Förslag till resolution - B9-0480/2021Förslag till resolution
B9-0480/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bekämpandet av extremistisk islam internationellt

29.9.2021

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Emmanouil Fragkos

B9‑0480/2021

Förslag till Europaparlamentets resolution om bekämpandet av extremistisk islam internationellt

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av de misslyckade försöken under 20 års tid att bekämpa islamistisk terrorism,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Aktiva islamistiska nätverk riktar sig mot de europeiska samhällena med terrorism, befolknings-/samhällsrubbning och krigshot.

B. Dessa nätverk upprätthåller förbindelser med regeringarna i Turkiet, Pakistan, Qatar och nu senast Afghanistan.

C. De upptrappade metoderna och retoriken bland regeringarna i ovannämnda stater och deras nära relationer med islamistiska nätverk bör uppmärksammas.

1. Europaparlamentet erkänner behovet av en samlad omprövning av terrorbekämpningsstrategin och framhåller ett omedelbart och effektivt stopp för olagliga migrationsströmmar och neutralisering av islamistiska terroristceller.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att före årets slut utarbeta en sammanhängande och integrerad flernivåstrategi med en inre och en yttre dimension för ett effektivt och hållbart bekämpande av radikal islam internationellt.

Senaste uppdatering: 15 oktober 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy