Predlog resolucije - B9-0422/2021Predlog resolucije
B9-0422/2021

PREDLOG RESOLUCIJE o zmanjšanju vpliva talnih sončnih elektrarn na kmetijska zemljišča

13.8.2021

v skladu s členom 143 Poslovnika

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9-0422/2021

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zmanjšanju vpliva talnih sončnih elektrarn na kmetijska zemljišča

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2011/92/EU[1],

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker v vseh državah članicah obstajajo številne vloge za postavitev sončnih elektrarn z moduli, nameščenimi na tleh, s katerimi bi kmetijska dejavnost izgubila velike površine zemljišč, ki so sicer namenjena kmetijski pridelavi;

B. ker nekatere italijanske regije zaradi tega trenda pripravljajo zakonodajne instrumente za ureditev razmer na tem področju, saj se lahko sicer ta dejavnost nevzdržno in škodljivo širi in ogrozi kmetijstvo, na kar opozarjajo organizacije v primarnem sektorju in lokalne uprave;

C. ker so kmetijska zemljišča omejena dobrina in ker je dolžnost Evropske unije, da zagotovi ustrezno in trajnostno gospodarjenje z zemljišči, zlasti še v času pandemije, ko je prav primarni sektor zagotovil strateško verigo preskrbe s hrano;

1. poziva Komisijo, naj tudi pri izvajanju zavez iz svežnja „Pripravljeni na 55“ pozorno spremlja razmere v državah članicah, da ne bi uporaba kmetijskih zemljišč za talne sončne elektrarne ogrozila kmetijskega sektorja in krajine;

2. poziva jo tudi, naj v okviru svojih pristojnosti sprejme vse pobude, ki bi koristile zmanjšanju vpliva talnih sončnih elektrarn in preprečevanju špekulacij.

 

Zadnja posodobitev: 21. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov