Предложение за резолюция - B9-0410/2021Предложение за резолюция
B9-0410/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Исаскун Билбао Барандика, Оливие Шастел, Влад Дан Георге, Бернар Гета, Карин Карлсбро, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0406/2021

Процедура : 2021/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0410/2021
Внесени текстове :
B9-0410/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0410/2021

Резолюция на Европейския парламент относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP)

(2021/2788(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, и по-специално резолюциите от 19 май 2021 г. относно докладите на Комисията за Турция за 2019 – 2020 г.[1], от 20 януари 2021 г. относно положението с правата на човека в Турция, и по-специално случая със Селахатин Демирташ и други лица, лишени от свобода заради убежденията си[2], и от 19 септември 2019 г. относно положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове[3],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяване (COM(2020)0660) и придружаващия го доклад за Турция от 2020 г. (SWD(2020)0355),

 като взе предвид рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г. и факта, че както е случаят с всички държави кандидатки, присъединяването на Турция към ЕС зависи от пълното спазване на критериите от Копенхаген,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 юни 2021 г. относно външните отношения и други свързани заключения на Съвета и на Европейския съвет относно Турция,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 22 март 2021 г. относно актуалното състояние на политическите, икономическите и търговските отношения между ЕС и Турция (JOIN(2021)0008),

 като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 19 август 2019 г. относно временното отстраняване от длъжност на избрани кметове и задържането на стотици хора в Югоизточна Турция,

 като взе предвид изявлението от 4 ноември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на члена на Комисията по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване относно задържането на няколко членове на Демократичната партия на народите (HDP), включително съпредседателите на партията,

 като взе предвид член 46 от Европейската конвенция за правата на човека и задължението на Турция да изпълнява всички решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

 като взе предвид решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г. по делото Селахатин Демирташ/Турция (14305/17) и решението на ЕСПЧ от 20 ноември 2018 г. по същото дело,

 като взе предвид Резолюция 2260 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 24 януари 2019 г., озаглавена „Влошаване на положението на политиците от опозицията в Турция: какво може да се направи за защита на техните основни права в държава – членка на Съвета на Европа?“,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Демократичната партия на народите (HDP) и други опозиционни партии непрекъснато са под прицела на турските органи, което е част от отстъплението от демокрацията в страната;

Б. като има предвид, че на 17 март 2021 г. главният прокурор към Касационния съд на Турция  внесе обвинителен акт в Конституционния съд на Турция с искане за разпускане на HDP;

В. като има предвид, че на 31 март 2021 г. Общото събрание на съдиите от Конституционния съд проведе първото разглеждане на обвинителния акт, като установи процесуални нарушения и реши да поиска от Главната прокуратура да отстрани тези нарушения;

Г. като има предвид, че на 7 юни 2021 г. главният прокурор внесе преразгледан обвинителен акт в Конституционния съд за разпускане на HDP;

Д. като има предвид, че в допълнение към искането партията да бъде разпусната, преразгледаният обвинителен акт, подобно на първоначалния, изисква забрана за провеждане на политическа дейност за близо 600 политици от HDP и замразяване на банковите сметки на партията;

Е. като има предвид, че на 21 юни 2021 г. Общото събрание на съдиите от Конституционния съд проведе първото си разглеждане на преразгледания обвинителен акт и го прие единодушно;

Ж. като има предвид, че главният прокурор основава повечето от обвиненията си срещу HDP на протестите в Кобане, за които има текущо съдебно дело срещу политици от HDP, включително бившите съпредседатели Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг;

З. като има предвид, че тези обвинения се основават главно на съобщение в Twitter, публикувано от Централния управителен съвет на HDP (с дата от 6 октомври 2014 г.), с което хората се приканват да протестират в знак на солидарност с жителите на Кобане срещу „Ислямска държава“ и срещу турското ембарго, наложено на Кобане;

И. като има предвид, че в делото по случая в Кобане има 108 обвиняеми от HDP; като има предвид, че на 28 от тях е наложено задържане под стража в досъдебното производство; като има предвид, че са наложени съдебни ограничения на шестима души и са издадени заповеди за арест на 75 души;

Й. като има предвид, че на 17 юни 2021 г. Дениз Пойраз, служителка на HDP, беше убита в партийния офис на HDP в Измир; като има предвид, че се твърди, че тялото ѝ е било осакатено преди и след смъртта ѝ;

К. като има предвид, че сградата на HDP в Измир е била мишена в продължение на месеци преди нападението; като има предвид, че служители на Демократичната партия на народите в Измир са информирали полицията и областната администрация за възможността срещу тях да бъде извършено нападение, но полицията не е взела предпазни мерки;

Л. като има предвид, че групите, нападнали офиса на HDP, на практика са били насърчавани от реториката на правителството срещу HDP;

М. като има предвид, че трима парламентарни членове от HDP бяха лишени от парламентарния си пост и имунитет и впоследствие бяха задържани;

Н. като има предвид, че на 30 юни 2021 г. прокурорите към Министерството на правосъдието представиха на съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на Великото национално събрание на Турция  резюмета на производствата, целящи отнемане на законодателния имунитет на 20 парламентаристи от опозицията от шест различни опозиционни партии;

О. като има предвид, че тези производства са насочени срещу 15 парламентаристи от HDP, лидера на Републиканската народна партия (CHP) Кемал Кълъчдароглу и по един парламентарист от всяка друга опозиционна партия, а именно Демократичната партия на регионите (DBP), Добрата партия (İYİ), Турската работническа партия (TİP) и Демократическата партия (DP);

П. като има предвид, че към 1 март 2021 г. общо 1 267 резюмета на производства са в процес на разглеждане в съвместната парламентарна комисия по конституционни въпроси и правосъдие на Великото национално събрание на Турция, 955 (75%) от които са срещу 59 парламентарни членове от HDP;

Р. като има предвид, че Селахатин Демирташ, бивш член на турския парламента от 2007 до 2018 г., бивш съпредседател на HDP и кандидат за президент по време на изборите през 2014 и 2018 г. (получил съответно 9,76% и 8,32% от гласовете), е задържан от повече от четири години по неоснователни обвинения и независимо от двете решения на Европейския съд по правата на човека в полза на неговото освобождаване;

С. като има предвид, че след местните избори, проведени на 31 март 2019 г., 59 от общо 65 демократично избрани кметове от HDP в югоизточната част на Турция бяха заместени от назначени от правителството губернатори на провинции или администратори, като основанието е, че срещу тях се води наказателно преследване за предполагаеми връзки с тероризма; като има предвид, че от 36-те задържани лица 32 бяха освободени по време на съдебния процес, но че шестима избрани съкметове все още остават в затвора;

1. решително осъжда репресивните действия и мерки, предприети от турските органи срещу HDP и други турски опозиционни партии;

2. решително осъжда обвинението, внесено повторно в Конституционния съд от главния прокурор към Касационния съд на Турция с искане за разпускане на HDP и забрана за провеждане на политическа дейност за повече от 600 членове на HDP; отбелязва с голяма загриженост, че делото за разпускане на HDP е кулминацията на дълги репресии срещу партията, които продължават от няколко години насам и при които хиляди партийни членове, ръководни кадри, парламентарни членове, местни съветници и съкметове бяха съдени, главно по обвинения, свързани с тероризъм;

3. решително осъжда ужасяващото убийство на Дениз Пойраз; изразява своите съболезнования на нейните роднини и приятели; настоятелно призовава органите да разследват обстойно този случай и да подведат виновниците под съдебна отговорност;

4. призовава турските органи да се въздържат от подстрекаване срещу HDP и да предприемат необходимите мерки за защита на партийните офиси и служители, включително парламентарните членове и избраните местни съветници и съкметове;

5. осъжда решението за отнемане на парламентарния пост и имунитет на парламентарните членове от HDP Лейла Гювен, Йомер Фарук Гергерлиоглу и Муса Фарисогюларъ, както и последвалото им задържане; призовава турските органи незабавно да ги освободят и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

6. решително осъжда продължаващото задържане от ноември 2016 г. насам на бившите съпредседатели на HDP Фиген Юксекдаг и Селахатин Демирташ, опозиционен лидер и бивш кандидат за президент; припомня решението на ЕСПЧ по делото Селахатин Демирташ/Турция от 20 ноември 2018 г., потвърдено с решението на големия състав на ЕСПЧ от 22 декември 2020 г., в което турските органи се призовават незабавно да освободят г-н Демирташ;

7. изразява дълбока загриженост във връзка с  растящия натиск върху основната опозиционна партия (CHP) и нейния лидер Кемал Кълъчдароглу, в това число конфискуването със съдебна заповед на партийни брошури, искането за снемане на имунитета на Кълъчдароглу въз основа на неговите политически изявления, заплахите, отправени публично срещу него, и физическите нападения срещу него; отново изразява сериозна загриженост във връзка с непрекъснатия политически и съдебен тормоз над Джанан Кафтанджъоглу, регионален председател на CHP в Истанбул, която беше осъдена през септември 2019 г. на почти десет години лишаване от свобода в политически мотивирано дело, по което се очаква решение на Върховния съд;

8. призовава турските органи да освободят незабавно и безусловно всички други членове на опозицията, задържани като част от репресиите срещу всички гласове на несъгласие в страната, и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

9. изразява дълбока загриженост във връзка със злоупотребата с широкото законодателство в областта на борбата с тероризма; повтаря призива си към турските органи да приведат законодателството си за борба с тероризма в съответствие с международните стандарти, за да гарантират ефективната защита на основните права и свободи и пропорционалност и равенство пред закона;

10. осъжда честото прибягване до отнемане на парламентарния статут на парламентаристи от опозицията, което сериозно накърнява имиджа на парламента на Турция като демократична институция; осъжда решението на турските органи да освободят от длъжност демократично избрани кметове  въз основа на спорни доказателства и да ги заменят с неизбрани администратори; подчертава, че тези действия продължават да подкопават способността на политическата опозиция да упражнява своите права и да изпълнява демократичната си роля; изразява дълбока загриженост във връзка с това сериозно отстъпление по отношение на свободата на опозиционните партии да функционират, което разкрива тежкото положение с правата на човека в Турция и продължаващото уронване на демокрацията и принципите на правовата държава в нарушение на критериите от Копенхаген;

11. подчертава, че демократичните избори и функциониращата парламентарна демокрация са основата за дългосрочна стабилност и просперитет и че мерките, предприети срещу опозиционните партии, са в явно нарушение на европейските ценности, конвенции и правен ред; обръща внимание на Съвета и на комисията върху факта, че ключовата област на основните права и свободи, която е в основата на процеса на присъединяване, не може да бъде отделена и изолирана от цялостните отношения и че тя продължава да бъде основната пречка за постигането на напредък по всяка конструктивна програма, която би могла да бъде предложена на Турция, тъй като такава програма следва също така да зависи от пълното спазване на правата и свободата на действие на опозиционните партии и публични служители, заемащи изборна длъжност;

12. отново изтъква съжалението си, изразено в резолюцията от 19 май 2021 г. относно докладите на Комисията за Турция за 2019 – 2020  г., че след последната резолюция на Парламента положението далеч не се е подобрило, а по-скоро се е влошило още повече по отношение на вътрешните, институционалните и външните политики; изразява надежда за спешното и трайно обръщане на тази отрицателна тенденция; твърдо настоява обаче, ако това не се случи, Комисията да препоръча, в съответствие с рамката за преговори от октомври 2005 г., преговорите за присъединяване с Турция официално да бъдат временно преустановени, за да могат двете страни да преразгледат по реалистичен начин и чрез структуриран и всеобхватен диалог на високо равнище целесъобразността на настоящата рамка и нейната способност да функционира или, ако е необходимо, да проучат възможните нови модели за бъдещи отношения;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Турция.

 

 

Последно осъвременяване: 7 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност