Предложение за резолюция - B9-0480/2021Предложение за резолюция
B9-0480/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно противодействие на екстремисткия ислям в международен план

29.9.2021

съгласно член 143 от Правилника за дейността

Емануил Франгос

B9‑0480/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно противодействие на екстремисткия ислям в международен план

Европейският парламент,

 като взе предвид 20-годишните безуспешни опити за противодействие на ислямисткия тероризъм,

 

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

 

А.  като има предвид, че активни ислямистки мрежи са насочени срещу европейските общества, като действат чрез тероризъм, чрез изменение на населението/обществото и чрез военна заплаха;

 

Б.  като има предвид връзките, които тези мрежи поддържат с правителствата на Турция, Пакистан, Катар и отскоро – на Афганистан;

 

В.  като има предвид нарастващото напрежение в действията и реториката на правителствата на гореизброените държави и тясната им връзка с ислямистки мрежи;

 

1.  признава потребността от цялостна преоценка на стратегията за противодействие на тероризма чрез непосредствено и ефективно овладяване на незаконните миграционни потоци и чрез неутрализиране на ислямистките терористични ядра;

 

2.  призовава Комисията и Съвета да изготвят в хода на текущата година многопластова, сближаваща и цялостна стратегия с вътрешно и външно измерение за ефективното и устойчиво противодействие на радикалния ислям в международен план.

 

 

Последно осъвременяване: 15 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност