<Date>{23/09/2021}23.9.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0475/2021</NoDocSe>
PDF 133kWORD 48k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>Euroopa hüvitusfondi loomise kohta COVID-19 vaktsiinide ohvritele


</Titre>– Comirnaty (Pfizer/BioNTechi vaktsiin)

– Jansseni vaktsiin

– Spikevax (Moderna vaktsiin)

– Vaxzevria (AstraZeneca vaktsiin)

<Depute>Virginie Joron</Depute>


B9‑0475/2021

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa hüvitusfondi loomise kohta COVID-19 vaktsiinide ohvritele

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Euroopa Ravimiamet on juba loetlenud ligikaudu miljon kõrvaltoime juhtu pärast COVID-19 vaktsiinide süstimist:

 435 779 Pfizer BioNTechi vaktsiini puhul,

 373 285 AstraZeneca vaktsiini puhul,

 117 243 Moderna vaktsiini puhul,

 27 694 Jansseni vaktsiini puhul[1];

B. arvestades, et need kõrvaltoimed on mõnikord tõsised; arvestades, et näiteks ligikaudu 75 000 inimest on Pfizeri vaktsiini järel kannatanud tõsiste neuroloogiliste häirete all;

C. arvestades, et Euroopa Ravimiameti kinnitusel on COVID-19 vastased vaktsiinid põhjustanud ELis ligikaudu 5000 inimese surma:

 4198 Pfizeri vaktsiini puhul[2],

 1053 AstraZeneca vaktsiini puhul,

 392 vaktsiini Moderna puhul,

 138 Jansseni vaktsiini puhul;

D. arvestades, et ostulepingute üle pidas läbirääkimisi Euroopa Komisjon ja ta ei soovinud farmaatsialaborite vastutust; arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmetel ei olnud läbirääkimiste ajal lepingutele juurdepääsu;

1. kutsub komisjoni üles looma COVID-19 vaktsiinide ohvrite jaoks hüvitusfondi;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

Viimane päevakajastamine: 14. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika