Propunere de rezoluţie - B9-0422/2021Propunere de rezoluţie
B9-0422/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la reducerea impactului pe care construirea de instalații fotovoltaice la sol îl are asupra terenurilor agricole

13.8.2021

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reducerea impactului pe care construirea de instalații fotovoltaice la sol îl are asupra terenurilor agricole

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 2011/92/UE[1],

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât există numeroase cereri, în toate statele membre, de a construi instalații fotovoltaice cu module amplasate la sol, care ar priva activitatea agricolă de suprafețe mari de teren utilizate în mod normal pentru culturi;

B. întrucât, având în vedere această tendință, unele regiuni italiene creează instrumente legislative pentru a reglementa această situație, care, după cum au subliniat organizațiile din sectorul primar și administratorii locali, riscă să se extindă într-un mod periculos de nesustenabil, în detrimentul agriculturii;

C. întrucât terenurile agricole reprezintă un bun limitat și întrucât este de datoria Uniunii Europene să asigure o gestionare adecvată și sustenabilă a terenurilor, în special într-o perioadă precum cea a pandemiei, când sectorul primar a asigurat o linie strategică de aprovizionare cu alimente;

1. invită Comisia, inclusiv la concretizarea angajamentelor prevăzute în pachetul „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55), să se asigure că, în statele membre, pierderea de terenuri agricole determinată de construcția de instalații fotovoltaice la sol nu compromite sectorul agricol și peisajul;

2. invită insistent Comisia să ia orice inițiativă utilă, în domeniile sale de competență, pentru a reduce impactul instalațiilor fotovoltaice la sol și pentru a evita fenomenele speculative.

Ultima actualizare: 22 septembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate