Forslag til beslutning - B9-0480/2021Forslag til beslutning
B9-0480/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af islamisk ekstremisme på internationalt plan

29.9.2021

jf. forretningsordenens artikel 143

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af islamisk ekstremisme på internationalt plan

Europa-Parlamentet,

 der henviser til de sidste 20 års mislykkede bestræbelser på at bekæmpe islamistisk terrorisme,

 

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

 

A.  der henviser til, at aktive islamistiske netværk går efter at ramme europæiske samfund gennem terrorisme, demografiske/sociale forstyrrelser og truslen om krig;

 

Β.  der henviser til, at disse netværk har forbindelser til regeringerne i Tyrkiet, Pakistan, Qatar og senest Afghanistan;

 

C.  der henviser til, at de ovennævnte regeringer optrapper deres indsats og skruer op for retorikken, samtidig med at de opretholder tætte forbindelser med islamistiske netværk;

 

1.  anerkender behovet for en omfattende revurdering af terrorbekæmpelsesstrategien, der prioriterer en øjeblikkelig og effektiv inddæmning af de ulovlige migrationsstrømme og en neutralisering af de islamistiske terrorceller;

 

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i løbet af året at udarbejde en sammenhængende og omfattende intern og ekstern strategi på flere niveauer for at tackle den radikale islam effektivt og bæredygtigt på internationalt plan.

 

 

Seneste opdatering: 14. oktober 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik