Πρόταση ψηφίσματος - B9-0480/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0480/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αντιμετώπιση του εξτρεμιστικού Ισλάμ διεθνώς

29.9.2021

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Εμμανουήλ Φράγκος

B9‑0480/2021

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση του εξτρεμιστικού Ισλάμ διεθνώς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανεπιτυχή εικοσαετή προσπάθεια αντιμετώπισης της ισλαμιστικής τρομοκρατίας,

 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενεργά ισλαμιστικά δίκτυα στρέφονται κατά των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μέσω της τρομοκρατίας, της πληθυσμιακής/κοινωνικής αλλοίωσης και της πολεμικής απειλής·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που τα δίκτυα αυτά διατηρούν με τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Κατάρ και, εσχάτως, του Αφγανιστάν·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες πράξεις και τη ρητορική των κυβερνήσεων των ανωτέρω κρατών και τη στενή σχέση τους με ισλαμιστικά δίκτυα·

 

1.  αναγνωρίζει την ανάγκη συνολικής επαναξιολόγησης της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, προτάσσοντας την άμεση και αποτελεσματική ανάσχεση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την εξουδετέρωση των ισλαμιστικών τρομοκρατικών πυρήνων·

 

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν εντός του έτους μια πολυεπίπεδη, συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική με εσωτερική και εξωτερική διάσταση για την αποτελεσματική και βιώσιμη αντιμετώπιση του ριζοσπαστικού Ισλάμ διεθνώς.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου