<Date>{13/08/2021}13.8.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0422/2021</NoDocSe>
PDF 136kWORD 43k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 143. cikke alapján</TitreRecueil>


<Titre>a szárazföldi fotovoltaikus berendezések telepítése által a mezőgazdasági földterületekre gyakorolt hatás csökkentéséről</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo</Depute>


B9‑0422/2021

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a szárazföldi fotovoltaikus berendezések telepítése által a mezőgazdasági földterületekre gyakorolt hatás csökkentéséről

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 2011/92/EU irányelvre[1],

 tekintettel eljárási szabályzatának 143. cikkére,

A. mivel minden tagállamban sok kérelmet nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a földfelszínen elhelyezkedő modulokkal üzemelő fotovoltaikus berendezéseket telepítsenek, amelyek így egyébként növénytermesztésre használt nagy földterületeket vennének el a mezőgazdasági tevékenységtől;

B. mivel e tendenciára reagálva egyes olasz régiók jogalkotási eszközöket dolgoznak ki a fent említett jelenség szabályozására, amely – amint azt a mezőgazdasági ágazat szervezetei és a helyi tisztviselők kiemelték – veszélyesen fenntarthatatlan módon terjed a mezőgazdaság kárára;

C. mivel a mezőgazdasági földterület korlátos eszköz, és mivel az Európai Unió kötelessége a megfelelő és fenntartható földgazdálkodás biztosítása, különösen egy olyan időszakban, mint a világjárvány, amikor az elsődleges ágazat biztosította a stratégiai élelmiszer-ellátást;

1. felhívja a Bizottságot, hogy az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban (Fit for 55) meghatározott kötelezettségvállalások végrehajtása során is biztosítsa, hogy a tagállamokban a mezőgazdasági felhasználású földterületeken telepített fotovoltaikus berendezések ne veszélyeztessék a mezőgazdasági ágazatot és a tájképet;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy hatáskörén belül tegyen meg minden megfelelő kezdeményezést a földfelszínen elhelyezett fotovoltaikus berendezések hatásának csökkentése és a spekulatív jelenségek elkerülése érdekében.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat