Propunere de rezoluţie - B9-0483/2021Propunere de rezoluţie
B9-0483/2021

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Manu Pineda
  în numele Grupului The Left

  Procedură : 2021/2881(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0483/2021
  Texte depuse :
  B9-0483/2021
  Texte adoptate :

  B9‑0483/2021

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

  (2021/2881(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

   având în vedere Constituția Republicii Belarus,

   având în vedere concluziile singurei misiuni internaționale de observare a alegerilor în Belarus, conduse de Comunitatea Statelor Independente, precum și faptul că Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE nu a fost invitat în timp util să efectueze o misiune de observare a alegerilor prezidențiale,

   având în vedere declarațiile Secretarului General al ONU din 10 și 14 august 2020 și din 24 mai 2021,

   având în vedere declarația din 19 noiembrie 2020 a Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului în Belarus referitoare statul de drept și dialogul politic incluziv,

   având în vedere Tratatul privind crearea unei uniuni statale între Rusia și Belarus, semnat la 8 decembrie 1999,

   având în vedere cele mai recente acorduri dintre Rusia și Belarus, semnate la 9 septembrie 2021 în contextul uniunii statale,

   având în vedere declarația Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și a Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) din 21 septembrie 2021 referitoare la decesele din apropierea frontierei dintre Belarus și Polonia,

   având în vedere starea de urgență declarată de Polonia la 2 septembrie 2021,

   având în vedere amendamentele din iulie și august 2021 la Legea lituaniană privind statutul juridic al străinilor și propunerile de reformă la legislația lituaniană privind detenția, anunțate de guvernul țării la 15 septembrie 2021,

   având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât situația din Belarus a continuat să se deterioreze de la alegerile prezidențiale din 9 august 2020; întrucât instituțiile ONU au raportat reprimarea demonstranților și a personalităților din opoziție și au solicitat garantarea statului de drept în sistemul judiciar; întrucât Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din Belarus a declarat că singura modalitate de a ieși din această situație este dialogul politic incluziv și asumarea responsabilității;

  B. întrucât numărul persoanelor care solicită protecție internațională venite din mai multe țări și care au intrat în UE prin frontierele Belarusului cu Polonia și Lituania a crescut în ultimele luni; întrucât, potrivit autorităților poloneze, 3 800 de persoane au încercat să intre în Polonia din Belarus, începând cu 1 septembrie 2021; întrucât răspunsul autorităților poloneze la această creștere a numărului de sosiri a fost acela de a trimite soldați la frontieră și de a declara stare de urgență în zonă, ceea ce împiedică ONG-urile și jurnaliștii să lucreze liber în zona respectivă; întrucât și Letonia și Lituania au declarat stare de urgență din aceleași motive;

  C. întrucât, în prezent, zeci de persoane, majoritatea provenind din Afganistan și Irak, sunt blocate în regiunile de frontieră dintre Belarus și Polonia; întrucât UNHCR și OIM au denunțat faptul că autoritățile poloneze nu le-au permis accesul la aceste persoane pentru a le furniza bunurile și serviciile de primă necesitate de care au nevoie, cum ar fi hrană adecvată și apă, salubrizare sau asistență medicală; întrucât, în ultima săptămână, cinci persoane au decedat la frontiera dintre Belarus și Polonia;

  D. întrucât autoritățile poloneze și lituaniene le refuză solicitanților de azil care sosesc prin Belarus dreptul de acces la protecție internațională; întrucât aceste autorități efectuează în mod regulat returnări în masă fără a realiza procedurile corespunzătoare la frontierele lor cu Belarusul, încălcând vădit legislația internațională în materie de azil;

  E. întrucât, numai în luna august 2021 ofițerii Frontex au prezentat 12 rapoarte de incidente grave cu privire la presupuse acte de returnare și încălcări ale drepturilor fundamentale în cadrul operațiunii comune FOA Land 2021 a Frontex, după ce ofițerii Frontex au predat grupurile de persoane ofițerilor de frontieră lituanieni; îndeamnă ofițerul pentru drepturile fundamentale să desfășoare o procedură de diligență necesară cu privire la această operațiune și solicită suspendarea operațiunii în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (EBCG);

  F. întrucât ONG-urile care oferă asistență solicitanților de protecție internațională în regiunile de frontieră ale Poloniei și Lituaniei au denunțat violența sistematică împotriva persoanelor care sosesc în zonă, precum și încercările autorităților poloneze și lituaniene de a le intimida și de a le împiedica să primească asistență; întrucât lucrătorii din sistemul lituanian competent în materie de azil au denunțat faptul că guvernul i-a constrâns să respingă cereri de azil, să efectueze interviuri fictive și să constrângă solicitanții de protecție internațională să se întoarcă voluntar;

  G. întrucât guvernul lituanian și-a anunțat intenția de a elimina actuala perioadă maximă de detenție de șase luni și de a permite detenția pe durată nedeterminată a migranților, în încercarea de a-i descuraja să mai vină, indiferent de implicațiile asupra drepturilor omului;

  H. întrucât armata SUA a amplasat unități mecanizate în zone din Lituania apropiate de frontiera cu Belarus; întrucât în 2020 SUA au trimis peste 20 000 de soldați în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia; întrucât armata rusă a desfășurat trupe suplimentare în regiunea vestică a Federației Ruse aproape de frontiera cu Belarus și a desfășurat exerciții militare ca parte a exercițiului Zapad 2021;

  I. întrucât Belarus face parte din inițiativa privind Parteneriatul estic al UE; întrucât, în ultimii ani, Belarus și UE au semnat mai multe acorduri în domeniul guvernanței, printre altele; întrucât, în perioada 2014-2020, asistența UE pentru Belarus în cadrul Instrumentului european de vecinătate s-a ridicat la 170 de milioane EUR;

  J. întrucât, începând din octombrie 2020, UE a impus Belarusului patru pachete de sancțiuni, dintre care cel mai recent, impus la 21 iunie 2021, vizează 78 de persoane și opt entități din Belarus, inclusiv companii publice; întrucât UE a interzis transportatorilor belaruși să utilizeze aeroporturile și spațiul aerian al UE în urma arestării jurnaliștilor din opoziție Roman Protasevici și Sofia Sapega, după ce aeronava în care călătoreau a fost forțată să aterizeze la Minsk,

  1. își exprimă profunda preocupare față de situația din Belarus; subliniază că este nevoie de o soluție pașnice și democratică la criza actuală;

  2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară a persoanelor care solicită protecție internațională la frontierele dintre Belarus și UE și respinge toate cazurile de instrumentalizare a persoanelor care solicită protecție internațională; invită toți actorii să respecte pe deplin dreptul internațional, inclusiv principiul nereturnării;

  3. condamnă politicile aplicate de autoritățile poloneze, letone și lituaniene de a opri sosirea persoanelor care solicită protecție internațională pe la frontierele lor cu Belarus, care au cauzat pierderea a cinci vieți omenești în ultima săptămână și au generat o criză umanitară; transmite condoleanțe familiilor celor care sunt victime ale acestor politici și solicită ca responsabilii politici să fie trași la răspundere;

  4. reamintește că statele membre trebuie să respecte legislația aplicabilă a UE în materie de azil și Codul frontierelor Schengen și să acorde acces pe teritoriul lor, să asigure condiții adecvate de primire și să acorde acces la o procedură de azil echitabilă și fiabilă tuturor celor care își exprimă dorința de a solicita protecție internațională; reiterează că este necesar să se asigure solidaritatea dintre statele membre pentru a se garanta primirea adecvată și relocarea echitabilă a solicitanților de azil în întreaga UE;

  5. invită autoritățile poloneze, letone și lituaniene să pună capăt imediat stării de urgență impuse ca o modalitate de a împiedica acordarea de asistență adecvată solicitanților de azil și de a permite autorităților de frontieră să întreprindă acțiuni nemonitorizate; invită autoritățile lituaniene să pună capăt tuturor planurilor de a permite detenția pe termen nedeterminat a migranților și să abroge cele mai recente reforme ale legislației în materie de azil, inclusiv posibilitatea de a deporta persoanele care se află încă în proces de contestare a unei prime decizii în materie de azil;

  6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tensiunile tot mai mari dintre UE și Rusia și la desfășurarea de forțe militare în regiune; invită toți actorii, inclusiv NATO și Rusia, să dea dovadă de reținere și să înceteze să alimenteze tensiunile din regiune;

  7. își exprimă îngrijorarea cu privire la eșecurile politicii UE în domeniul Parteneriatului estic și subliniază că această politică trebuie reorientată; invită Vicepreședinte Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să prezinte un plan de un dialog constructiv cu Rusia, care să sublinieze rolul important pe care trebuie să îl joace țările învecinate;

  8. se opune impunerii de sancțiuni ca fiind un instrument contraproductiv și cu impact negativ asupra populației, după cum au subliniat diferite facțiuni ale opoziției și protestatari pașnici;

  9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului Belarusului.

  Ultima actualizare: 6 octombrie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate