Предложение за резолюция - B9-0475/2021Предложение за резолюция
B9-0475/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на Европейски фонд за обезщетение на жертвите на „ваксините срещу COVID‑19“

23.9.2021

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността
- Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
- ваксина COVID-19 Janssen
- Spikevax (ваксина Moderna)
- Vaxzevria (ваксина AstraZeneca)

Виржини Жорон

B9‑0475/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на Европейски фонд за обезщетение на жертвите на „ваксините срещу COVID‑19“

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Европейската агенция по лекарствата вече изброява около един милион случая на нежелани реакции след поставянето на ваксини срещу COVID-19 :

- 435 779 за ваксината Pfizer BIONTECH,

- 373 285 за ваксината AstraZeneca,

- 117 243 за ваксината Moderna,

- 27 694 за ваксината Janssen[1];

Б. като има предвид, че тези нежелани реакции понякога са тежки; Така например, около 75 000 души са получили сериозни неврологични последици след ваксината Pfizer;

В. като има предвид, че по данни на Европейската агенция по лекарствата ваксините срещу COVID-19 са имали фатален изход в Европейския съюз за около 5000 души, като от тях

- 4198 – за тази на Pfizer[2],

- 1053 – за тази на AstraZeneca,

- 392 – за ваксината Moderna,

- 138 – за ваксината Janssen;

Г. като има предвид, че Европейската комисия е договорила споразуменията за закупуване и не е пожелала фармацевтичните лаборатории да поемат своята отговорност; като има предвид, че членовете на ЕП не са имали достъп до договорите по време на преговорите;

1. призовава Комисията за създаването на фонд за обезщетение на жертвите на ваксините срещу COVID-19

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

Последно осъвременяване: 14 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност