Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0480/2021Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0480/2021

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le cur i gcoinne an antoisceachais Ioslamaigh ar an leibhéal idirnáisiúnta

29.9.2021

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cur i gcoinne an antoisceachais Ioslamaigh ar an leibhéal idirnáisiúnta

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do na hiarrachtaí neamhrathúla a rinneadh le 20 bliain chun cur i gcoinne na sceimhlitheoireachta Ioslamaí,

 

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

 

A.  de bhrí go bhfuil líonraí Ioslamacha gníomhacha ag díriú ar shochaithe na hEorpa, tríd an sceimhlitheoireacht, trí chur isteach déimeagrafach/sóisialta agus trí bhagairt chogaidh;

 

Β.  de bhrí go bhfuil naisc ag na líonraí sin le rialtais na Tuirce, na Pacastáine, Chatar agus, níos déanaí fós, na hAfganastáine;

 

C.  de bhrí go bhfuil na rialtais thuas ag cur dlús lena gcuid gníomhaíochtaí agus lena gcuid dioscúrsa reitriciúil, agus dlúthnaisc le líonraí Ioslamacha á gcoimeád ag an am céanna;

 

1.  ag aithint gur gá athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an straitéis frithsceimhlitheoireachta, agus tosaíocht á tabhairt do shreafaí imirce neamhdhleathacha a shrianadh láithreach agus go héifeachtach agus do chealla sceimhlitheoirí Ioslamacha a neodrú;

 

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle straitéis il-leibhéil inmheánach agus sheachtrach atá comhleanúnach agus cuimsitheach a tharraingt suas laistigh den bhliain chun dul i ngleic leis an Ioslamachas radacach go héifeachtach agus go hinbhuanaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta.

 

 

An nuashonrú is déanaí: 13 Deireadh Fómhair 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais