Propunere de rezoluţie - B9-0594/2021Propunere de rezoluţie
B9-0594/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0594/2021

Procedură : 2021/3010(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0594/2021
Texte depuse :
B9-0594/2021
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0594/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

(2021/3010(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina și Rusia,

 având în vedere Carta ONU,

 având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

 având în vedere Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la 1 august 1975 (Actul final de la Helsinki),

 având în vedere Codul de conduită din 3 decembrie 1994 al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) privind aspectele politico-militare ale securității,

 având în vedere Memorandumul privind garanțiile de securitate în legătură cu aderarea Ucrainei la Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare din 5 decembrie 1994 (Memorandumul de la Budapesta privind garanțiile de securitate),

 având în vedere Documentul de la Viena din 30 noiembrie 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și a securității,

 având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în special titlul V capitolul 1[1],

 având în vedere pachetul de măsuri pentru punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk, adoptat și semnat la Minsk la 12 februarie 2015 și aprobat în ansamblul său prin Rezoluția 2202 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU la 17 februarie 2015,

 având în vedere Decizia (PESC) 2021/1792 a Consiliului din 11 octombrie 2021 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei[2],

 având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 24 noiembrie 2021 referitoare la decretul Rusiei privind măsurile comerciale simplificate care încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei,

 având în vedere declarația comună din 12 octombrie 2021 a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a președintelui Consiliului European, Charles Michel, și a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, în urma celui de al 23-lea summit UE-Ucraina,

 având în vedere declarația miniștrilor de externe ai G7 din 12 decembrie 2021 cu privire la Rusia și Ucraina,

 având în vedere declarația comună a Statelor Unite și a Germaniei privind sprijinirea Ucrainei, securitatea energetică europeană și obiectivele noastre climatice, făcută de președintele Joe Biden și cancelara Angela Merkel la 21 iulie 2021,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Rusia efectuează o concentrare fără precedent a forțelor sale militare la frontiera cu Ucraina, în provincia ocupată Donbas și în Crimeea, anexată în mod ilegal, aceste acțiuni incluzând deplasări masive de trupe;

B. întrucât au trecut mai mult de șase ani de la adoptarea acordurilor de la Minsk și mai mult de șapte ani de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și de la începutul războiului din Ucraina; întrucât peste 14 000 de persoane și-au pierdut viața în timpul conflictului în curs;

C. întrucât Rusia desfășoară campanii de dezinformare și acuză Ucraina și NATO de provocare; întrucât președintele Putin și fostul președinte Medvedev țin un discurs fals, care neagă existența statului ucrainean și identitatea poporului ucrainean;

D. întrucât SUA a comunicat aliaților săi din NATO informații cu privire la un posibil atac iminent al Rusiei asupra Ucrainei; întrucât țările NATO și-au exprimat îngrijorarea cu privire la operațiunile militare ale Rusiei de-a lungul frontierei ucrainene și au solicitat o dezamorsare a tensiunilor; întrucât Aleksandr Lukașenko a anunțat un sprijin deplin pentru Rusia în eventualitatea unei acțiuni militare împotriva Ucrainei;

E. întrucât președintele Putin a semnat, la 15 noiembrie 2021, un decret privind simplificarea normelor comerciale pentru a permite luarea unor măsuri de acces sporit al mărfurilor către și dinspre zonele temporar necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Lugansk din Ucraina; întrucât această măsură unilaterală are scopul de a separa și mai mult aceste zone de Ucraina, încălcând obiectivele acordurilor de la Minsk;

1. sprijină pe deplin independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional; condamnă anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă și implicarea directă și indirectă a acesteia în conflictele armate din estul Ucrainei, precum și încălcările drepturilor omului comise în aceste teritorii și pașaportizarea cetățenilor din teritoriile ocupate Donbas și Crimeea;

2. invită Rusia să înceteze imediat provocările de la frontiera ucraineană, care au un efect destabilizator asupra întregii regiuni și nu numai, să înceteze toate măsurile care agravează și mai mult conflictul și să dezamorseze tensiunile în conformitate cu obligațiile sale internaționale, cum ar fi principiile OSCE și angajamentele privind transparența mișcărilor militare și Documentul de la Viena;

3. subliniază că, pentru a descuraja orice atac al Federației Ruse împotriva Ucrainei, UE și statele sale membre trebuie să transmită un mesaj foarte clar Rusiei și președintelui Putin, și anume că o astfel de încălcare a dreptului internațional va avea consecințe grave; salută promisiunea președintei Von der Leyen potrivit căreia UE va răspunde la orice alte acte de agresiune prin intensificarea și extinderea sancțiunilor în vigoare;

4. subliniază, prin urmare, necesitatea unui plan de acțiune cuprinzător al UE în ceea ce privește descurajarea, trasarea unor linii roșii clare și contramăsurile în cazul escaladării situației; invită statele membre să se coordoneze mai bine între ele și să elaboreze o abordare comună la nivelul UE, în loc să lanseze diverse inițiative naționale;

5. subliniază că UE și partenerii săi trebuie să aibă o abordare unificată în privința descurajării; subliniază că toate acțiunile ar trebui întreprinse în coordonare cu Ucraina și cu aliații UE; salută recenta declarație a miniștrilor de externe ai G7 privind Rusia și Ucraina, care a anunțat cooperarea pentru un „răspuns comun și cuprinzător”;

6. solicită ca contramăsurile să includă stoparea tuturor importurilor de petrol și gaze din Rusia în UE, vizarea altor sectoare importante ale economiei ruse, blocarea accesului întreprinderilor ruse la piețele mondiale de capital, introducerea unor măsuri restrictive specifice suplimentare (cum ar fi înghețarea activelor și refuzul intrării în UE) împotriva oligarhilor ruși și a persoanelor apropiate de președinte, interzicerea achiziționării datoriei suverane ruse pe piața secundară, perturbarea finanțării serviciilor de informații și a forțelor militare și excluderea Rusiei din sistemul de plăți SWIFT;

7. reafirmă că UE și Ucraina ar trebui, prin urmare, să își reducă dependența de energia rusă și solicită UE să dea dovadă de o mai mare solidaritate energetică față de Ucraina, în conformitate cu Acordul de asociere, intensificând interconexiunile dintre infrastructurile energetice; solicită să se utilizeze măsurile prezentate în declarația comună SUA-Germania din 21 iulie 2021 ca bază pentru acțiuni viitoare; îndeamnă instituțiile UE și toate statele membre să anuleze și să prevină utilizarea conductei Nord Stream 2 și insistă asupra faptului că construcția de către Rosatom a centralelor nucleare controversate trebuie stopată;

8. solicită UE și statelor membre să instituie un mecanism mondial de sancțiuni împotriva corupției, să pună în aplicare normele existente de combatere a spălării banilor și să asigure respectarea lor în mod consecvent, precum și să asigure o mai mare transparență, în special în ceea ce privește fondurile depuse sau cheltuite în UE de către elita rusă;

9. subliniază importanța acordurilor de la Minsk, inclusiv a încetării activităților militare în estul Ucrainei, și îndeamnă toate părțile să se implice constructiv în Procesul din Normandia și în Grupul trilateral de contact; dorește o soluție politică la conflictul din estul Ucrainei și un rol mai puternic al UE în soluționarea pașnică a conflictului; subliniază importanța misiunii speciale de monitorizare a OSCE în Ucraina și a capacității acesteia de a-și continua activitatea dincolo de mandatul actual, fără nicio restricție;

10. îndeamnă statele membre să pregătească și să comunice Ucrainei o perspectivă credibilă pe termen lung pentru aderarea la UE; subliniază că alegerea alianțelor de către orice țară nu trebuie să fie supusă aprobării unei țări terțe; solicită UE și aliaților europeni să pună în discuție planuri pe termen lung pentru ordinea de securitate europeană pentru a aborda în comun viitoarele amenințări militare de pe continent;

11. sprijină crearea și activitățile Platformei internaționale privind Crimeea; regretă că organizațiilor internaționale și apărătorilor drepturilor omului li se refuză în continuare accesul în Crimeea și condamnă militarizarea crescândă a peninsulei de către Federația Rusă;

12. invită Rusia să își abroge decretul din 15 noiembrie 2021, deoarece acesta încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește controlul vamal, și ar putea spori tensiunile și prelungi statu-quo-ul, împiedicând, în același timp, viitorul proces de reintegrare;

13. solicită Comisiei, Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să întărească reziliența UE și capacitățile de contracarare a intervențiilor hibride, să îmbunătățească cooperarea cu partenerii, în special în ceea ce privește dezinformarea, și să consolideze capacitățile care vizează soluționarea pașnică a conflictelor, acordând o atenție deosebită situației femeilor și a grupurilor vulnerabile în conflicte;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, NATO, OSCE, președintelui, guvernului și Radei Supreme ale Ucrainei și președintelui, guvernului și Dumei de Stat a Federației Ruse.

 

Ultima actualizare: 15 decembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate