Postup : 2021/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0483/2021

Predkladané texty :

B9-0483/2021

Rozpravy :

CRE 05/10/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 07/10/2021 - 14

Prijaté texty :


<Date>{04/10/2021}4.10.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0483/2021</NoDocSe>
PDF 145kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania</Titre>

<DocRef>(2021/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}v mene skupiny The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0483/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

(2021/2881(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

 so zreteľom na ústavu Bieloruskej republiky,

 so zreteľom na závery jedinej medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie, ktorú uskutočnilo Spoločenstvo nezávislých štátov, a na absenciu včasného pozvania pre OBSE/ ODIHR, aby uskutočnili volebnú pozorovateľskú misiu počas prezidentských volieb,

 so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN z 10. a 14. augusta 2020 a 24. mája 2021,

 so zreteľom na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 19. novembra 2020 o právnom štáte a inkluzívnom politickom dialógu,

 so zreteľom na Zmluvu o vytvorení Zväzového štátu Ruska a Bieloruska podpísanú 8. decembra 1999,

 so zreteľom na najnovšie dohody medzi Ruskom a Bieloruskom podpísané 9. septembra 2021 v rámci zväzového štátu,

 so zreteľom na vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z 21. septembra 2021 o úmrtiach v blízkosti bielorusko-poľskej hranice,

 so zreteľom na výnimočný stav, ktorý vyhlásilo Poľsko 2. septembra 2021,

 so zreteľom na zmeny litovského zákona o právnom postavení cudzincov z júla a augusta 2021 a na navrhované reformy litovských právnych predpisov v súvislosti so zadržiavaním, ktoré vláda krajiny ohlásila 15. septembra 2021,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže situácia v Bielorusku sa od prezidentských volieb 9. augusta 2020 naďalej zhoršuje; keďže inštitúcie OSN priniesli správy o zásahoch proti demonštrantom a predstaviteľom opozície a vyzvali na zaručenie zásad právneho štátu v súdnom systéme; keďže osobitná spravodajkyňa OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku uviedla, že jediným východiskom z tejto situácie je inkluzívny politický dialóg a zodpovednosť;

B. keďže počet osôb žiadajúcich medzinárodnú ochranu vo viacerých krajinách a vstupujúcich do EÚ cez bieloruské hranice s Poľskom a Litvou sa v posledných mesiacoch zvýšil; keďže podľa poľských orgánov sa z Bieloruska od 1. septembra 2021 pokúsilo vstúpiť do Poľska 3 800 ľudí; keďže reakcia poľských orgánov na tento nárast počtu prichádzajúcich osôb spočívala v nasadení vojakov na hraniciach a vyhlásení výnimočného stavu v tejto oblasti, ktorý bráni mimovládnym organizáciám a novinárom slobodne pracovať v tejto oblasti; keďže Lotyšsko a Litva tiež vyhlásili výnimočný stav z rovnakých dôvodov;

C. keďže v súčasnosti desiatky ľudí, z ktorých väčšina pochádza z Afganistanu a Iraku, uviazli v pohraničných regiónoch medzi Bieloruskom a Poľskom; keďže UNHCR a IOM odsúdili skutočnosť, že poľské orgány im neumožnili prístup k týmto ľuďom, aby im poskytli základné potreby a služby, ktoré im chýbajú, ako sú primerané potraviny a voda, sanitácia alebo lekárska pomoc; keďže v minulom týždni zomrelo na hranici medzi Bieloruskom a Poľskom päť ľudí;

D. keďže poľské a litovské orgány odmietajú žiadateľom o azyl prichádzajúcim cez Bielorusko právo na prístup k medzinárodnej ochrane; keďže tieto orgány pravidelne vykonávajú hromadné návraty bez riadneho procesu na svojich hraniciach s Bieloruskom, čo predstavuje jasné porušenie medzinárodných právnych predpisov v oblasti azylu;

E. keďže len v auguste 2021 príslušníci agentúry Frontex podali 12 správ o závažných incidentoch týkajúcich sa údajných odoprení vstupu a porušení základných práv v rámci spoločnej operácie Frontexu FOA Land 2021 po tom, ako príslušníci agentúry Frontex odovzdali skupiny litovským príslušníkom pohraničnej stráže; naliehavo vyzýva pracovníka pre základné práva, aby v súvislosti s touto operáciou vykonal postup náležitej starostlivosti, a vyzýva na pozastavenie operácie v súlade s článkom 46 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (EBCG);

F. keďže mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom hľadajúcim medzinárodnú ochranu v pohraničných regiónoch Poľska a Litvy, odsúdili systematické násilie voči prichádzajúcim ľuďom, ako aj pokusy poľských a litovských orgánov zastrašiť ich a zabrániť im v poskytovaní pomoci; keďže pracovníci litovského azylového systému odsúdili skutočnosť, že vláda ich núti, aby zamietali žiadosti o azyl, uskutočnili fiktívne rozhovory a nútili žiadateľov o medzinárodnú ochranu k dobrovoľnému návratu;

G. keďže litovská vláda oznámila svoj zámer odstrániť súčasnú šesťmesačnú lehotu zadržiavania a umožniť neobmedzené zadržiavanie migrantov v snahe odrádzať od príchodov bez ohľadu na dôsledky pre ľudské práva;

H. keďže armáda USA nasadila mechanizované jednotky do oblastí Litvy v blízkosti bieloruskej hranice; keďže USA nasadili tento rok v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku vyše 20 000 vojakov; keďže ruská armáda nasadila ďalšie jednotky v západnej časti Ruskej federácie v blízkosti bieloruskej hranice a uskutočnila vojenské výcviky v rámci cvičenia Zapad 2021;

I. keďže Bielorusko je súčasťou iniciatívy Východné partnerstvo EÚ; keďže Bielorusko a EÚ podpísali v posledných rokoch niekoľko dohôd, okrem iného v oblasti správy vecí verejných; keďže pomoc EÚ Bielorusku v rokoch 2014 – 2020 v rámci nástroja európskeho susedstva dosiahla 170 miliónov EUR;

J. keďže od októbra 2020 EÚ uložila Bielorusku štyri balíky sankcií, z ktorých posledný je z 21. júna 2021 a týka sa 78 osôb a 8 bieloruských subjektov vrátane verejných spoločností; keďže EÚ zakázala bieloruským dopravcom využívať letiská a vzdušný priestor EÚ po zatknutí opozičných novinárov Romana Protaseviča a Sofie Sapegovej po tom, ako lietadlo, v ktorom cestovali, bolo prinútené pristáť v Minsku;

1. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti so situáciou v Bielorusku; zdôrazňuje potrebu mierového a demokratického riešenia súčasnej krízy;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou situáciou ľudí hľadajúcich medzinárodnú ochranu na hraniciach medzi Bieloruskom a EÚ a odmieta všetky prípady inštrumentalizácie osôb hľadajúcich medzinárodnú ochranu; vyzýva všetkých aktérov, aby v plnej miere dodržiavali medzinárodné právo vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia;

3. odsudzuje politiky, ktoré vykonávajú poľské, lotyšské a litovské orgány s cieľom zastaviť príchod ľudí hľadajúcich medzinárodnú ochranu cez ich hranice s Bieloruskom, čo v minulom týždni viedlo k stratám piatich životov a spôsobilo humanitárnu krízu; vyjadruje sústrasť rodinám obetí týchto politík a vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči politicky zodpovedným osobám;

4. pripomína, že členské štáty musia dodržiavať príslušné právne predpisy EÚ v oblasti azylu a Kódex schengenských hraníc a umožniť prístup na svoje územie, zabezpečiť riadne podmienky prijímania a poskytnúť prístup k spravodlivému a spoľahlivému azylovému konaniu všetkým, ktorí vyjadrili vôľu požiadať o medzinárodnú ochranu; opakuje, že je potrebné zabezpečiť solidaritu medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť primerané prijímanie a spravodlivé premiestňovanie žiadateľov o azyl v celej EÚ;

5. vyzýva poľské, lotyšské a litovské orgány, aby okamžite ukončili výnimočný stav, ktorý nastolili ako spôsob ako zabrániť primeranej pomoci pre žiadateľov o azyl a umožniť nemonitorované konanie pohraničných orgánov; vyzýva litovské orgány, aby ukončili všetky plány na umožnenie neobmedzeného zadržiavania migrantov a zrušenie najnovších reforiem azylového práva vrátane možnosti vyhostiť ľudí, ktorí sú stále v procese odvolania sa proti prvému rozhodnutiu o azyle;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím medzi EÚ a Ruskom a nad budovaním vojenskej prítomnosti v regióne; vyzýva všetkých aktérov vrátane NATO a Ruska, aby prejavili zdržanlivosť a prestali podnecovať napätie v regióne;

7. vyjadruje znepokojenie nad chybami politiky Východného partnerstva EÚ a zdôrazňuje potrebu zmeny jej orientácie; vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby predložil plán konštruktívneho dialógu s Ruskom, ktorý zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú majú zohrávať susedné krajiny;

8. nesúhlasí s ukladaním sankcií ako kontraproduktívnych nástrojov, ktoré majú negatívny vplyv na obyvateľstvo, ako zdôraznili rôzne opozičné frakcie a účastníci pokojných demonštrácií;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Bieloruska.

Posledná úprava: 6. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia