Propunere de rezoluţie - B9-0480/2021Propunere de rezoluţie
B9-0480/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la combaterea extremismului islamic la nivel internațional

29.9.2021

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea extremismului islamic la nivel internațional

Parlamentul European,

 având în vedere eforturile neîncununate de succes care s-au depus în ultimii 20 de ani pentru a combate terorismul islamic,

 

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

 

A.  întrucât rețelele islamiste active vizează societățile europene, prin terorism, perturbări demografice/sociale și amenințarea cu războiul;

 

Β.  întrucât aceste rețele au legături cu guvernele Turciei, Pakistanului, Qatarului și, mai recent, Afganistanului;

 

C.  întrucât guvernele menționate mai sus își intensifică acțiunile și discursul retoric, menținând în același timp legături strânse cu rețelele islamiste,

 

1.  recunoaște că este necesară o reevaluare cuprinzătoare a strategiei de combatere a terorismului, acordând prioritate limitării imediate și efective a fluxurilor de migrație ilegală și neutralizării celulelor teroriste islamiste;

 

2.  invită Comisia și Consiliul să elaboreze în cursul anului o strategie internă și externă pe mai multe niveluri, coerentă și cuprinzătoare pentru a combate islamul radical în mod eficient și durabil la nivel internațional.

 

 

Ultima actualizare: 15 octombrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate