Návrh usnesení - B9-0411/2021Návrh usnesení
B9-0411/2021

NÁVRH USNESENÍ o potlačování opozice v Turecku, konkrétně Lidově demokratické strany (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Michael Gahler, Gheorghe‑Vlad Nistor, Željana Zovko
za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0406/2021

Postup : 2021/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0411/2021
Předložené texty :
B9-0411/2021
Hlasování :
Přijaté texty :

B9‑0411/2021

Usnesení Evropského parlamentu o potlačování opozice v Turecku, konkrétně Lidově demokratické strany (HDP)

(2021/2788(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předcházející usnesení o Turecku,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 o politice rozšíření EU (COM(2020)0660) a na doprovodnou zprávu o Turecku za rok 2020 (SWD(2020)0355),

 s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

 s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. června 2021,

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 22. března 2021 o aktuálním stavu politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem (JOIN(2021)0008),

 s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. srpna 2019 o odvolání zvolených starostů a zadržení stovek lidí v jihovýchodním Turecku,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 17. března 2021 nejvyšší státní zástupce tureckého kasačního soudu poprvé předložil obžalobu Ústavnímu soudu s požadavkem na rozpuštění Lidově demokratické strany (HDP);

B. vzhledem k tomu, že dne 31. března 2021 valné shromáždění Ústavního soudu obžalobu poprvé projednalo, shledalo v ní procesní vady a rozhodlo, že požádá Úřad nejvyššího státního zástupce, aby tyto vady opravil;

C. vzhledem k tomu že dne 7. června 2021 nejvyšší státní zástupce předložil revidovanou obžalobu Ústavnímu soudu s požadavkem na rozpuštění HDP;

D. vzhledem k tomu, že kromě požadavku na rozpuštění strany požaduje revidovaná obžaloba stejně jako ta původní zákaz politické činnosti pro téměř 600 politiků HDP a zmrazení bankovních účtů strany;

E. vzhledem k tomu, že dne 21. června 2021 valné shromáždění Ústavního soudu poprvé projednalo revidovanou obžalobu a jednohlasně ji přijalo;

F. vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce většinu svých obvinění proti HDP založil na protestech v Kobane, kvůli kterým se v současnosti projednává soudní spor vedený proti politikům HDP, včetně bývalých spolupředsedů Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdağové;

G. vzhledem k tomu, že dne 30. června 2021 státní zástupci ministerstva spravedlnosti předložili Společnému parlamentnímu výboru pro ústavu a spravedlnost Velkého národního shromáždění Turecka souhrn postupů, jak zbavit 20 opozičních poslanců ze šesti různých opozičních stran poslanecké imunity;

H. vzhledem k tomu, že pan Selahattin Demirtaş, bývalý poslanec tureckého parlamentu v letech 2007 až 2018, bývalý spolupředseda HDP a kandidát na prezidenta ve volbách v letech 2014 a 2018, je zadržován již déle než čtyři roky;

I. vzhledem k tomu, že od místních voleb konaných dne 31. března 2019 bylo 59 z 65 demokratických zvolených starostů za HDP v jihovýchodním Turecku nahrazeno vládou jmenovanými guvernéry provincií nebo správci;

1. s hlubokým znepokojením si všímá způsobu, jak se na HDP, včetně její mládežnické organizace, cíleně zaměřují turecké orgány; co nejrozhodněji odsuzuje tento útlak proti HDP a všem dalším tureckým opozičním stranám;

2. důrazně odsuzuje obžalobu opětovně podanou k Ústavnímu soudu ze strany nejvyššího státního zástupce tureckého kasačního soudu, jež požaduje rozpuštění HDP a zákaz politické činnosti pro více než 600 členů HDP;

3. konstatuje se znepokojením, že případ rozpuštění HDP je vyvrcholením dlouhodobých zásahů proti této straně, které již trvají několik let a během kterých byly vedeny soudní spory proti tisícům členů strany, výkonnému vedení, poslancům, místním radním a spolustarostům, a to především kvůli obviněním souvisejícím s terorismem;

4. vyzývá turecké orgány, aby neprojednávaly obžalobu HDP a aby přijaly nezbytná opatření na ochranu kanceláří a funkcionářů strany, včetně poslanců a zvolených místních radních a spolustarostů;

5. odsuzuje rozhodnutí zbavit poslance za HDP jejich mandátů a imunity a jejich následné zadržení; vyzývá turecké orgány, aby je okamžitě propustily a aby je zprostily všech obvinění;

6. důrazně odsuzuje pokračující zadržování bývalých spolupředsedů strany HDP Figen Yüksekdağové a Selahattina Demirtașe; připomíná rozsudek ESLP ze dne 20. listopadu 2018 ve věci Selahattin Demirtaş proti Turecku, který byl potvrzen rozhodnutím velkého senátu dne 22. prosince 2020 a který vyzývá turecké orgány k okamžitému propuštění pana Demirtaşe;

7. je hluboce znepokojen postupně narůstajícím tlakem na hlavní opoziční stranu, Republikánskou lidovou stranu, a jejího předsedu Kemala Kılıçdaroğlua;

8. žádá turecké orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily veškeré další příslušníky opozice, kteří byli zatčeni v rámci ostrého zásahu proti disidentům, a aby je zprostily všech obvinění;

9. odsuzuje rozhodnutí tureckých orgánů odvolat z úřadu demokraticky zvolené starosty a nahradit je nevolenými správci, což podkopává místní demokracii;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Turecké republiky.

Poslední aktualizace: 7. července 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí