Návrh uznesenia - B9-0486/2021Návrh uznesenia
B9-0486/2021

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v regióne Tigraj

4.10.2021 - (2021/2902(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Postup : 2021/2902(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0486/2021
Predkladané texty :
B9-0486/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0486/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v regióne Tigraj

(2021/2902(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na ústavu Etiópie,

 so zreteľom na strategickú angažovanosť EÚ – Etiópia z roku 2016,

 so zreteľom na stretnutie vtedajšieho predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu vlády Etiópie Abiya Ahmeda 24. januára 2019;

 so zreteľom na vyhlásenie núdzového stavu v Etiópii 5. novembra 2020,

 so zreteľom na rozhodnutie Európskej únie z decembra 2020 pozastaviť vyplácanie pomoci Etiópii vo výške 88,5 milióna EUR,

 so zreteľom na zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí Európskej únie 19. apríla 2021, počas ktorého vyzvala na spoločné vyšetrovanie EÚ a Etiópie v súvislosti s udalosťami v regióne Tigraj,

 so zreteľom na závery Rady o Africkom rohu z 10. mája 2021,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže regionálna vláda regiónu Tigraj 4. novembra 2020 oznámila, že odmieta odložiť regionálne voľby, čo viedlo k ozbrojenému zásahu ústrednej vlády a tým vyvolalo mimoriadne krvavú občiansku vojnu;

B. keďže humanitárne organizácie OSN hlásia od júna 2021 zvýšené riziko hladomoru v regióne Tigraj, pričom uvádzajú, že 30 000 deťom hrozí priame nebezpečenstvo smrti v dôsledku hladomoru;

C. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet už 4. marca 2021 vyzvala na nezávislé vyšetrenie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti páchaných v regióne Tigraj a keďže etiópska vláda oznámila 30. septembra 2021 vyhostenie siedmich vedúcich predstaviteľov organizácií OSN;

D. keďže patriarcha Etiópskej pravoslávnej cirkvi vo videozázname zverejnenom 8. mája 2021 obvinil vládne sily z úsilia o genocídu v regióne Tigraj a snahy „zmiesť Tigrajčanov z povrchu zemského“;

E. keďže etiópsky predseda vlády Abiy Ahmed 23. marca 2021 pripustil účasť Eritrey na konflikte, zatiaľ čo táto krajina patrí medzi najnepriateľskejšie na svete, pokiaľ ide o náboženskú slobodu, a najmä kresťanstvo, a 10. augusta 2021 vyzval etiópske civilné obyvateľstvo, aby sa z etnickej solidarity pripojilo k armáde s cieľom bojovať proti regiónu Tigraj;

F. keďže Radio France Internationale zdokumentovalo mnohé prípady násilia spáchaného vládnymi silami v regióne Tigraj, najmä v meste Goda;

G. keďže treba zohľadniť násilie spáchané pri opätovnom ovládnutí mesta Mekele, masakru civilistov v svätom meste Aksúm v roku 2021, vážne obvinenia z násilia páchaného eritrejskými silami na utečencoch v bojových zónach v regióne Tigraj alebo tiež vyjadrenia ministerky práv žien Filsan Abdullahiovej Ahmedovej, ktorá nedávno odstúpila, týkajúce sa kampaní znásilnení, ktoré údajne sprevádzali boje vládnych síl v regióne Tigraj;

H. keďže komisia Nobelovej ceny za mier urobila chybu, keď ocenila Abiya Ahmeda len niekoľko mesiacov po jeho zvolení v apríli 2018, zatiaľ čo Abiy Ahmed neskôr vyvolal jednu z najkrvavejších občianskych vojen v dejinách Etiópie;

I. keďže voľby v Somálsku boli opakovane odložené a v krajine získavajú čoraz väčšiu moc sily, ktoré podporujú islamizmus a mohli by využiť oslabenie Etiópie;

J. keďže Africký roh čelí geopolitickému napätiu, na ktoré sa sústredí pozornosť všetkých medzinárodných mocností;

K. keďže Keňa navrhla, aby sa Front za oslobodenie tigrajského ľudu (FLPT) vypustil zo zoznamu teroristických organizácií;

L. keďže Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov uvádza, že utečenecké tábory Shimelba a Hitsats boli úplne zničené a viac ako 200 000 osôb bolo vysídlených v dôsledku konfliktu a takmer 70 000 osôb ušlo do Sudánu;

M. keďže 12. augusta 2021 bolo oznámené zblíženie medzi Oromskou oslobodzovacou armádou a FLPT a keďže sily FLPT postupujú k mestu Dessie, ktoré chránia najmä eritrejské divízie a v ktorom čoraz častejšie dochádza k protivládnym protestom;

N. keďže Turecko je formálne poverené uľahčovaním vzťahov medzi Sudánom a Etiópiou v súvislosti so spornými pohraničnými regiónmi a keďže etiópsky predseda vlády navštívil Ankaru 18. augusta 2021 s cieľom požiadať o tureckú vojenskú podporu v boji proti regiónu Tigraj;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou občianskou vojnou v Etiópii a vyzýva na čo najskorší návrat k mieru v tejto krajine, ktorá už aj tak trpí vážnymi sociálnymi problémami;

2. pripomína, že región Tigraj, kde sa už viac ako 10 mesiacov bojuje, je v súčasnosti postihnutý aj hladomorom, a to najmä z dôvodu úplnej izolácie, ktorú na región uvalila ústredná vláda od novembra 2020; v tejto súvislosti pripomína, že vyhostenie siedmich vedúcich predstaviteľov organizácií OSN 30. septembra 2021 je poľutovaniahodným znamením;

3. vyjadruje zhrozenie nad početnými správami o hrôzach spáchaných v tomto konflikte, najmä proti obyvateľstvu regiónu Tigraj jednotkami ich vlastnej krajiny;

4. zdôrazňuje, že ústredná vláda Etiópie zaviedla prostredníctvom spojenectva s Eritreou mimoriadne nebezpečný faktor do už aj tak poľutovaniahodnej situácie súvisiacej s občianskou vojnou;

5. odsudzuje početné prípady násilia, ako sú znásilnenia, únosy a mimosúdne popravy, ktoré nahlásili mnohí aktéri, a najmä patriarcha Mathias I., ktorý pripomína genocídu prebiehajúcu v regióne Tigraj;

6. zdôrazňuje nenávisť voči náboženskej slobode a kresťanským náboženstvám, ktorá sa v Eritrei udržiava, a vyjadruje znepokojenie nad vážnymi dôsledkami, ktoré bude takáto ideológia nevyhnutne mať v rámci prebiehajúcich konfliktov v regióne Tigraj;

7. vyjadruje poľutovanie nad početnými správami o útokoch osobitne namierených proti kresťanom alebo miestam kresťanských bohoslužieb, najmä nad násilím páchaným na idratskej etnickej menšine alebo nad útokom na opátstvo Debre Damo, útokmi v Adigratskej eparchii a na mnohých posvätných miestach v regióne Tigraj;

8. pripomína, že v októbri 2019 bola predsedovi vlády Abiyovi Ahmedovi udelená Nobelova cena za mier za jeho mierovú dohodu s Eritreou a že práve toto krvavé spojenectvo dnes pracuje proti obyvateľstvu regiónu Tigraj;

9. zdôrazňuje, že laureát Nobelovej ceny za mier Abiy Ahmed považuje rebelov z regiónu Tigraj za „vojenské cvičisko“ svojej armády;

10. zdôrazňuje, že nadchádzajúce voľby v Somálsku spolu s rizikom nárastu islamistických frakcií v krajine ešte viac zvyšujú naliehavú potrebu vyriešiť občiansku vojnu v Etiópii;

11. v tejto súvislosti konštatuje, že správne chápanie situácie si vyžaduje zohľadnenie susedstva Etiópie, a najmä džihádistických skupín a destabilizačných faktorov zo Sudánu, z Južného Sudánu, Eritrey a zo Somálska;

12. berie na vedomie veľký význam zásahu Kene, ktorá vyzýva ústrednú vládu Etiópie, aby FLPT vypustila zo zoznamu teroristických organizácií, čo by predstavovalo prvý krok k začatiu politických rokovaní;

13. s veľkým znepokojením zdôrazňuje, že konflikt už spôsobil vysídlenie státisícov osôb a mohol by mať absolútne ničivé migračné dôsledky, že v roku 2017 bolo zo Saudskej Arábie a z ďalších krajín vyhostených takmer 400 000 Etiópčanov a že krajina samotná prijala takmer 800 000 utečencov, zatiaľ čo 20 % jej obyvateľstva priamo závisí od medzinárodnej potravinovej pomoci;

14. konštatuje, že rebeli v regióne Oromia, hoci zvyčajne nepriateľskí voči regiónu Tigraj, uzavreli spojenectvo s FLPT a v súčasnosti ohrozujú vládne sily a požadujú odstúpenie predsedu vlády Abiya Ahmeda;

15. spochybňuje úlohu, ktorú v regióne zohráva Turecko, zatiaľ čo Ankara je prezentovaná ako sprostredkovateľ medzi Chartúmom a Addis Abebou pri rokovaniach na hraniciach;

16. domnieva sa, že je dôležité, aby sa členské štáty Európskej únie aktívne zapojili do riešenia etiópskej krízy, ktorej migračné, bezpečnostné a geopolitické dôsledky môžu pre Európu predstavovať vážnu hrozbu;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedovi Komisie, predsedovi Európskej rady, vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.

 

Posledná úprava: 6. októbra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia