Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0475/2021Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0475/2021

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le ciste cúitimh Eorpach a bhunú d’íospartaigh vacsaíní COVID-19

23.9.2021

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta
- Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
- Vacsaín COVID-19 Janssen
- Spikevax (vacsaín Moderna)
- Vaxzevria (vacsaín AstraZeneca)

Virginie Joron

B9‑0475/2021

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le ciste cúitimh Eorpach d’íospartaigh vacsaíní COVID-19 a bhunú

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil tuairim is milliún cás de fhrithghníomhartha díobhálacha liostaithe cheana ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach tar éis instealladh vacsaín COVID-19 a fháil:

- 435 779 i gcás Pfizer BioNTech,

- 373 285 i gcás vacsaín AstraZeneca,

- 117 243 i gcás vacsaín Moderna,

- 27 694 i gcás vacsaín Janssen[1];

B. de bhrí go mbíonn na frithghníomhartha díobhálacha sin dian uaireanta; de bhrí, mar shampla, go mbeadh éifeachtaí néareolaíocha tromchúiseacha ag thart ar 75 000 duine tar éis vacsaín Pfizer;

C. de bhrí go maíonn an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach go raibh toradh marfach ar vacsaíní in aghaidh COVID-19 san Aontas maidir le thart ar 5 000 duine:

- 4 198 i gcás vacsaín Pfizer[2],

- 1 053 i gcás vacsaín d’AstraZeneca,

- 392 i gcás vacsaín Moderna,

- 138 i gcás vacsaín Janssen;

D. de bhrí gur chaibidligh an Coimisiún Eorpach na conarthaí ceannaigh agus nár mhian leis go mbeadh saotharlanna cógaisíochta faoi dhliteanas; de bhrí nach raibh rochtain ag na Feisirí ar chonarthaí le linn na gcaibidlíochtaí;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún ciste cúitimh a bhunú d’íospartaigh Vacsaíní COVID-19;

2. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus chuig na Ballstáit.

An nuashonrú is déanaí: 20 Deireadh Fómhair 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais