Päätöslauselmaesitys - B9-0475/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0475/2021

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n korvausrahaston perustamisesta covid-19-rokotteiden uhreille

  23.9.2021

  työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti
  – Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
  – Janssenin covid-19-rokote
  – Spikevax (Modernan rokote)
  – Vaxzevria (AstraZenecan rokote)

  Virginie Joron

  B9‑0475/2021

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n korvausrahaston perustamisesta covid-19-rokotteiden uhreille

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

  A. ottaa huomioon, että Euroopan lääkevirasto on saanut tiedon jo lähes miljoonasta covid-19-rokotteen antamisen jälkeen ilmenneestä haittavaikutustapauksesta:

   435 779 Pfizer BioNTechin rokotteeseen liittyvää tapausta

   373 285 AstraZenecan rokotteeseen liittyvää tapausta

   117 243 Modernan rokotteeseen liittyvää tapausta

   27 694 Janssenin rokotteeseen liittyvää tapausta[1];

  B. ottaa huomioon, että nämä haittavaikutukset ovat toisinaan vakavia; toteaa, että esimerkiksi noin 75 000 ihmistä olisi kärsinyt vakavista neurologisista vaikutuksista Pfizerin rokotteen jälkeen;

  C. ottaa huomioon, että Euroopan lääkeviraston mukaan covid-19-rokotteet ovat aiheuttaneet Euroopan unionissa noin 5 000 kuolemantapausta, joista

   4 198 tapausta liittyy Pfizerin rokotteeseen[2]

   1 053 tapausta liittyy AstraZenecan rokotteeseen

   392 tapausta liittyy Modernan rokotteeseen

   138 tapausta liittyy Janssenin rokotteeseen;

  D. toteaa, että Euroopan komissio vastasi hankintasopimusten neuvotteluista eikä toivonut, että lääkevalmistajat ovat asiassa vastuuvelvollisia; toteaa, että parlamentin jäsenet eivät voineet tutustua sopimuksiin neuvottelujen aikana;

  1. pyytää komissiota perustamaan korvausrahaston covid-19-rokotteiden uhreille;

  2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja jäsenvaltioille.

  Päivitetty viimeksi: 4. lokakuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö