<Date>{23/09/2021}23.9.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0475/2021</NoDocSe>
PDF 132kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>EU:n korvausrahaston perustamisesta covid-19-rokotteiden uhreille


</Titre>– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)

– Janssenin covid-19-rokote

– Spikevax (Modernan rokote)

– Vaxzevria (AstraZenecan rokote)

<Depute>Virginie Joron</Depute>


B9‑0475/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n korvausrahaston perustamisesta covid-19-rokotteiden uhreille

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan lääkevirasto on saanut tiedon jo lähes miljoonasta covid-19-rokotteen antamisen jälkeen ilmenneestä haittavaikutustapauksesta:

 435 779 Pfizer BioNTechin rokotteeseen liittyvää tapausta

 373 285 AstraZenecan rokotteeseen liittyvää tapausta

 117 243 Modernan rokotteeseen liittyvää tapausta

 27 694 Janssenin rokotteeseen liittyvää tapausta[1];

B. ottaa huomioon, että nämä haittavaikutukset ovat toisinaan vakavia; toteaa, että esimerkiksi noin 75 000 ihmistä olisi kärsinyt vakavista neurologisista vaikutuksista Pfizerin rokotteen jälkeen;

C. ottaa huomioon, että Euroopan lääkeviraston mukaan covid-19-rokotteet ovat aiheuttaneet Euroopan unionissa noin 5 000 kuolemantapausta, joista

 4 198 tapausta liittyy Pfizerin rokotteeseen[2]

 1 053 tapausta liittyy AstraZenecan rokotteeseen

 392 tapausta liittyy Modernan rokotteeseen

 138 tapausta liittyy Janssenin rokotteeseen;

D. toteaa, että Euroopan komissio vastasi hankintasopimusten neuvotteluista eikä toivonut, että lääkevalmistajat ovat asiassa vastuuvelvollisia; toteaa, että parlamentin jäsenet eivät voineet tutustua sopimuksiin neuvottelujen aikana;

1. pyytää komissiota perustamaan korvausrahaston covid-19-rokotteiden uhreille;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja jäsenvaltioille.

Päivitetty viimeksi: 4. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö