Päätöslauselmaesitys - B9-0494/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0494/2021

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
  Renew-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0482/2021

  Menettely : 2021/2881(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B9-0494/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B9-0494/2021
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B9‑0494/2021

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

  (2021/2881(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2021 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

   ottaa huomioon komission puheenjohtajan von der Leyenin puheen unionin tilasta vuonna 2021,

   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 15. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa vastaan kohdistetuista tukahduttamistoimista sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 30. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman siitä, että maan hallinto käyttää maahanmuuttajia ja pakolaisia välineinä, ja 8. elokuuta 2021 antaman julkilausuman Valko-Venäjän 9. elokuuta 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien ensimmäisen vuosipäivän johdosta,

   ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 7. heinäkuuta 2021 antaman lausunnon Liettuan diplomaattisen läsnäolon rajoittamisesta sekä 30. elokuuta 2021 antaman lausunnon toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistetuista tukahduttamistoimista,

   ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Anaïs Marinin 5. heinäkuuta 2021 antaman raportin Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle,

   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

   ottaa huomioon Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon myöntämisen vuonna 2020 Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että yli vuosi 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen vaalien jälkeen Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat edelleen Valko-Venäjän kansan sortamista ja että monia kansalaisia on häiritty, pidätetty, kidutettu ja tuomittu, koska he ovat ilmaisseet vastustavansa hallintoa tai Valko-Venäjällä tapahtuvia laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia;

  B. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan yli 35 000 valkovenäläistä on jossain vaiheessa pidätetty siksi, että he ovat vastustaneet hallintoa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat dokumentoineet satoja kidutus- ja pahoinpitelytapauksia ja että useita ihmisiä on yhä kadoksissa tai löytynyt kuolleina; ottaa huomioon, että epäinhimillinen kohtelu, kidutus ja sairaanhoidon tahallinen epääminen jatkuvat Valko-Venäjällä sijaitsevissa pidätyskeskuksissa ja vankiloissa, joissa on kuollut useita mielenosoittajia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on yli 670 poliittista vankia; ottaa huomioon, että tuhannet poliittisista tukahduttamistoimista kärsivät valkovenäläiset ovat paenneet naapurimaihin välttyäkseen uusilta vainoilta;

  C. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto käy kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistettua sortokampanjaa, jolla pyritään vaientamaan kaikki Valko-Venäjällä jäljellä olevat riippumattomat toimijat; ottaa huomioon, että maassa on lakkautettu tai ollaan lakkauttamassa lähes 250 kansalaisjärjestöä, mukaan lukien ihmisoikeuskeskus Vjasna, johon kohdistettiin ennennäkemättömiä tukahduttamistoimia pidättämällä ja asettamalla syytteeseen sen johto, henkilöstön jäsenet ja vapaaehtoistyöntekijät, mukaan lukien Vjasnan puheenjohtaja Ales Bjaljatski, Vjasnan hallituksen jäsen ja kansainvälisen ihmisoikeusliiton varapuheenjohtaja Valjantsin Stefanovitš, Vjasnan vapaaehtoisverkoston koordinaattori Marfa Rabkova, Andrei Tšepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa, Maria Tarasenka, Uladzimir Labkovitš ja muita Vjasnan henkilöstön jäseniä ja vapaaehtoistyöntekijöitä;

  D. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän oppositiojohtajat ja poliittiset vangit Maria Kalesnikava, joka on saanut mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ja International Women of Courage -palkinnon, ja tunnettu juristi Maksim Znak tuomittiin 6. syyskuuta 2021 vankeuteen (Kalesnikava 11 vuodeksi ja Znak 10 vuodeksi) väitetystä vallankaappauksen suunnittelusta;

  E. ottaa huomioon, että lähes 500 toimittajaa on pidätetty ja että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomien valkovenäläisten toimittajien vastaisia tukahduttamis- ja häirintätoimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti vaikeuttamaan objektiivista raportointia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto määräsi 27. elokuuta 2021 lakkauttamaan Valko-Venäjän journalistiliiton, joka on maan suurin riippumaton toimittajajärjestö ja jolle myönnettiin mielipiteenvapauden Saharov-palkinto vuonna 2004;

  F. ottaa huomioon, että 23. toukokuuta 2021 kahden EU:n pääkaupungin välinen kansainvälinen matkustajalento eli Ryanairin lento FR4978 Ateenasta Vilnaan ohjattiin väkisin Minskiin Aljaksandr Lukašenkan määräyksestä käyttäen tekosyynä pommiuhkaa, ja toteaa, että tämä oli vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia ja vaaransi yli 170 matkustajan ja miehistön jäsenten turvallisuuden; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät Minskissä lennolla olleen valkovenäläisen toimittajan ja aktivistin Raman Pratasevitšin ja hänen matkakumppaninsa Sofia Sapegan;

  G. ottaa huomioon, että kun EU määräsi pakotteita Valko-Venäjän pakotettua Ryanairin lennon FR4978 laskeutumaan, Lukašenka uhkasi julkisesti vastata tähän vyöryttämällä EU:hun, erityisesti naapurimaihin Liettuaan ja Puolaan, muuttajia ja huumeita; ottaa huomioon, että tällä uhkauksella oli Venäjän tuki ja se toteutettiin valjastamalla muuttajat poliittisiin tarkoituksiin; ottaa huomioon, että tätä varten muuttajia alettiin tuoda maahan Irakista ja Turkista Minskiin suuntautuvilla lennoilla ja Valko-Venäjän rajavartijat määrättiin avustamaan heitä laittomassa rajanylityksessä Euroopan unioniin, minkä seurauksena Liettuaan saapui noin 4 000 laitonta muuttajaa, Puolaan yli 1 400 ja Latviaan noin 400; ottaa huomioon, että Puolan, Latvian ja Liettuan oli julistettava Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen poikkeustila; ottaa huomioon, että EU:hun laittomasti tulleiden määrä on vähentynyt, mutta rajoja yritetään edelleen ylittää laittomasti; ottaa huomioon, että 13.–19. syyskuuta 2021 estettiin 2 101 yritystä ylittää EU:n raja (1 830 Puolassa, 135 Liettuassa ja 136 Latviassa); ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto käyttää väkivaltaa muuttajia vastaan, pakottaa heitä EU:n alueelle voimakeinoin ja kehittää propagandaa ja disinformaatiota, jossa EU:n jäsenvaltioita syytetään muuttajien oikeuksien loukkaamisesta ja Valko-Venäjälle suuntautuvan laittoman muuttoliikkeen helpottamisesta; ottaa huomioon, että ainakin neljä laitonta muuttajaa on kuollut hypotermiaan ja uupumukseen ja että useita muuttajia on juuttunut viikoiksi Valko-Venäjän rajoille eivätkä he ole voineet saada apua, hakea turvapaikkaa tai saada peruspalveluja;

  H. ottaa huomioon, että kritisoituaan valmentajiaan valkovenäläinen urheilija Krystsina Tsimanouskaja pakotettiin lähtemään Tokion olympialaisista ennenaikaisesti ja että hän pelkäsi turvallisuutensa puolesta ja vaati siksi poliisin suojelua Tokion lentoasemalla ja otti vastaan Puolan myöntämän humanitaarisen viisumin; ottaa huomioon, että Kansainvälinen olympiakomitea (IOC) karkotti valkovenäläiset valmentajat Artur Shimakin ja Juri Maisevitšin olympialaisista ja käynnisti tutkinnan;

  I. ottaa huomioon, että 15. syyskuuta 2021 unionin tilasta pitämässään puheessa komission puheenjohtaja kutsui muuttajien käyttämistä välineenä Valko-Venäjän hybridi-iskuksi, jonka tarkoituksena oli horjuttaa EU:ta;

  J. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän yleisen syyttäjän virasto keskeytti 17. syyskuuta 2021 Raman Bandarenkan kuolemaa koskevan tutkinnan;

  K. ottaa huomioon, että Vitali Shishov, joka perusti Ukrainaan Valkovenäläinen talo -ryhmän auttamaan Valko-Venäjältä lähteneitä ihmisiä, löydettiin hirtettynä kiovalaisesta puistosta 3. elokuuta 2021;

  L. ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät syyskuussa 2021 jo valmiiksi jännittyneessä ilmapiirissä yhteisesti massiivisen 200 000 sotilaan Zapad 2021 -sotaharjoituksen, mikä lisäsi EU:n rajoihin kohdistuvaa painetta; ottaa huomioon, että Lukašenka on ilmoittanut aikovansa hankkia Venäjältä vuoteen 2025 mennessä miljardilla Yhdysvaltain dollarilla aseita, kuten S-400-ohjusjärjestelmiä;

  M. ottaa huomioon, että Venäjän ja Valko-Venäjän johtajat sopivat 9. syyskuuta 2021 myös öljyn ja kaasun yhteismarkkinoiden perustamisesta ja taloudellisen yhdentymisen syventämisestä, mikä lisää riskiä siitä, että Lukašenka käy jatkossakin vaihtokauppaa Valko-Venäjän suvereniteetilla saadakseen vastineeksi lisää tukea Venäjältä;

  N. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä keskeytti osallistumisensa itäisen kumppanuuden aloitteeseen 28. kesäkuuta 2021;

  O. ottaa huomioon, että kuluneen vuoden aikana Lukašenkan hallinto on määrännyt useita EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaatteja ja suurlähetystöjen työntekijöitä lähtemään maasta ja siten sulkenut vielä useampia diplomaattisia viestintäkanavia;

  P. ottaa huomioon, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) päätti antaa Valko-Venäjän käyttöön lähes miljardilla Yhdysvaltain dollarilla uusia erityisnosto-oikeuksia osana laajempaa 650 miljardin Yhdysvaltain dollarin määrärahapakettia kaikille IMF:n jäsenille;

  Q. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä käynnisti Astravetsissä Valko-Venäjän ydinvoimalan kaupallisen toiminnan ottamatta huomioon kaikkia EU:n vuoden 2018 stressitestiraporttiin sisältyneitä turvallisuussuosituksia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tiedotusvälineissä kerrotaan jatkuvasti tietoja Valko-Venäjän ydinvoimalassa sattuneista vakavista vaaratilanteista ja että 25. huhtikuuta 2021 voimalan virallisella verkkosivustolla julkaistiin hälyttävä viesti (”Ydinvoimala on vaarallinen! Katastrofi voi sattua hetkenä minä hyvänsä!”); ottaa huomioon, että Valko-Venäjä ei ole toimi avoimesti eikä anna luotettavaa tietoa ydinvoimalan tapahtumista, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että Valko-Venäjän ydinvoimala ei ole turvallinen ja aiheuttaa vakavan ydinturvallisuusuhan;

  R. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on tähän mennessä määrännyt pakotteita 166 henkilölle ja 15 yhteisölle, myös Aljaksandr Lukašenkalle, sekä kohdennettuja talouspakotteita useille Valko-Venäjän talouden aloille; ottaa huomioon, että vuonna 2020 Valko-Venäjän talouden reaalinen BKT laski 0,9 prosenttia ja että vuoden 2021 ennusteissa BKT:n arvioidaan laskevan edelleen 2,7 prosenttia; ottaa huomioon, että Kiina jatkaa yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa ja investoi sinne, erityisesti Kiinan ja Valko-Venäjän Great Stone -teollisuuspuistoon;

  1. muistuttaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksia, koska vaalien oikeudenmukaisuudesta oli vakavia epäilyjä ja väärentämisestä raportoitiin laajasti, eivätkä tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi;

  2. tuomitsee edelleen Valko-Venäjän rauhanomaisen kansan sortamisen, kidutuksen ja kaltoinkohtelun, tiedotusvälineiden ja internetin tukahduttamisen sekä toimittajien, bloggaajien ja muiden riippumattomien toimijoiden pahoinpitelyn, pidättämisen ja pelottelun Valko-Venäjällä; kehottaa jälleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittisista syistä pidätetyt henkilöt ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

  3. tuomitsee oppositiojohtajille Maria Kalesnikavalle ja Maksim Znakille sekä muille poliittisista syistä vangituille ja pidätetyille määrätyt ankarat ja epäoikeudenmukaiset tuomiot; pitää valitettavana, että tuomioistuinkäsittelyt pidettiin suljettujen ovien takana ja että niissä ei sallittu EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaattien läsnäoloa;

  4. tuomitsee edelleen viranomaisten ihmisoikeuskeskus Vjasnaa vastaan tekemät kostotoimet ja vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Ales Bjaljatskin, Valjantsin Stefanovitšin, Marfa Rabkovan, Andrei Tšepjukin, Leanid Sudalenkan, Tatsiana Lasitsan, Maria Tarasenkan, Uladzimir Labkovitšin ja muut Vjasnan henkilöstön jäsenet ja vapaaehtoistyöntekijät ja luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä;

  5. tuomitsee valkovenäläisten valmentajien Artur Shimakin ja Juri Maisevitšin toiminnan Tokion olympialaisissa; palauttaa mieliin syytteet, joita on nostettu valkovenäläisiä urheilijoita vastaan heidän osallistuttuaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin, ja Valko-Venäjän jääkiekkoliiton ja Raman Bandarenkan murhan välillä väitetysti olevat kytkökset; kehottaa IOC:tä sekä muita kansainvälisiä urheilukomiteoita ja -liittoja noudattamaan eettisiä sääntöjään ja käytännesääntöjään tehdessään yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa;

  6. kehottaa jälleen EUH:ta, komissiota ja EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja Valko-Venäjällä seuraamaan tiiviisti Valko-Venäjän yksittäisten poliittisten vankien tilannetta, tarjoamaan heille tukea ja työskentelemään heidän vapauttamisensa varmistamiseksi;

  7. toistaa vaatimuksensa käynnistää Valko-Venäjän hallinnon ja demokraattisten voimien välillä aito ja osallistava vuoropuhelu, joka johtaa uusiin kansainvälisen tarkkailun alaisiin vaaleihin, sillä tämä on ainoa tapa ratkaista nykyinen poliittinen kriisi;

  8. tuomitsee sen, että Lukašenkan hallinto käyttää muuttajia välineenä poliittisten tavoitteiden edistämiseksi kansainvälisten normien ja Valko-Venäjän ja sen naapurina olevien EU-maiden kahdenvälisten sopimusten vastaisesti; pitää Ryanairin lennon FR4978 kaappaamista ja pakottamista laskeutumaan Minskiin valtioterrorismina;

  9. pitää myönteisenä jäsenvaltioiden, Norjan ja EU:n toimielinten ja virastojen, erityisesti Europolin, Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, antamaa tukea Valko-Venäjän hallinnon aiheuttamasta muuttoliikekriisistä kärsiville jäsenvaltioille ja kannustaa niitä jatkamaan tätä tukea muun muassa myöntämällä lisää EU:n hätäapua; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä auttamaan Valko-Venäjän rajalle juuttuneita muuttajia ja antamaan heille tarvittavaa tukea;

  10. kehottaa komissiota esittämään kiireellisesti kohdennettuja lainsäädäntöehdotuksia, joilla annetaan jäsenvaltioille tarvittavat suojatoimet, joiden turvin ne voivat reagoida ja vastata nopeasti ja tehokkaasti EU:n ulkopuolisten maiden kampanjoihin, joissa ne käyttävät laitonta muuttoliikettä välineenä, erityisesti varmistamalla EU:n ulkorajojen vahvan ja tehokkaan valvonnan ja tarjoamalla tehokkaita toimia laittomien rajanylitysten estämiseksi;

  11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yhteistyötään rajaturvallisuuden ylläpidossa sekä ihmiskaupan, savukkeiden salakuljetuksen ja muiden Valko-Venäjän hallinnon luomien tai pahentamien turvallisuushaasteiden torjunnassa;

  12. pitää valitettavana Lukašenkan ja Vladimir Putinin jatkuvia toimia, joilla valmistellaan etenemissuunnitelmia Valko-Venäjän ja Venäjän välisen yhdentymisen tiivistämiseksi, ja pitää sitä Valko-Venäjän suvereniteetin loukkaamisena, koska Valko-Venäjän kansalta evätään oikeus päättää maansa tulevaisuudesta; tähdentää, että Lukašenkan hallinto on lainvastainen, ja torjuu kaikki Lukašenkan Valko-Venäjän valtion puolesta tekemät sopimukset, erityisesti hänen presidenttikautensa päättymisen 5. marraskuuta 2020 jälkeen tehdyt sopimukset;

  13. kannattaa komission ehdotusta keskeyttää EU:n ja Valko-Venäjän tasavallan välisen viisumikäytäntöjen helpottamista koskevan sopimuksen tiettyjen artiklojen soveltaminen tiettyjen Lukašenkan hallintoon kytköksissä olevien virkamiesryhmien osalta siten, että sillä ei ole vaikutusta tavallisiin Valko-Venäjän kansalaisiin; kehottaa neuvostoa etenemään erittäin kiireellisesti viidennen pakotepaketin käsittelyssä keskittymällä tukahduttamistoimiin Valko-Venäjällä osallisina oleviin henkilöihin ja yhteisöihin sekä ihmiskauppaan osallisina oleviin henkilöihin ja yhteisöihin sekä valmisteleviin toimiin tulevan paketin laatimiseksi;

  14. kehottaa jäsenvaltioita julistamaan yhdessä Valko-Venäjän Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnostin (KGB) virkamiehet ei-toivotuiksi henkilöiksi Euroopan unionin alueella;

  15. pitää valitettavana, että määrätyt talouspakotteet ovat vaikuttaneet Lukašenkan hallintoon vain osittain eikä niillä ole ollut merkittävää vaikutusta kaliumhydroksidi- ja öljytuotteiden alojen kaltaisiin tärkeisiin aloihin; kehottaa neuvostoa tiukentamaan edelleen EU:n kohdennettuja talouspakotteita keskittyen Valko-Venäjän talouden keskeisiin aloihin sekä julkisiin ja yksityisiin yrityksiin, jotka tukevat ja rahoittavat Lukašenkan hallintoa; pitää myönteisinä lisäpakotteita, joita Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kanada ovat määränneet Valko-Venäjän vilpillisten presidentinvaalien ensimmäisenä vuosipäivänä; kehottaa siksi EU:ta koordinoimaan toimiaan Yhdysvaltojen, G7-kumppaneiden ja muiden samanmielisten demokratioiden kanssa;

  16. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimintaansa kansainvälisten kumppaneiden kanssa IMF:n kaltaisissa monenvälisissä järjestöissä, jotta rajoitetaan varojen maksamista Lukašenkan hallinnolle ja jäädytetään kaikki sen kanssa tehtävä yhteistyö; panee merkille epädemokraattisten maiden, erityisesti Venäjän ja Kiinan, jatkuvat investoinnit Valko-Venäjälle;

  17. antaa edelleen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen vaatiessa ja tavoitellessa oikeutetusti vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista edustusta ja poliittista osallistumista vapaassa ja suvereenissa maassa;

  18. antaa tunnustusta Svjatlana Tsihanouskajan johtamien Valko-Venäjän demokraattisten voimien työlle maailmanlaajuisen tietoisuuden lisäämiseksi ja tuen hankkimiseksi Valko-Venäjän kansan oikeutetuille vaatimuksille ja pyrkimyksille ja ilmaisee tyytyväisyytensä siihen;

  19. kehottaa jälleen komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa järjestämään yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa demokraattisen Valko-Venäjän tulevaisuutta koskevan korkean tason kansainvälisen konferenssin, jossa käsitellään Valko-Venäjän kriisin ratkaisemista ja jossa sitoudutaan miljardien eurojen rahoituspakettiin, jolla tuetaan tulevia uudistuspyrkimyksiä ja Valko-Venäjän talouden rakenneuudistusta;

  20. korostaa, että Valko-Venäjän kansaan kohdistuneista Lukašenkan hallinnon rikoksista, mukaan lukien Raman Bandarenkan ja muiden Valko-Venäjän kansalaisten murhat, on suoritettava kattava tutkinta; odottaa Vitali Shishovin kuolemaa koskevan Ukrainan viranomaisten tutkinnan tuloksia;

  21. kehottaa EU:n jäsenvaltioita soveltamaan aktiivisesti tuomioistuimen yleistoimivallan periaatetta ja valmistelemaan oikeudenkäyntejä sortotoimiin syyllistyneitä valkovenäläisiä vastaan;

  22. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään suoraa tukea Valko-Venäjän oppositiolle, kansalaisyhteiskunnalle ja riippumattomille mediaorganisaatioille Valko-Venäjällä ja sen ulkopuolella;

  23. korostaa, että Valko-Venäjän kansan suurlähetystöjen perustamisella eri puolille maailmaa on valtava merkitys, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan lisätukea ulkomailla olevien Valko-Venäjän kansalaisten oikeuksien ja etujen suojelemiseksi ja demokraattisen Valko-Venäjän etujen suojelemiseksi esimerkiksi tutkimalla tapoja rahoittaa Valko-Venäjän kansan suurlähetystöjä;

  24. kannustaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan edelleen viisumi- ja oleskelulupamenettelyjä, joita sovelletaan Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakeneviin henkilöihin tai henkilöihin, jotka tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa heihin kohdistetun väkivallan seurauksena, ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun;

  25. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarjoamaan apurahoja valkovenäläisille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka on erotettu yliopistoista ja vangittu demokratiamyönteisten näkemystensä takia;

  26. tukee edelleen kansainvälistä Valko-Venäjän vastuuta koskevaa foorumia ja kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan sen toimintaa sekä muiden sellaisten kansainvälisten aloitteiden toimintaa, jolla syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan; sitoutuu edistämään rankaisemattomuuden torjuntaa Valko-Venäjällä käsittelevän Euroopan parlamentin foorumin tehokasta toimintaa ja koordinoimaan oikea-aikaista kansainvälistä reagointia Valko-Venäjän kehityskulkuihin;

  27. pitää valitettavana EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaattien, erityisesti EU:n Valko-Venäjän-edustuston päällikön sekä Liettuan, Latvian ja Puolan suurlähettiläiden ja diplomaattien, karkottamista Valko-Venäjältä; kehottaa jäsenvaltioita kutsumaan suurlähettiläänsä takaisin Minskistä kuullakseen heitä ja lähettämään siten poliittisen viestin Lukašenkan hallinnolle; kehottaa EUH:ta tarkistamaan työmenetelmiään ja varmistamaan, että hiljattain takaisin Brysseliin kutsutulla EU:n Valko-Venäjän-edustuston päälliköllä on aktiivinen rooli, ja toteuttamaan lisätoimia, joilla taataan turvallinen työympäristö EU:n diplomaateille ja EU:n edustustojen henkilöstölle Minskissä ja suojellaan heitä erityisesti Lukašenkan hallinnon propagandahyökkäyksiltä;

  28. panee merkille aggressiivisen Zapad 2021 -sotaharjoituksen ja heikot mahdollisuudet sen tarkkailuun; peräänkuuluttaa jälleen EU:n strategista riippumattomuutta ja aitoa Euroopan puolustusunionia osana vahvistettua Natoa;

  29. korostaa, että on tärkeää puuttua Valko-Venäjän Astravetsin ydinvoimalan aiheuttamiin ydinturvallisuusuhkiin; vaatii Valko-Venäjää toteuttamaan täysin avoimia toimia Valko-Venäjän ydinvoimalan ydinturvallisuuden edistämiseksi ja sitoutumaan Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän voimalaa koskevassa vertaisarvioinnissa esitettyjen suositusten täysimääräiseen täytäntöönpanoon; kannattaa sitä, että Valko-Venäjän ydinvoimalasta peräisin olevan energian tuonti EU:n markkinoille kielletään ja että tämä kanta otetaan huomioon EU:n hiilirajamekanismissa, kunnes edellä esitetyt vaatimukset on täytetty;

  30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille.

  Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö