Förslag till resolution - B9-0475/2021Förslag till resolution
B9-0475/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättande av en europeisk fond för ersättning till offer för covid‑19‑vacciner

23.9.2021

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen
- Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
- Janssens covid-19-vaccin
- Spikevax (Modernas vaccin)
- Vaxzevria (AstraZenecas vaccin)

Virginie Joron

B9‑0475/2021

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättandet av en europeisk fond för ersättning till offer för covid-19-vacciner

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska läkemedelsmyndigheten har redan registrerat cirka en miljon fall av biverkningar efter vaccination mot covid-19:

- 435 779 i fråga om Pfizer BioNTechs vaccin,

- 373 285 i fråga om AstraZenecas vaccin,

- 117 243 i fråga om Modernas vaccin,

- 27 694 i fråga om Janssens vaccin[1].

B. Dessa biverkningar är ibland allvarliga. Omkring 75 000 personer ska ha drabbats av allvarliga neurologiska biverkningar efter Pfizers vaccin.

C. Europeiska läkemedelsmyndigheten uppger att vaccin mot covid-19 har haft en dödlig utgång för cirka 5 000 personer i EU:

- 4 198 i fråga om Pfizers vaccin[2],

- 1 053 i fråga om AstraZenecas vaccin,

- 392 i fråga om Modernas vaccin,

- 138 i fråga om Janssens vaccin.

D. Europeiska kommissionen har förhandlat fram avtalen om inköp och har inte velat att läkemedelstillverkarna kan ställas för ansvar. Europaparlamentsledamöterna har inte haft tillgång till avtalen under förhandlingarna.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en ersättningsfond för offer för covid-19-vacciner.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 14 oktober 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy