Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0422/2021Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0422/2021

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a szárazföldi fotovoltaikus berendezések telepítése által a mezőgazdasági földterületekre gyakorolt hatás csökkentéséről

13.8.2021

az eljárási szabályzat 143. cikke alapján

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a szárazföldi fotovoltaikus berendezések telepítése által a mezőgazdasági földterületekre gyakorolt hatás csökkentéséről

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 2011/92/EU irányelvre[1],

 tekintettel eljárási szabályzatának 143. cikkére,

A. mivel minden tagállamban sok kérelmet nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a földfelszínen elhelyezkedő modulokkal üzemelő fotovoltaikus berendezéseket telepítsenek, amelyek így egyébként növénytermesztésre használt nagy földterületeket vennének el a mezőgazdasági tevékenységtől;

B. mivel e tendenciára reagálva egyes olasz régiók jogalkotási eszközöket dolgoznak ki a fent említett jelenség szabályozására, amely – amint azt a mezőgazdasági ágazat szervezetei és a helyi tisztviselők kiemelték – veszélyesen fenntarthatatlan módon terjed a mezőgazdaság kárára;

C. mivel a mezőgazdasági földterület korlátos eszköz, és mivel az Európai Unió kötelessége a megfelelő és fenntartható földgazdálkodás biztosítása, különösen egy olyan időszakban, mint a világjárvány, amikor az elsődleges ágazat biztosította a stratégiai élelmiszer-ellátást;

1. felhívja a Bizottságot, hogy az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban (Fit for 55) meghatározott kötelezettségvállalások végrehajtása során is biztosítsa, hogy a tagállamokban a mezőgazdasági felhasználású földterületeken telepített fotovoltaikus berendezések ne veszélyeztessék a mezőgazdasági ágazatot és a tájképet;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy hatáskörén belül tegyen meg minden megfelelő kezdeményezést a földfelszínen elhelyezett fotovoltaikus berendezések hatásának csökkentése és a spekulatív jelenségek elkerülése érdekében.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 21.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat