Projekt rezolucji - B9-0480/2021Projekt rezolucji
B9-0480/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przeciwdziałania ekstremistycznemu islamowi na arenie międzynarodowej

29.9.2021

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania ekstremistycznemu islamowi na arenie międzynarodowej

Parlament Europejski,

 uwzględniając nieskuteczne dwudziestoletnie dążenia do zwalczenia terroryzmu islamistycznego,

 

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

 

A.  mając na uwadze, że aktywne sieci islamistyczne uderzają w społeczeństwa europejskie przez akty terroru, zmiany demograficzne i społeczne oraz groźbę wojny;

 

B.  mając na uwadze stosunki, jakie te sieci utrzymują z rządami Turcji, Pakistanu, Kataru, a ostatnio także Afganistanu;

 

C.  mając na uwadze eskalację działań i retoryki rządów tych państw oraz ich ścisłe powiązania z sieciami islamistycznymi;

 

1.  uznaje potrzebę ponownej całościowej oceny strategii zwalczania terroryzmu, w której na pierwszym miejscu należy postawić natychmiastowe i skuteczne powstrzymanie nielegalnych przepływów migracyjnych oraz neutralizację islamistycznych komórek terrorystycznych;

 

2.  wzywa Komisję i Radę, by w ciągu roku opracowały wielopoziomową, spójną i całościową, obejmującą wymiar wewnętrzny i zewnętrzny strategię skutecznego i trwałego przeciwdziałania radykalnemu islamizmowi na arenie międzynarodowej.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności