<Date>{23/09/2021}23.9.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0475/2021</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19:


</Titre>- Comirnaty (Pfizer, BioNTech)

- COVID-19-vaccin Janssen

- Spikevax (Moderna)

- Vaxzevria (AstraZeneca)

<Depute>Virginie Joron</Depute>


B9‑0475/2021

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Europees Geneesmiddelenbureau al ongeveer een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 heeft geregistreerd:

- 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech,

- 373 285 voor dat van AstraZeneca,

- 117 243 voor dat van Moderna,

- en 27 694 voor het Janssen-vaccin[1];

B. overwegende dat een aantal van deze bijwerkingen ernstig is; overwegende dat bijvoorbeeld ongeveer 75 000 mensen ernstige neurologische bijwerkingen zouden hebben ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer;

C. overwegende dat de vaccins tegen COVID-19 volgens het Europees Geneesmiddelenbureau in de EU het leven hebben gekost aan ongeveer 5 000 mensen:

- 4 198 daarvan zijn te wijten aan het Pfizer-vaccin[2],

- 1 053 aan dat van AstraZeneca,

- 392 aan dat van Moderna,

- en 138 aan dat van Janssen;

D. overwegende dat het de Europese Commissie is die over de aankoopcontracten heeft onderhandeld, en overwegende dat zij niet heeft geëist dat de farmaceutische laboratoria enige verantwoordelijkheid op zich nemen; overwegende dat de leden van het Europees Parlement de contracten tijdens de onderhandelingen niet hebben kunnen inzien;

1. vraagt de Commissie een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19 op te richten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid