Propunere de rezoluţie - B9-0410/2021Propunere de rezoluţie
B9-0410/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0406/2021

Procedură : 2021/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0410/2021
Texte depuse :
B9-0410/2021
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0410/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

(2021/2788(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 19 mai 2021 referitoare la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia[1], cea din 20 ianuarie 2021 referitoare la situația drepturilor omului din Turcia, în special cazul lui Selahattin Demirtaș și al altor prizonieri de conștiință[2] și cea din 19 septembrie 2019 referitoare la situația din Turcia, în special la îndepărtarea din funcție a primarilor aleși[3],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 privind politica de extindere a UE (COM(2020)0660), însoțită de Raportul pe 2020 privind Turcia (SWD(2020)0355),

 având în vedere cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005 și faptul că, așa cum este cazul cu toate țările candidate, aderarea Turciei la UE depinde de respectarea deplină a criteriilor de la Copenhaga,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 24 iunie 2021, precum și alte concluzii relevante ale Consiliului și ale Consiliului European privind Turcia,

 având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 22 martie 2021 referitoare la situația actuală privind relațiile politice, economice și comerciale dintre UE și Turcia (JOIN(2021)0008),

 având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 19 august 2019 referitoare la suspendarea unor primari aleși și deținerea a sute de persoane în sud-estul Turciei,

 având în vedere declarația din 4 noiembrie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, referitoare la arestarea mai multor membri ai HDP, inclusiv a copreședinților partidului,

 având în vedere articolul 46 din Convenția europeană a drepturilor omului și obligația Turciei de a pune în aplicare toate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),

 având în vedere hotărârea Marii Camere a CEDO din 22 decembrie 2020 în cauza Selahattin Demirtaș/Turcia (14305/17) și hotărârea CEDO din 20 noiembrie 2018 în aceeași cauză,

 având în vedere Rezoluția 2260 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din 24 ianuarie 2019, intitulată „Înrăutățirea situației politicienilor din opoziție din Turcia: ce se poate face pentru a proteja drepturile fundamentale ale acestora într-un stat membru al Consiliului Europei?”,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Partidul Democrat al Popoarelor (HDP) și alte partide de opoziție au fost în permanență vizate de autoritățile turce ca parte a regresului democratic din țară;

B. întrucât, la 17 martie 2021, procurorul general al Curții de Casație a Turciei a depus pentru prima dată un rechizitoriu la Curtea Constituțională, solicitând dizolvarea HDP;

C. întrucât, la 31 martie 2021, Adunarea Generală a Curții Constituționale a efectuat prima examinare a rechizitoriului, constatând deficiențe procedurale, și a decis să solicite Parchetului General să remedieze aceste deficiențe;

D. întrucât, la 7 iunie 2021, procurorul general a depus un rechizitoriu revizuit la Curtea Constituțională, solicitând dizolvarea HDP;

E. întrucât, pe lângă solicitarea ca partidul să fie dizolvat, rechizitoriul revizuit, precum cel inițial, solicită o interdicție politică pentru aproape 600 de politicieni ai HDP și înghețarea conturilor bancare ale partidului;

F. întrucât, la 21 iunie 2021, Adunarea Generală a Curții Constituționale a efectuat prima examinare a rechizitoriului revizuit și l-a acceptat în unanimitate;

G. întrucât procurorul general și-a întemeiat majoritatea acuzațiilor împotriva HDP pe protestele de la Kobane, pentru care se desfășoară un proces împotriva politicienilor HDP, inclusiv a foștilor copreședinți Selahattin Demirtaș și Figen Yüksekdağ;

H. întrucât aceste acuzații se bazează în principal pe un tweet postat de Comitetul executiv central al HDP (din 6 octombrie 2014), care a invitat populația să protesteze în semn de solidaritate cu locuitorii din Kobane împotriva ISIS și împotriva embargoului impus de Turcia asupra Kobane;

I. întrucât în „procesul Kobane” există 108 inculpați din HDP; întrucât 28 dintre aceștia au fost arestați preventiv; întrucât există restricții judiciare privind șase persoane și mandate de arestare împotriva a 75 de persoane;

J. întrucât, la 17 iunie 2021, Deniz Poyraz, angajată a HDP, a fost ucisă în birourile partidului din İzmir ale HDP; întrucât a fost mutilată înainte și după moarte;

K. întrucât clădirea HDP din İzmir a fost vizată timp de câteva luni înainte de atac; întrucât funcționarii partidului HDP din İzmir au informat poliția și administrația provincială cu privire la posibilitatea unui atac împotriva lor, însă poliția nu a luat nicio măsură de precauție;

L. întrucât grupurile care atacă birourile HDP au fost încurajate de incitarea guvernului împotriva HDP;

M. întrucât trei parlamentari ai HDP au fost privați de mandatele lor parlamentare și de imunitatea parlamentară și au fost arestați;

N. întrucât, la 30 iunie 2021, procurorii Ministerului Justiției au prezentat Comisiei parlamentare mixte pentru constituție și justiție a Marii Adunări Naționale a Turciei rezumatele procedurilor menite să ridice imunitatea legislativă a 20 de deputați din opoziție din șase partide de opoziție diferite;

O. întrucât aceste proceduri vizează 15 deputați din HDP, liderul Partidului Popular Republican (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, și câte un deputat din toate celelalte partide de opoziție, și anume Partidul Democratic al Regiunilor (DBP), Partidul İYİ (Partidul Binelui), Partidul Muncitorilor din Turcia (TİP) și Partidul Democrat (DP);

P. întrucât, la 1 martie 2021, erau în curs de examinare un număr total de 1 267 de rezumate ale procedurilor în Comisia parlamentară mixtă pentru constituție și justiție din cadrul Marii Adunări Naționale a Turciei, dintre care 955 (75 %) sunt împotriva a 59 de deputați din HDP;

Q. întrucât Selahattin Demirtaș, fost membru al Parlamentului Turciei între 2007 și 2018, fost copreședinte al HDP și candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și 2018 (obținând 9,76 % și, respectiv, 8,32 % din voturi), este reținut de peste 4 ani în baza unor acuzații nefondate și în ciuda a două hotărâri ale CEDO în favoarea eliberării sale;

R. întrucât, de la alegerile locale din 31 martie 2019, 59 dintre cei 65 de primari ai HDP aleși în mod democratic în sud-estul Turciei au fost înlocuiți de guvernatori sau administratori provinciali numiți de guvern, pe motiv că se aflau la momentul respectiv sub urmărire penală pentru presupuse legături cu terorismul; întrucât, dintre cele 36 de persoane arestate, 32 au fost eliberate în timpul procesului judiciar, dar 6 co-primari aleși rămân încă în închisoare,

1. condamnă cu fermitate acțiunile și măsurile represive luate de autoritățile turce împotriva HDP și a altor partide de opoziție turce;

2. denunță rechizitoriul depus din nou de procurorul Curții de Casație din Turcia la Curtea Constituțională pentru a dizolva HDP și a impune o interdicție politică unui număr de peste 600 de membri ai HDP; constată cu mare îngrijorare că situația dizolvării HDP este punctul culminant al unei represiuni îndelungate a partidului, care durează de mai mulți ani și în urma căreia au fost judecați mii de membri de partid, cadre executive, deputați, consilieri locali și co-primari, în principal pe baza unor acuzații legate de terorism;

3. condamnă cu fermitate uciderea îngrozitoare a lui Deniz Poyraz; transmite condoleanțe rudelor și prietenilor săi; îndeamnă autoritățile să ancheteze minuțios acest caz și să-i aducă pe responsabili în fața justiției;

4. invită autoritățile turce să se abțină de la alimentarea incitării împotriva HDP și să ia măsurile necesare pentru a proteja birourile și funcționarii partidului, inclusiv deputații, precum și consilierii locali și co-primarii aleși;

5. condamnă decizia de a-i priva pe deputații HDP Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu și Musa Farisoğulları de mandatul lor parlamentar și de imunitatea parlamentară, precum și arestarea lor ulterioară; invită autoritățile turce să îi elibereze imediat și să renunțe la toate acuzațiile împotriva lor;

6. condamnă cu fermitate continuarea detenției, din noiembrie 2016, a foștilor copreședinți ai HDP, Figen Yüksekdağ și Selahattin Demirtaș, acesta din urmă fiind lider al opoziției și fost candidat la președinție; reamintește hotărârea CEDO din 20 noiembrie 2018 în cauza Selahattin Demirtaș/Turcia, confirmată de hotărârea Marii Camere din 22 decembrie 2020, prin care se solicită autorităților turce să îl elibereze imediat pe dl Demirtaș;

7. este profund îngrijorat de creșterea presiunii asupra principalului partid de opoziție (CHP) și asupra liderului acestuia, Kemal Kılıçdaroğlu, inclusiv de confiscarea broșurilor partidului prin hotărâre judecătorească, de cererea de ridicare a imunității lui Kemal Kılıçdaroğlu pe baza declarațiilor sale politice, de amenințările exprimate public împotriva lui și de atacurile fizice asupra lui; își reiterează profunda îngrijorare cu privire la hărțuirea politică și judiciară continuă a lui Canan Kaftancıoğlu, președintele CHP la nivelul provinciei Istanbul, care a fost condamnat în septembrie 2019 la aproape 10 ani de închisoare într-o cauză motivată politic, pentru care este pendinte o hotărâre a Curții Supreme;

8. invită autoritățile turce să-i elibereze imediat și necondiționat pe toți ceilalți membri ai opoziției arestați ca parte a represiunii împotriva tuturor vocilor disidente din țară și să renunțe la toate acuzațiile împotriva acestora;

9. este profund îngrijorat de utilizarea abuzivă a legislației generale de combatere a terorismului; își reiterează solicitarea ca autoritățile turce să își alinieze legislația de combatere a terorismului la standardele internaționale, cu scopul de a asigura apărarea eficace a drepturilor și libertăților fundamentale, precum și proporționalitatea și egalitatea în fața legii;

10. condamnă utilizarea repetată a revocării statutului de parlamentar al deputaților din partidele de opoziție, care afectează grav imaginea parlamentului ca instituție democratică; condamnă decizia autorităților turce de a demite primari aleși în mod democratic pe baza unor dovezi îndoielnice și de a-i înlocui cu administratori nealeși; subliniază că aceste acțiuni subminează în continuare capacitatea opoziției politice de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini rolul democratic; este profund preocupat de regresul grav în privința libertății partidelor de opoziție de a funcționa, care dezvăluie situația dezastruoasă a drepturilor omului din Turcia și erodarea continuă a democrației și a statului de drept, cu încălcarea criteriilor de la Copenhaga;

11. subliniază că alegerile democratice și o democrație parlamentară funcțională constituie baza stabilității și prosperității pe termen lung și că măsurile luate împotriva partidelor de opoziție încalcă flagrant valorile și convențiile europene, precum și ordinea juridică europeană; atrage atenția Consiliului și Comisiei că domeniul crucial al drepturilor și libertăților fundamentale, care se află în centrul procesului de aderare, nu poate fi disociat și izolat de relațiile globale și că acesta rămâne principalul obstacol în calea progresului pe orice agendă pozitivă care ar putea fi oferită Turciei și care ar trebui să fie condiționată, de asemenea, de respectarea deplină a drepturilor și libertății de a funcționa ale partidelor de opoziție și ale funcționarilor publici aleși;

12. își reiterează regretul, exprimat în rezoluția sa din 19 mai 2021 referitoare la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia, că, de la ultima rezoluție a Parlamentului, situația nu s-a îmbunătățit, ci s-a deteriorat și mai mult în ceea ce privește politicile interne, instituționale și externe; își exprimă speranța că această tendință negativă va fi inversată urgent și permanent; insistă, prin urmare, cu fermitate că, dacă acest lucru nu se întâmplă, Comisia ar trebui să recomande, în conformitate cu cadrul de negociere din octombrie 2005, suspendarea oficială a negocierilor de aderare cu Turcia, pentru ca ambele părți să revizuiască, în mod realist și printr-un dialog structurat și amplu la nivel înalt, pertinența actualului cadru și funcționalitatea lui sau, dacă este necesar, să exploreze posibile noi modele pentru relațiile viitoare;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Republicii Turcia.

 

 

Ultima actualizare: 7 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate