Propunere de rezoluţie - B9-0475/2021Propunere de rezoluţie
B9-0475/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19

23.9.2021

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură
- Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
- Vaccinul COVID-19 Janssen
- Spikevax (vaccinul Moderna)
- Vaxzevria (vaccinul AstraZeneca)

Virginie Joron

B9‑0475/2021

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente enumeră deja aproximativ un milion de cazuri de reacții adverse în urma injectării vaccinurilor împotriva COVID-19:

- 435 779 pentru vaccinul Pfizer BioNTech;

- 373 285 pentru vaccinul AstraZeneca;

- 117 243 pentru vaccinul Moderna;

- 27 694 pentru vaccinul Janssen[1];

B. întrucât aceste reacții adverse sunt uneori grave; întrucât, de exemplu, aproximativ 75 000 de persoane ar fi avut efecte neurologice grave după vaccinul Pfizer;

C. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente susține că, în Uniunea Europeană, vaccinurile împotriva COVID-19 au avut consecințe fatale pentru aproximativ 5 000 de persoane:

- 4 198 în cazul vaccinului Pfizer[2];

- 1 053 în cazul vaccinului AstraZeneca;

- 392 în cazul vaccinului Moderna;

- 138 în cazul vaccinului Janssen;

D. întrucât Comisia Europeană a negociat contractele de achiziție și nu a dorit ca laboratoarele farmaceutice să își asume răspunderea; întrucât deputații în Parlamentul European nu au avut acces la contracte în timpul negocierilor,

1. invită Comisia să instituie un fond de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

Ultima actualizare: 13 octombrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate