Prijedlog rezolucije - B9-0525/2021Prijedlog rezolucije
B9-0525/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Tunisu

18.10.2021 - (2021/2903(RSP))

podnesen slijedom izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Frédérique Ries, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță
u ime Kluba zastupnika Renew

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0523/2021

Postupak : 2021/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0525/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0525/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0525/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Tunisu

(2021/2903(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Tunisu,

 uzimajući u obzir izjavu Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 27. srpnja 2021. u ime Europske unije te njegove izjave za medije u Tunisu od 10. rujna 2021.,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP/HR) od 9. veljače 2021. naslovljenu „Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom – novi program za Mediteran” (JOIN(2021)0002) i njoj priloženi zajednički radni dokument službi Komisije naslovljen „Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom – Gospodarski i investicijski plan za zemlje južnog susjedstva” (SWD(2021)0023),

 uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum iz 1998. o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane (Sporazum o pridruživanju između EU-a i Tunisa)[1],

 uzimajući u obzir Ustav Tunisa iz 2014.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je stranka i Tunis,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je Tunis država u kojoj je u siječnju 2011. započelo Arapsko proljeće mirnim svrgavanjem tadašnjeg predsjednika Zinea al-Abdinea Ben Alija; budući da je Tunis unatoč nestabilnoj tranziciji jedina zemlja u regiji koja je uspjela postati demokracija; budući da su mlade demokratske institucije u Tunisu i dalje nestabilne;

B. budući da je predsjednik Kais Saied došao na vlast nakon drugih slobodnih parlamentarnih i predsjedničkih izbora održanih u Tunisu u listopadu i studenome 2019.; budući da su od tih izbora pa do srpnja 2021. kao rezultat rascjepkanog parlamenta imenovana tri predsjednika vlade; budući da u skladu s Ustavom iz 2014. predsjednik i premijer dijele izvršne ovlasti;

C. budući da je Mechichijeva vlada (2020. – 2021.) bila odgovorna za znatna kršenja ljudskih prava; budući da je prema navodima organizacije Amnesty International u siječnju 2021. zabilježeno mučenje prosvjednika u pritvoru;

D. budući da se ta zemlja već desetljećima bori s korupcijom; budući da je Imed Boukhris, bivši predsjednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije u lipnju 2021. bez objašnjenja razriješen dužnosti te ga je odmah zamijenio zet jednog od savjetnika tadašnjeg premijera Mechichija;

E. budući da sve veći broj Tunižana napušta zemlju, ponekad riskirajući svoje živote pri prelasku Sredozemnog mora; budući da se Tunis suočava s jednom od najviših stopa odljeva mozgova među arapskim zemljama;

F. budući da je u Tunisu zabilježena druga najviša stopa smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 na svijetu; budući da su u srpnju 2021. održani brojni prosvjedi protiv vlade u znak podrške predsjedniku Kaisu Saiedu, na kojima je izražen kolektivni bijes zbog korupcije te gospodarske, društvene i zdravstvene krize;

G. budući da je predsjednik Kais Saied u svojem televizijskom govoru od 25. srpnja 2021. odlučio premijera Mechichija i njegovu vladu razriješiti dužnosti i privremeno obustaviti rad tuniškog parlamenta na razdoblje od 30 dana s mogućnošću produljenja te ukinuti imunitet svim zastupnicima; budući da je vojska nakon toga blokirala pristup parlamentu; budući da se od tada nekolicini zastupnika sudilo na vojnim sudovima; budući da se u članku 80. tuniškog Ustava navodi da se tijekom razdoblja izvanrednog stanja parlament mora redovito sastajati i da predsjednik Republike ne može raspustiti parlament; budući da je predsjednik 24. kolovoza 2021. produljio obustavu rada parlamenta „do daljnjega”;

H. budući da je 26. srpnja 2021. policija zatvorila tuniški ured televizijskog kanala Al Jazeera; budući da je ekipi tog kanala ipak dopušteno da nastavi s radom u zemlji;

I. budući da su se uredi Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije morali zatvoriti 20. kolovoza 2021., a da za to nisu navedeni nikakvi razlozi; budući da se Ministarstvo unutarnjih poslova domoglo osobnih podataka tisuća zviždača;

J. budući da su navodno tisućama javnih osoba i poslovnih ljudi nametnute zabrane putovanja bez naloga, dok su deseci završili u kućnom pritvoru i pod državnim nadzorom;

K. budući da je 22. rujna 2021. predsjednik donio Predsjednički dekret br. 117 kojim se suspendira Ustav uz iznimku njegove preambule i prvih dvaju poglavlja o općim odredbama, pravima i slobodama; budući da je predsjednik sam sebi dodijelio potpunu zakonodavnu ovlast da dekretom izmjenjuje zakone kojima se uređuju političke stranke, izbori, pravosuđe, sindikati i udruge, sloboda tiska i sloboda informiranja, organizacija Ministarstva pravosuđa, unutarnje sigurnosne snage, ljudska prava i slobode, zakonik o osobnom statusu, unutarnje sigurnosne snage, carine i državni proračun;

L. budući da se Predsjedničkim dekretom br. 117 ne dopušta podnošenje žalbi na predsjedničke odluke pred sudom, uključujući najviši tuniški Upravni sud i njegov Kasacijski sud; budući da je tim dekretom naloženo zatvaranje privremenog tijela za preispitivanje ustavnosti zakona (Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois) koje je osnovano Ustavom 2014. u očekivanju uspostave tuniškog Ustavnog suda;

M. budući da je civilno društvo Tunisa javno izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog novih ograničenja prava i sloboda; budući da civilno društvo, uključujući sindikate, nevladine organizacije i političke stranke, od 2011. ima ključnu ulogu u oblikovanju i jačanju demokratske tranzicije Tunisa; budući da su 10. listopada 2021. usprkos znatnom policijskom nadzoru tisuće ljudi izašle na ulice Tunisa kako bi prosvjedovale protiv prisvajanja vlasti predsjednika Kaisa Saieda;

N. budući da je predsjednik 29. rujna 2021. imenovao Najlu Bouden na dužnost premijerke; budući da je predsjednik 11. listopada 2021. objavio sastav nove vlade od 25 članova, koja je uključivala ministre unutarnjih poslova, obrazovanja i vanjskih poslova iz prethodnih vlada iz 2020. i 2021.;

O. budući da je EU Tunisu dodijelio izravna bespovratna sredstva u iznosu od 2 milijarde EUR za podupiranje demokratske tranzicije, uključujući 260 milijuna EUR 2020. i 200 milijuna EUR 2021. (podaci iz lipnja) kao dio svoje makrofinancijske pomoći Tunisu;

1. duboko je zabrinut zbog koncentracije zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti u rukama predsjednika Kaisa Saieda; napominje da je takva razina koncentracije ovlasti u suprotnosti s demokratskim načelom provjere i ravnoteže, posebno s obzirom na nedostatak nadzora i nemogućnost podnošenja žalbe na odluke;

2. poziva predsjednika Tunisa da u potpunosti poštuje prava i slobode utvrđene u tuniškom Ustavu iz 2014. te da se u potpunosti pridržava međunarodnih obveza Tunisa;

3. poziva predsjednika da u skladu s ustavnim poretkom Tunisa omogući povratak istinskoj parlamentarnoj demokraciji;

4. osuđuje provokativne izjave nekih zastupnika u tuniškom parlamentu, kao što je ona Racheda Khiarija, suosnivača pokreta Karama (Dostojanstvo), koji opravdava ubojstvo francuskog nastavnika Samuela Patyja zbog bogohuljenja;

5. apelira na predsjednika da omogući potpuno i pravilno funkcioniranje neovisnih regulatornih državnih tijela, uključujući privremeno tijelo za preispitivanje ustavnosti zakona i Nacionalnu agenciju za borbu protiv korupcije;

6. potiče predsjednika da usvoji uključiv i participativni pristup, koji će u što ranijoj fazi uključivati predstavnike civilnog društva, u svim ustavnim i zakonodavnim reformama i da te reforme provede što je prije moguće; naglašava da bi potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik trebao redovito primati ažurirane informacije o najnovijim institucionalnim kretanjima u Tunisu;

7. ističe da je posebno važno da se pri izradi ustavnih i zakonodavnih tekstova osigura barem jednak broj zaštitnih mjera kao u Ustavu Tunisa iz 2014. u pogledu sustava provjere i ravnoteže te zaštite temeljnih prava i sloboda; primjećuje da su prethodnim ustavima u Tunisu ta načela službeno bila zajamčena, no da u praksi nisu bila zaštićena zbog brojnih represivnih zakona; poziva EU i njegove države članice da budu na zahtjev tuniških vlasti spremni pomoći tamošnjim institucijama tako da im pruže tehničku pomoć;

8. prima na znanje činjenicu da je Najla Bouden imenovana prvom tuniškom premijerkom; napominje da su njezine ovlasti ograničene okvirom iz Predsjedničkog dekreta br. 117 od 22. rujna 2021. prema kojemu je izvršna vlast koncentrirana u rukama predsjednika; prima na znanje da je 11. listopada imenovana nova vlada;

9. poziva predsjednika da promijeni svoje stajalište i da podrži jednaka prava žena i muškaraca u svim područjima, bez iznimke; poziva na okončanje pravne diskriminacije žena u području nasljeđivanja i skrbništva nad djecom te u pogledu prava na to da budu glava kućanstva, prava na roditeljski dopust te radnih prava, posebice kad je riječ o radnicama u kućanstvu i poljoprivrednicama; pozdravlja zakon o iskorjenjivanju nasilja nad ženama i djevojčicama iz 2017. te poziva na njegovu potpunu provedbu, među ostalim osposobljavanjem službenika kaznenog progona za pružanje efikasne potpore žrtvama silovanja i zlostavljanja; poziva EU da nastavi podupirati skloništa za žene u Tunisu i ističe da su sva četiri postojeća skloništa kronično prenapučena;

10. žali zbog činjenice da EU unatoč snažnom partnerstvu s Tunisom nije od Arapskog proljeća uspio bolje poduprijeti tu zemlju ni pomoći joj da osigura dobro upravljanje i uključiv rast;

11. ponovno potvrđuje punu podršku EU-a Tunisu kao ključnom demokratskom partneru u toj regiji;

12. poziva Komisiju i Europsku investicijsku banku da nastave pomagati tuniškim vlastima, među ostalim i u okviru makrofinancijske pomoći i instrumenta COVAX, pod uvjetom da se poštuju ljudska prava i demokratska načela u skladu s člankom 2. Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Tunisa; naglašava da je uspostava odgovorne vlade ključan korak u tom smjeru;

13. poziva Komisiju da ponovno pokrene trijalog između civilnog društva Tunisa, tuniških vlasti i Komisije;

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, parlamentima država članica te vladi i parlamentu Tunisa.

 

Posljednje ažuriranje: 20. listopada 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti