<Date>{23/09/2021}23.9.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0475/2021</NoDocSe>
PDF 141kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19


– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)

– vakcína COVID-19 Janssen

– Spikevax (vakcína Moderna)

– Vaxzevria (vakcína AstraZeneca)</Titre>

<Depute>Virginie Joron</Depute>


B9-0475/2021

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky již uvádí přibližně jeden milion případů nežádoucích účinků po očkování vakcínami proti onemocnění COVID-19:

- 435 779 případů u vakcíny Pfizer BioNTech,

- 373 285 případů u vakcíny AstraZeneca,

- 117 243 případů u vakcíny Moderna,

- 27 694 případů u vakcíny Janssen[1];

B. vzhledem k tomu, že tyto nežádoucí účinky jsou někdy závažné; vzhledem k tomu, že závažné neurologické účinky se údajně projevily u přibližně 75 000 osob po očkování vakcínou Pfizer;

C. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí, že vakcíny proti onemocnění COVID-19 vedly v Evropské unii k úmrtí přibližně 5 000 osob:

- 4 198 případů u vakcíny Pfizer[2],

- 1 053 případů u vakcíny AstraZeneca,

- 392 případů u vakcíny Moderna,

- 138 případů u vakcíny Janssen,

D. vzhledem k tomu, že o kupních smlouvách jednala Evropská komise a že si nepřála, aby farmaceutické laboratoře nesly odpovědnost; vzhledem k tomu, že poslanci EP neměli ke smlouvám přístup během jednání;

1. žádá Komisi o zřízení fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

Poslední aktualizace: 14. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí