Päätöslauselmaesitys - B9-0480/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0480/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS islamilaisten ääriliikkeiden torjunnasta kansainvälisellä tasolla

29.9.2021

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys islamilaisten ääriliikkeiden torjunnasta kansainvälisellä tasolla

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 20 vuoden ajan toteutetut epäonnistuneet toimet islamistisen terrorismin torjumiseksi,

 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

 

A.  ottaa huomioon, että aktiiviset islamistiset verkostot ovat ottaneet eurooppalaiset yhteiskunnat tähtäimeensä ja kohdistavat niihin terrorismia sekä demografisia/sosiaalisia häiriöitä ja uhkaavat niitä sodalla;

 

Β.  ottaa huomioon, että näillä verkostoilla on yhteyksiä Turkin, Pakistanin, Qatarin ja viime aikoina myös Afganistanin hallituksiin;

 

C.  ottaa huomioon, että edellä mainitut hallitukset koventavat toimiaan ja retoriikkaansa säilyttäen samalla läheiset yhteydet islamistisiin verkostoihin;

 

1.  katsoo, että terrorisminvastaisesta strategiasta on tehtävä kattava uudelleenarviointi, jossa asetetaan etusijalle laittomien muuttovirtojen välitön ja tehokas hillitseminen ja islamististen terroristisolujen neutralointi;

 

2.  kehottaa komissiota ja neuvostoa laatimaan vuoden kuluessa monitasoisen, johdonmukaisen ja kattavan sisäisen ja ulkoisen strategian radikaalin islamin torjumiseksi tehokkaasti ja kestävästi kansainvälisellä tasolla.

 

 

Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö