 24 юни 2021 г. и други имащи отношение заключения на Съвета и на Европейския съвет относно Турция,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 5 май 2021 г. относно докладите на Комисията за Турция за 2019 – 2020 г.[1], резолюцията от 20 януари 2021 г. относно положението с правата на човека в Турция, и по-специално случая със Селахатин Демирташ и други лица, лишени от свобода заради убежденията си[2], и резолюцията от 19 септември 2019 г. относно положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове[3],

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 22 март 2021 г. относно актуалното състояние на политическите, икономическите и търговските отношения между ЕС и Турция (JOIN(2021)0008),

 като взе предвид изявлението от 19 август 2019 г. на говорителя по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на Европейската служба за външна дейност относно временното отстраняване на избрани кметове и задържането на стотици хора в югоизточна Турция,

 като взе предвид изявлението от 4 ноември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на члена на Комисията по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване относно задържането на няколко членове на Демократичната партия на народите (HDP), включително съпредседателите на партията,

 като взе предвид рамката за преговори ЕС – Турция от 3 октомври 2005 г. и факта, че присъединяването на Турция към ЕС зависи от пълното спазване на критериите за присъединяване, което се отнася до всички държави кандидатки за членство в ЕС,

 като взе предвид член 46 от Европейската конвенция за правата на човека, който гласи, че договарящите страни се задължават да изпълняват окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по всяко дело, по което те са страна, което означава, че Турция е задължена да изпълнява всички решения на европейските съдилища, включително на ЕСПЧ,

 като взе предвид решението на ЕСПЧ от 20 ноември 2018 г. по делото на Селахатин Демирташ с/у Турция и решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г. по делото Селахатин Демирташ срещу Турция (14305/17),

 като взе предвид Резолюция 2260 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 24 януари 2019 г., озаглавена „Влошаващото се положение на опозиционните политици в Турция: какво може да се направи за защита на техните основни права в държава – членка на Съвета на Европа?“,

 като взе предвид становищата на Венецианската комисия на Съвета на Европа, в частност тези от 10 – 11 март 2017 г. относно измененията на конституцията, приети от Великото национално събрание на 21 януари 2017 г., по които предстои да се проведе национален референдум на 16 април 2017 г., относно мерките, предвидени в неотдавнашните извънредни укази по отношение на свободата на медиите и относно задълженията, правомощията и функционирането на наказателните мирови съдилища, от 6 – 7 октомври 2017 г. относно разпоредбите на Извънреден указ № 674 от 1 септември 2016 г. относно упражняването на местната демокрация в Турция, от 9 – 10 декември 2016 г. относно извънредни укази № 667 – 676, приети след неуспешния преврат от 15 юли 2016 г., и от 14 – 15 октомври 2016 г. относно суспендирането на втория параграф от член 83 от конституцията (парламентарна неприкосновеност),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник,

А. като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава и международното право, включително по-специално разделението на властите, борбата с корупцията и организираната престъпност, свободата на сдружаване и на мирни протести, свободата на изразяване на мнение и правата на етническите и други малцинства и общности, са съществен елемент на добрите взаимоотношения между ЕС и Турция;

Б. като има предвид, че влошаването на положението с основните свободи в Турция датира отпреди периода на извънредното положение, обявено след опита за преврат през 2016 г., който беше осъден; като има предвид, че голям брой правни разпоредби и ограничителни елементи на извънредното положение бяха включени в закони, и като има предвид, че поради това въздействието на извънредното положение върху демокрацията и основните права продължава да се усеща силно в турското общество;

В. като има предвид, че през последните години турските органи непрекъснато извършват нападения и оказват натиск върху опозиционните партии, и по-специално върху Демократичната партия на народите, включително чрез издаване на присъди срещу нейните членове;

Г. като има предвид, че на 17 март 2021 г. главният прокурор към турския Касационен съд за първи път внесе обвинителен акт в Конституционния съд с искане за разпускане на Демократичната партия на народите;

Д. като има предвид, че на 31 март 2021 г. Общото събрание на Конституционния съд проведе първото разглеждане на обвинителния акт, като установи процедурни недостатъци, и реши да поиска от Главната прокуратура да отстрани тези недостатъци;

Е. като има предвид, че на 7 юни 2021 г. главният прокурор внесе в Конституционния съд преразгледан обвинителен акт с искане за закриване на Демократичната партия на народите, забрана да се занимават с политическа дейност за близо 600 политици от HDP и замразяване на банковите сметки на партията;

Ж. като има предвид, че на 21 юни 2021 г. преразгледаният обвинителен акт беше приет единодушно от Общото събрание на Конституционния съд;

З. като има предвид, че главният прокурор основава повечето от обвиненията си срещу Демократичната партия на народите върху протестите във връзка с Кобане от октомври 2014 г., които бяха потъпкани с употребата на насилие и при които няколко души бяха убити от турските сили за сигурност, и във връзка с които има текущо съдебно дело срещу политици от Демократичната партия на народите, включително бившите съпредседатели Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг;

И. като има предвид, че тези обвинения се основават главно на съобщение в Twitter, публикувано от Централния управителния съвет на Демократичната партия на народите (от 6 октомври 2014 г.), с което се приканват хората да протестират в дух на солидарност с народа на Кобане срещу ИДИЛ и срещу турското ембарго, наложено на Кобане;

Й. като има предвид, че в т.нар. дело „Кобане“ има 108 обвиняеми от Демократичната партия на народите; като има предвид, че 28 от тях са задържани в очакване на съдебен процес; като има предвид, че са наложени съдебни ограничения на шестима души и са издадени заповеди за арест на 75 души;

К. като има предвид, че непосредствено след общите избори през юни 2015 г., а след това и през 2016 г., стотици партийни офиси на Демократичната партия на народите, включително седалището в Анкара, бяха нападнати и много от тях бяха опожарени; като има предвид, че на 17 юни 2021 г. нападател, въоръжен с пушка атакува партийния офис на Демократичната партия на народите в Измир; като има предвид, че Дениз Пойраз, дъщерята на партиен служител, е била в офиса по това време и е загубил живота си в резултат на откритата от нападателя стрелба;

Л. като има предвид, че сградата на Демократичната партия на народите в Измир е била мишена в продължение на месеци преди нападението; като има предвид, че служители на Демократичната партия на народите в Измир са разговаряли с полицията и администрацията относно възможността срещу тях да бъде извършено нападение, но полицията не е взела предпазни мерки; като има предвид, че тези, които атакуват офисите на Демократичната партия на народите, са били насърчени от реториката на правителството срещу партията;

М. като има предвид, че на 30 юни 2021 г. прокурорите към Министерството на правосъдието представиха на съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на турското Велико национално събрание резюмета на производствата с цел да се снеме парламентарния имунитет на 20 опозиционни законотворци от шест различни опозиционни партии;

Н. като има предвид, че тези производства са насочени към 15 депутати от Демократичната партия на народите, към лидера на Републиканската народна партия Кемал Кълъчдароглу и към един депутат от всяка друга опозиционна партия, а именно Партията на демократическите региони, Добрата партия, Турската работническа партия и Демократичната партия;

О. като има предвид, че г-н Селахатин Демирташ, бивш член на парламента на Турция от 2007 до 2018 г., бивш съпредседател на Демократичната партия на народите и кандидат за президент по време на изборите през 2014 и 2018 г. (получил съответно 9,76% и 8,32% от гласовете), е задържан от повече от четири години по необосновани обвинения и независимо от двете решения на Европейския съд по правата на човека в полза на неговото освобождаване;

П. като има предвид, че след местните избори, проведени на 31 март 2019 г., 59 от 65-те демократично избрани кметове от Демократичната партия на народите в югоизточната част на Турция бяха заместени от назначени от правителството губернатори на провинции или управители, като основанието е, че срещу тях се води наказателно преследване за предполагаеми връзки с тероризма; като има предвид, че от 36-те задържани лица 32 бяха освободени по време на съдебния процес, но шестима избрани съкметове все още остават в затвора;

1. изразява дълбока загриженост във връзка със сериозното отстъпление по отношение на основните свободи, положението с правата на човека и продължаващото уронване на демокрацията и принципите на правовата държава в Турция, което е в нарушение на критериите за присъединяване;

2. подчертава силния контраст между „Положителната програма“ за отношенията между ЕС и Турция и отрицателната програма в Турция и извънредно задушаващото въздействие, което тя оказва върху гражданския живот на широки сектори на обществото; в този контекст изразява съжаление във връзка с последното отрицателно развитие, а именно оттеглянето на Турция с указ от Истанбулската конвенция, което влезе в сила на 1 юли 2021 г.;

3. изразява дълбоката си загриженост относно начина, по който турските органи третират и атакуват опозицията, и по-специално Демократичната партия на народите; осъжда най-категорично тези репресии срещу Демократичната партия на народите и всички други турски опозиционни партии; призовава турските органи незабавно да сложат край на потискането на гласовете на опозицията, и по-специално да прекратят системните репресии и кампанията на омраза срещу Демократичната партия на народите и кюрдите;

4. осъжда смъртоносното нападение срещу офисите на Демократичната партия на народите в Измир, което доведе до убийството на Дениз Пойраз; изразява своите съболезнования на нейните роднини и приятели; настоятелно призовава органите да разследват надлежно този случай и да изправят отговорните за случилото се пред правосъдието; счита, че това убийство не е без връзка с по-широкото преследване на Демократичната партия на народите и репресиите спрямо всички опозиционни гласове от страна на режима на президента Ердоган;

5. изразява дълбока загриженост от обвинителния акт, внесен повторно в Конституционния съд от главния прокурор към турския Касационен съд с искане за разпускане на Демократичната партия на народите и за налагане на забрана на повече от 600 членове на партията да се занимават с политическа дейност; изразява твърдо убеждение, че решението за закриване на Демократичната партия на народите е просто кулминацията на цялостното усилие, което съществува от няколко години за нейното разпускане като опозиционен глас, в резултат на което хиляди партийни членове, членове на парламента и кметове са подсъдими по обвинения в тероризъм;

6. категорично осъжда продължаващото задържане от ноември 2016 г. на бившите съпредседатели на Демократичната партия на народите Фиген Юксекдаг и Селахатин Демирташ, опозиционен лидер и бивш кандидат за президент; припомня решението на ЕСПЧ по делото Селахатин Демирташ срещу Турция от 20 ноември 2018 г., потвърдено с решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г., в което турските органи са призовани незабавно да освободят г-н Демирташ;

7. осъжда решението за отнемане на парламентарните места и имунитет на членовете на парламента от Демократичната партия на народите Лейла Гювен, Йомер Фарук Гергерлиоглу и Муса Фарисогюларъ, както и последвалото им задържане; призовава турските органи незабавно да ги освободят и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

8. изразява дълбока загриженост относно нарастващия натиск върху всички опозиционни партии, както и относно последното решение на прокурорите към Министерството на правосъдието да внесат в съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на турското Велико национално събрание резюмета на производствата с цел да се снеме парламентарния имунитет на 20 опозиционни законотворци от шест различни опозиционни партии;

9. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Селахатин Демирташ, както и на всички други политически затворници, които излежават или очакват присъди за лишаване от свобода поради връзката им с демократичната опозиция в Турция; във връзка с това призовава за прекратяване на процеса „Кобане“ и наказателно преследване на Демократична партия на народите;

10. отхвърля перспективата за прилагане на пакетната положителна програма, представена от Съвета, при липсата на ясни условия, свързани с пълното зачитане от страна на Турция на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права въз основа на критериите за присъединяване и международното право по отношение на всички държави – членки на ЕС; изразява твърдо убеждение, че положителната програма за външните отношения на дадена държава може да продължи само ако е подкрепена от вътрешна политика, която зачита демократичните права и основните свободи на собствения си народ и изключва произволните и недемократични репресии от страна на държавата;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Република Турция.

Последно осъвременяване: 7 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност