Proċedura : 2021/2881(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0494/2021

Testi mressqa :

B9-0494/2021

Dibattiti :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2021)0420

<Date>{04/10/2021}4.10.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0494/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 53k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà</TitreSuite>

<TitreRecueil>skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja wara sena ta' protesti u r-repressjoni vjolenti tagħhom</Titre>

<DocRef>(2021/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}f'isem il-Grupp Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0482/2021

B9-0494/2021

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja wara sena ta' protesti u r-repressjoni vjolenti tagħhom

(2021/2881(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Belarussja,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar il-Belarussja tal-24 ta' Mejju 2021,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-Belarussja tal-21 ta' Ġunju 2021,

 wara li kkunsidra d-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2021 mill-President von der Leyen,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Josep Borrell, tal-15 ta' Lulju 2021 dwar ir-repressjoni kontra s-soċjetà ċivili fil-Belarussja, u d-dikjarazzjonijiet tiegħu f'isem l-UE tat-30 ta' Lulju 2021 dwar l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati mir-reġim u tat-8 ta' Awwissu 2021 fl-ewwel anniversarju tal-elezzjonijiet presidenzjali frawdolenti fil-Belarussja,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tas-7 ta' Lulju 2021 dwar il-limitazzjoni tal-preżenza diplomatika tal-Litwanja u dik tat-30 ta' Awwissu 2021 dwar ir-repressjoni tal-ġurnalisti u l-media,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-5 ta' Lulju 2021 ta' Anaïs Marin, Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-konvenzjonijiet kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Belarussja hija firmatarja tagħhom,

 wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew għal-Libertà tal-Ħsieb lill-oppożizzjoni demokratika fil-Belarussja fl-2020,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi wara aktar minn sena mill-hekk imsejħa elezzjonijiet tad-9 ta' Awwissu 2020, l-awtoritajiet Belarussi qed ikomplu r-repressjoni tagħhom kontra l-poplu Belarussu, b'ħafna ċittadini jiġu ffastidjati, arrestati, ittorturati u kkundannati talli esprimew l-oppożizzjoni tagħhom għar-reġim jew għall-ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem li qed iseħħ fil-Belarussja;

B. billi huwa stmat li aktar minn 35 000 Belarussu, f'xi mument jew ieħor, ġew detenuti talli pprotestaw kontra r-reġim; billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem iddokumentaw mijiet ta' każijiet ta' tortura u trattament ħażin, filwaqt li diversi persuni għadhom neqsin jew instabu mejta; billi għadhom qed iseħħu każijiet ta' trattament inuman, tortura u rifjuti intenzjonati li tingħata kura medika fiċ-ċentri ta' detenzjoni u fil-ħabsijiet Belarussi, fejn diversi dimostranti mietu; billi hemm aktar minn 670 priġunier politiku fil-Belarussja; billi eluf ta' Belarussi milquta mir-repressjoni politika ħarbu lejn pajjiżi ġirien biex jevitaw aktar persekuzzjoni;

C. billi r-reġim Belarussu qed imexxi kampanja ta' repressjoni kontra s-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem bil-għan li jsikket kull vuċi indipendenti li fadal fil-Belarussja; billi kważi 250 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili ġew likwidati jew jinsabu fil-proċess li jiġu likwidati, inkluż iċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna", li sofra repressjoni bla preċedent permezz tal-arrest u l-akkużi fil-konfront tat-tmexxija, il-membri tal-persunal u l-voluntiera tiegħu, inkluż kontra Ales Bialiatski, il-President ta' Viasna; Valiantsin Stefanovich, membru tal-Bord ta' Viasna u Viċi President tal-Federazzjoni Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem; Marfa Rabkova, il-koordinatur tan-network ta' voluntiera ta' Viasna; Andrei Chepyuk; Leanid Sudalenka; Tatsyana Lasitsa; Maryia Tarasenka; Uladzimir Labkovich; u membri oħra tal-persunal u voluntiera ta' Viasna;

D. billi fis-6 ta' Settembru 2021, il-mexxejja tal-oppożizzjoni Belarussa u l-priġunieri politiċi Marya Kalesnikava, rebbieħa tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb u r-riċevitur tal-Premju "International women of Courage", u l-avukat prominenti Maksim Znak, ġew ikkundannati għal ħdax-il sena u għaxar snin rispettivament talli allegatament ippjanaw kolp ta' stat;

E. billi kważi 500 ġurnalist ġew arrestati u l-awtoritajiet Belarussi għadhom għaddejjin bir-repressjoni u l-fastidju fil-konfront ta' ġurnalisti Belarussi indipendenti u qed jinvolvu ruħhom f'attentati intenzjonali biex ifixklu r-rappurtar oġġettiv; billi fis-27 ta' Awwissu 2021, ir-reġim Belarussu ordna l-għeluq tal-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti tal-Belarussja, l-akbar organizzazzjoni ġurnalistika indipendenti fil-pajjiż, li ngħatat il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb fl-2004;

F. billi fit-23 ta' Mejju 2021, it-titjira Ryanair FR4978, titjira internazzjonali tal-passiġġieri bejn żewġ bliet kapitali tal-UE (Ateni lejn Vilnius), ġiet iddevjata bil-forza lejn Minsk fuq l-ordnijiet ta' Aliaksandr Lukashenka dwar il-pretensjoni falza ta' theddida ta' bomba, bi ksur tal-konvenzjonijiet internazzjonali u b'periklu għas-sikurezza ta' aktar minn 170 passiġġier u tal-ekwipaġġ abbord; billi f'Minsk, l-awtoritajiet Belarussi arrestaw lill-passiġġier Raman Pratasevich, ġurnalist u attivist Belarussu, u s-sieħba tiegħu Sofia Sapega;

G. billi b'ritaljazzjoni kontra s-sanzjonijiet tal-UE li ġew imposti b'reazzjoni għad-devjazzjoni furzata tat-titjira Ryanair FR4978, Lukashenka hedded pubblikament li jimla' l-UE b'migranti u bi droga, b'mod partikolari fil-viċinat tal-Litwanja u l-Polonja; billi din it-theddida ġiet appoġġata mir-Russja u implimentata bl-istrumentalizzazzjoni tal-migranti għal skopijiet politiċi: billi nħolqot skema biex il-migranti jinġiebu f'Minsk permezz ta' titjiriet mill-Iraq u mit-Turkija u biex il-gwardji tal-fruntiera Belarussi jiffaċilitaw il-qsim illegali tagħhom fl-Unjoni Ewropea, li wassal biex madwar 4 000 migrant illegali daħlu fil-Litwanja, aktar minn 1 400 migrant fil-Polonja u madwar 400 migrant fil-Latvja; billi l-Polonja, il-Latvja u l-Litwanja ġew mġiegħla jiddikjaraw stat ta' emerġenza fil-fruntiera tagħhom mal-Belarussja; billi l-għadd ta' dħul irregolari fl-UE naqas, iżda t-tentattivi ta' qsim illegali għadhom għaddejjin; billi mit-13 sad-19 ta' Settembru 2021, ġew evitati 2 101 tentattiv ta' qsim tal-fruntiera tal-UE (1 830 mill-Polonja, 135 mil-Litwanja u 136 mil-Latvja); billi r-reġim Belarussu jikkommetti vjolenza kontra l-migranti, juża l-forza biex jimbuttahom fit-territorju tal-UE u joħloq propaganda u diżinformazzjoni li bihom jakkuża lill-Istati Membri tal-UE bi ksur tad-drittijiet tal-migranti u bl-iffaċilitar tal-migrazzjoni illegali lejn il-Belarussja; billi mill-inqas erba' migranti irregolari mietu kaġun ta' ipotermija u eżawriment u diversi migranti nqabdu għal ġimgħat fil-fruntieri tal-Belarussja, mingħajr l-ebda possibbiltà ta' għajnuna, ta' talba għal ażil jew aċċess għal servizzi bażiċi;

H. billi wara li kkritikat il-kowċis tagħha, l-atleta Belarussa Krystina Timanovskaya ġiet imġiegħla titlaq kmieni mill-Olimpjadi ta' Tokjo, u, minħabba l-biża' għas-sikurezza tagħha, fittxet il-protezzjoni tal-pulizija fl-Ajruport ta' Tokjo u aċċettat viża umanitarja pprovduta mill-Polonja; billi l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (IOC) keċċa lill-kowċis Belarussi Artur Shimak u Yury Maisevich mil-Logħob Olimpiku ta' Tokjo u fetaħ investigazzjoni;

I. billi fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-15 ta' Settembru 2021, il-President tal-Kummissjoni sejħet l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti bħala attakk ibridu mmirat tal-Belarussja biex tiġi destabbilizata l-UE;

J. billi fis-17 ta' Settembru 2021, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali Belarussu ssospenda investigazzjoni dwar il-mewt ta' Raman Bandarenka;

K. billi fit-3 ta' Awwissu 2021, Vitaly Shishov, fundatur tad-Dar Belarussa fl-Ukrajna, grupp ta' għajnuna għal persuni li ħallew il-Belarussja, instab mgħallaq f'park fi Kiev;

L. billi fi klima diġà mimli tensjoni, f'Settembru 2021 ir-Russja u l-Belarussja organizzaw l-eżerċizzju militari konġunt enormi Zapad 2021 li involva 200 000 membru tal-persunal, li poġġa aktar pressjoni fuq il-fruntieri tal-UE; billi Lukashenka ħabbar pjanijiet biex jakkwista USD 1 biljun f'armi mir-Russja, inklużi sistemi missilistiċi S-400, sal-2025;

M. billi fid-9 ta' Settembru 2021, il-mexxejja tar-Russja u tal-Belarussja qablu wkoll li jistabbilixxu suq magħqud taż-żejt u tal-gass u japprofondixxu l-integrazzjoni ekonomika, biex b'hekk jiżdied ir-riskju li Lukashenka se jkompli juża s-sovranità tal-Belarussja bħala pedina ta' skambju għal aktar appoġġ mir-Russja;

N. billi fit-28 ta' Ġunju 2021, il-Belarussja ssospendiet il-parteċipazzjoni tagħha fl-inizjattiva tas-Sħubija tal-Lvant;

O. billi matul is-sena li għaddiet, ir-reġim ta' Lukashenka ordna lil diversi diplomatiċi u persunal tal-ambaxxati tal-UE u tal-Istati Membri jitilqu mill-pajjiż, biex b'hekk kompla għalaq aktar mezzi diplomatiċi ta' komunikazzjoni;

P. billi l-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) iddeċieda li jagħti lill-Belarussja aċċess għal kważi USD 1 biljun fi Drittijiet Speċjali ta' Prelevament ġodda bħala parti minn allokazzjoni akbar ta' USD 650 biljun lill-membri kollha tal-FMI;

Q. billi l-Belarussja bdiet it-tħaddim kummerċjali tal-impjant tal-enerġija nukleari Belarussu f'Astravyets mingħajr ma indirizzat ir-rakkomandazzjonijiet kollha dwar is-sikurezza nklużi fir-rapport tal-UE dwar is-simulazzjoni ta' kriżi tal-2018; billi l-informazzjoni dwar inċidenti serji fl-impjant tal-enerġija nukleari Belarussu għadha qed tiġi rrappurtata fil-media Belarussa u billi fil-25 ta' April 2021 deher messaġġ allarmanti ("L-impjant tal-enerġija nukleari qed joħloq periklu! Jista' jseħħ diżastru fi kwalunkwe ħin!")  fuq is-sit web uffiċjali tal-Impjant tal-enerġija nukleari Belarussu; billi l-parti Belarussa mhijiex trasparenti u ma tipprovdix informazzjoni affidabbli dwar l-avvenimenti fis-sit tal-Impjant tal-enerġija nukleari, fatt li jikkonferma mill-ġdid li l-Impjant tal-enerġija nukleari Belarussu mhuwiex sikur u joħloq theddida serja għas-sikurezza nukleari;

R. billi l-Unjoni Ewropea s'issa imponiet sanzjonijiet kontra 166 persuna u 15-il entità, inkluż kontra Aliaksandr Lukashenka, kif ukoll sanzjonijiet ekonomiċi mmirati kontra diversi setturi tal-ekonomija Belarussa; billi fl-2020, l-ekonomija Belarussa rreġistrat tnaqqis reali tal-PDG li jammonta għal 0,9 %, u billi l-previżjonijiet għall-2021 jistmaw tnaqqis ulterjuri ta' 2,7 % tal-PDG; billi ċ-Ċina qed tkompli tikkoopera mal-Belarussja u tinvesti fiha, b'mod partikolari fil-Park Industrijali "Great Stone" bejn iċ-Ċina u l-Belarussja;

1. Ifakkar li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ma rrikonoxxewx ir-riżultati tal-elezzjonijiet presidenzjali tal-2020 minħabba dubji sostanzjali dwar l-ekwità tal-elezzjoni u rapporti mifruxa ta' falsifikazzjoni, u ma jirrikonoxxux lil Aliaksandr Lukashenka bħala l-President tal-Belarussja;

2. Ikompli jikkundanna r-ripressjoni, it-tortura u t-trattament ħażin tal-poplu paċifiku tal-Belarussja, it-trażżin tal-midja u l-internet, u s-swat, l-arrest u l-intimidazzjoni ta' ġurnalisti, bloggers u vuċijiet indipendenti oħra fil-Belarussja; ikompli jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-persuni kollha detenuti għal raġunijiet politiċi u biex jitwaqqgħu l-akkużi kollha li hemm kontrihom;

3. Jikkundanna s-sentenzi ħorox u inġusti tal-qorti li ngħataw dan l-aħħar lill-mexxejja tal-oppożizzjoni Marya Kalesnikava u Maksim Znak u lil priġunieri u detenuti politiċi oħra; jiddeplora l-fatt li s-seduti tal-qorti saru bil-magħluq u li d-diplomatiċi tal-UE u tal-Istati Membri inżammu milli jattendu;

4. Ikompli jikkundanna r-ritaljazzjoni tal-awtoritajiet kontra ċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna" u jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta' Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Marfa Rabkova, Andrei Chepyuk, Leanid Sudalenka, Tatsyana Lasitsa, Marya Tarasenka, Uladzimir Labkovich u persunal u voluntiera oħra tal-Viasna, u li jitwaqqgħu l-akkużi kollha li hemm kontrihom;

5. Jikkundanna l-imġiba tal-kowċis Belarussi Artur Shimak u Yury Maisevich fil-Logħob Olimpiku ta' Tokyo; ifakkar fil-prosekuzzjonijiet tal-isportivi Belarussi talli pparteċipaw fi protesti paċifiċi u l-allegati rabtiet bejn il-Federazzjoni Belarussa tal-Ice Hockey u l-qtil ta' Raman Bandarenka; jistieden lill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali (KOI) u lill-kumitati u l-federazzjonijiet sportivi internazzjonali l-oħra jsegwu l-kodiċijiet ta' etika u ta' kondotta tagħhom meta jkunu qed jinvolvu ruħhom man-naħa Belarussa;

6. Itenni l-appell tiegħu lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lir-rappreżentanzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE fil-Belarussja biex jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi individwali fil-Belarussja, joffrulhom appoġġ u jaħdmu biex jiżguraw il-ħelsien tagħhom;

7. Itenni l-appell tiegħu għal djalogu inklużiv ġenwin bejn ir-reġim u l-forzi demokratiċi tal-Belarussja li jwassal għal elezzjonijiet ġodda taħt osservazzjoni internazzjonali, li huwa l-uniku mod kif noħorġu mill-kriżi politika attwali;

8. Jikkundanna l-istrumentalizzazzjoni tal-migranti mir-reġim ta' Lukashenko biex imexxi 'l quddiem għanijiet politiċi bi ksur tan-normi internazzjonali u tat-trattati bilaterali tal-Belarussja mal-ġirien tagħha fl-UE; iqis il-ħtif u l-inżul furzat tat-titjira FR4978 ta' Ryanair f'Minsk bħala att ta' terroriżmu statali;

9. Jilqa' l-appoġġ mogħti mill-Istati Membri, in-Norveġja u l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE, b'mod partikolari l-Europol, il-Frontex u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil, lill-Istati Membri milquta mill-kriżi migratorja maħluqa mir-reġim Belarussu u jħeġġiġhom ikomplu b'dan l-appoġġ, inkluż billi jallokaw aktar għajnuna ta' emerġenza tal-UE; jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jgħinu lill-migranti maqbuda fil-fruntiera mal-Belarussja u jipprovdulhom l-appoġġ meħtieġ;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq b'urġenza proposti leġiżlattivi mmirati li jipprovdu lill-Istati Membri s-salvagwardji meħtieġa biex jirreaġixxu u jwieġbu malajr u b'mod effettiv għall-kampanji ta' strumentalizzazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE tal-migrazzjoni illegali, b'mod partikolari billi jassiguraw protezzjoni b'saħħitha u effettiva tal-fruntieri esterni tal-UE u billi jipprovdu miżuri effettivi għall-prevenzjoni tal-qsim irregolari;

11. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom fil-ġestjoni tal-fruntieri, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu tas-sigaretti u sfidi oħra għas-sigurtà maħluqa jew aggravati mir-reġim Belarussu;

12. Jiddeplora n-negozjar kontinwu bejn Lukashenko u Vladimir Putin biex iħejju pjanijiet direzzjonali għal integrazzjoni akbar bejn il-Belarussja u r-Russja u jqis dan bħala ksur tas-sovranità tal-Belarussja, peress li l-poplu Belarussu qed jiġi mċaħħad mid-dritt tiegħu li jiddetermina l-futur ta' pajjiżu; jenfasizza l-illegalità tat-tmexxija ta' Lukashenko u jirrifjuta l-ftehimiet kollha li saru minn Lukashenko f'isem l-Istat Belarussu, b'mod partikolari wara li skada l-mandat presidenzjali tiegħu fil-5 ta' Novembru 2020;

13. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu sospiżi ċerti artikoli tal-Ftehim tal-UE għall-Faċilitazzjoni tal-Viża mar-Repubblika tal-Belarussja mmirati għal kategoriji speċifiċi ta' uffiċjali marbuta mar-reġim ta' Lukashenko, bl-ebda impatt fuq iċ-ċittadini ordinarji tal-Belarussja; iħeġġeġ lill-Kunsill jipproċedi bil-ħames pakkett ta' sanzjonijiet bl-akbar urġenza billi jiffoka fuq l-individwi u l-entitajiet involuti fit-trażżin u r-repressjoni fil-Belarussja u fuq l-individwi u l-entitajiet involuti fit-traffikar tal-bnedmin, u biex jagħti bidu għall-ħidma fuq pakkett futur;

14. Jistieden lill-Istati Membri kollettivament jiddikjaraw lill-uffiċjali tal-Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) tal-Belarussja fit-territorju tal-Unjoni Ewropea persona non grata;

15. Jiddispjaċih li s-sanzjonijiet ekonomiċi imposti kellhom biss effett parzjali fuq ir-reġim ta' Lukashenko u ma affettwawx b'mod sinifikanti setturi importanti bħas-settur tal-potassa u dak tal-prodotti petrolifiċi; jistieden lill-Kunsill ikompli jsaħħaħ is-sanzjonijiet ekonomiċi mmirati tal-UE, billi jiffoka fuq is-setturi ekonomiċi ewlenin tal-Belarussja u fuq il-kumpaniji pubbliċi u privati li jappoġġjaw u jiffinanzjaw ir-reġim ta' Lukashenko; jilqa' s-sanzjonijiet addizzjonali imposti mill-Istati Uniti, mir-Renju Unit u mill-Kanada fl-ewwel anniversarju tal-elezzjonijiet presidenzjali frodulenti tal-Belarussja; jitlob, għalhekk, lill-UE tikkoordina l-miżuri tagħha mal-Istati Uniti, mas-sħab tal-G7 u ma' demokraziji oħra tal-istess fehma;

16. Jistieden lill-Istati Membri jikkoordinaw mas-sħab internazzjonali f'organizzazzjonijiet multilaterali bħall-FMI biex jillimitaw l-iżborż ta' fondi lir-reġim ta' Lukashenko u jiffriżaw kull kooperazzjoni miegħu; jieħu nota tal-investimenti kontinwi minn pajjiżi mhux demokratiċi, b'mod partikolari r-Russja u ċ-Ċina, fil-Belarussja;

17. Ikompli jappoġġja lill-poplu tal-Belarussja fit-talbiet bi dritt u l-aspirazzjonijiet leġittimi tiegħu għal elezzjonijiet ħielsa u ġusti, għal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, għar-rappreżentanza demokratika, u għall-parteċipazzjoni politika f'Belarussja ħielsa u sovrana;

18. Jirrikonoxxi u jfaħħar il-ħidma tal-forzi demokratiċi Belarussi mmexxija minn Sviatlana Tsikhanouskaya fis-sensibilizzazzjoni u l-attirar tal-appoġġ mad-dinja kollha għat-talbiet bi dritt u l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Belarussu;

19. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ biex jorganizzaw, flimkien mas-sħab internazzjonali, konferenza internazzjonali ta' livell għoli "Il-Futur tal-Belarussja Demokratika" dwar ir-riżoluzzjoni tal-kriżi fil-Belarussja u l-wegħda ta' pakkett finanzjarju ta' diversi biljuni ta' euro biex jingħata appoġġ lill-isforzi futuri ta' riforma u lir-ristrutturar tal-ekonomija Belarussa;

20. Jissottolinja l-ħtieġa ta' investigazzjoni komprensiva tar-reati mwettqa mir-reġim ta' Lukashenko kontra l-poplu tal-Belarussja, inkluż il-qtil ta' Raman Bandarenka u ta' ċittadini Belarussi oħra; jistenna r-riżultati tal-investigazzjoni tal-awtoritajiet Ukreni dwar il-mewt ta' Vitaly Shishov;

21. Jistieden lill-Istati Membri tal-UE japplikaw b'mod attiv il-prinċipju tal-ġurisdizzjoni universali u jħejju kawżi fil-qrati kontra l-awturi tar-repressjoni Belarussi;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri tal-UE jżidu l-appoġġ dirett lill-oppożizzjoni Belarussa, lis-soċjetà ċivili u lill-organizzazzjonijiet tal-midja indipendenti ġewwa u barra mill-Belarussja;

23. Jenfasizza l-importanza tremenda tal-istabbiliment ta' ambaxxati tal-poplu tal-Belarussja madwar id-dinja u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aktar appoġġ biex jipproteġu d-drittijiet u l-interessi taċ-ċittadini Belarussi barra mill-pajjiż u l-interessi ta' Belarussja demokratika, pereżempju billi jesploraw modi kif jiffinanzjaw l-ambaxxati tal-poplu tal-Belarus;

24. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jkomplu jissimplifikaw il-proċeduri għall-kisba ta' viżi u residenza għal dawk li qed jaħarbu mill-Belarussja għal raġunijiet politiċi jew għal dawk li jirrikjedu trattament mediku b'riżultat tal-vjolenza mwettqa kontrihom, u joffru lilhom u lill-familji tagħhom l-appoġġ u l-assistenza meħtieġa;

25. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni joffru boroż ta' studju lill-istudenti u lill-akkademiċi Belarussi mkeċċija mill-universitajiet u miżmuma l-ħabs minħabba l-pożizzjoni prodemokratika tagħhom;

26. Ikompli jappoġġja l-Pjattaforma Internazzjonali ta' Responsabbiltà għall-Belarussja u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jappoġġjaw il-funzjonament tagħha, kif ukoll dak ta' inizjattivi internazzjonali oħra li jżommu responsabbli lit-trasgressuri; jimpenja ruħu għall-funzjonament effettiv tal-Pjattaforma tal-Parlament Ewropew dwar il-ġlieda kontra l-impunità fil-Belarussja u għall-koordinazzjoni ta' reazzjoni internazzjonali f'waqtha għall-iżviluppi fil-Belarussja;

27. Jiddeplora t-tkeċċija ta' diplomatiċi tal-UE u tal-Istati Membri mill-Belarussja, b'mod partikolari l-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Belarussja u l-ambaxxaturi u d-diplomatiċi mil-Litwanja, mil-Latvja u mill-Polonja; jistieden lill-Istati Membri jsejħu lura lill-ambaxxaturi tagħhom minn Minsk għall-konsultazzjoni bħala sinjal politiku lir-reġim ta' Lukashenko; iħeġġeġ lis-SEAE jirrevedi l-metodi ta' ħidma tiegħu u jiżgura rwol attiv għall-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Belarussja li attwalment jinsab imsejjaħ lura Brussell u jieħu miżuri addizzjonali biex jiżgura ambjent tax-xogħol sikur għad-diplomatiċi tal-UE u għall-persunal tad-delegazzjonijiet tal-UE f'Minsk, b'mod partikolari l-protezzjoni kontra l-attakki ta' propaganda mir-reġim ta' Lukashenko;

28. Jinnota l-eżerċizzju militari aggressiv Zapad 2021 u l-opportunitajiet skarsi biex dan jiġi osservat; itenni t-talba tiegħu għal awtonomija strateġika tal-UE u Unjoni Ewropea tad-Difiża ġenwina bħala parti minn NATO msaħħa;

29. Jenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati t-theddidiet għas-sikurezza nukleari maħluqa mill-Impjant tal-Enerġija Nukleari (NPP) tal-Belarussja f'Astravyets; jinsisti li l-Belarussja timpenja ruħha għas-sikurezza nukleari tal-Impjant tal-Enerġija Nukleari Belarussu bi trasparenza sħiħa u timpenja ruħha li timplimenta bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rieżami tal-impjant bejn il-pari tal-Grupp ta' Regolaturi Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari; jappoġġja, sakemm dan ikun il-każ, il-projbizzjoni tal-importazzjonijiet tal-enerġija mill-Impjant tal-Enerġija Nukleari Belarussu fis-suq tal-UE u r-riflessjoni ta' din il-pożizzjoni fil-Mekkaniżmu ta' Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri tal-UE;

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Belarussja.

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Ottubru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza