Предложение за резолюция - B9-0596/2021Предложение за резолюция
B9-0596/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на украинската граница и в окупираните от Русия територии на Украйна

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Петрас Аущревичюс, Дита Харанзова, Клемен Грошел, Бернар Гета, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Фредерик Рийс, Михал Шимечка, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0594/2021

Процедура : 2021/3010(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0596/2021
Внесени текстове :
B9-0596/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0596/2021

Резолюция на Европейския парламент относно положението на украинската граница и в окупираните от Русия територии на Украйна

(2021/3010(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите резолюции и препоръки относно Украйна и Руската федерация, не на последно място своята препоръка от 16 септември 2021 г. към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия[1],

 като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и по-специално дял II от него относно политическия диалог и сближаването в областта на външните работи и сигурността[2],

 като взе предвид Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност от 5 декември 1994 г. във връзка с присъединяването на Беларус, Казахстан и Украйна към Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

 като взе предвид членството на Руската федерация в ООН, Съвета на Европа и в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и произтичащите от това ангажименти и задължения,

 като взе предвид политиката на ЕС в отговор на кризата в Украйна, включително нейните ограничителни мерки, които са в сила от 2014 г. насам,

 като взе предвид пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск, който беше приет и подписан в Минск на 12 февруари 2015 г. и одобрен в неговата цялост чрез Резолюция № 2202 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН от 17 февруари 2015 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че според разузнавателните доклади през последните месеци Руската федерация значително е увеличила военното си присъствие по източните и северните си граници с Украйна, в окупирания Крим и в Черноморския регион; като има предвид, че това разгръщане понастоящем включва над 100 000 войници, както и на тежко военно оборудване; като има предвид, че това военно натрупване беше потвърдено от последните търговски сателитни изображения;

Б. като има предвид, че Русия вече увеличи военното си присъствие около Украйна през първата половина на 2021 г.; като има предвид, че военните учения през пролетта на 2021 г. възлизат на най-голямата концентрация на руски войски в близост до границата с Украйна от 2014 г. насам;

В. като има предвид, че според разузнавателните доклади на САЩ Русия би могла да разположи до 175 000 военни части до началото на 2022 г. в мобилизация, което би могло да бъде в подготовка за многостранна офанзива срещу Украйна; като има предвид, че Русия умишлено създаде несигурност по отношение на военното си натрупване с агресивни политически изявления и реторика;

Г. като има предвид, че неотдавнашните движения на руски войски в близост до украинската граница бяха съпътствани от засилена намеса и дезинформационни кампании от страна на руски представители и медии в ЕС, Украйна и самата Русия; като има предвид, че тази хибридна тактика включва увеличаване на опетняващо съдържание по отношение на НАТО и Украйна, опити за приписване на вината за евентуална бъдеща руска военна ескалация на Украйна и НАТО, както и разпространението на неверни послания, които предполагат, че настоящите лидери на Украйна са били поставени от Запада и действат срещу интересите на украинския народ;

Д. като има предвид, че руското военно присъствие е съпътствано от редовни нарушения на многобройните споразумения за прекратяване на огъня от подкрепяните от Русия сепаратистки сили в Източна Украйна, където, въпреки отричането от страна на Русия на каквото и да било официално участие в конфликта, руските офицери заемат по-голямата част от командните постове в сепаратистките сили;

Е. като има предвид, че от 2014 г. насам се съобщава за присъствието на служители от руското частно военно дружество „Wagner Group“ заедно с проруски сепаратисти в Източна Украйна, първоначално с около 250 бойци, сега с близо 2 500 души;

Ж. като има предвид, че в последния доклад на мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, публикуван на 1 декември 2021 г., се отбелязва ескалиране на военните действия в зоната на конфликта в Донбас, увеличаване на броя на жертвите сред цивилното население от украинска страна и щети на инфраструктурата; като има предвид, че в доклада се отбелязва също така, че съдилищата на самопровъзгласилите се републики в Донбас продължават да осъждат цивилни лица за престъпления, свързани с конфликти, без справедлив съдебен процес;

З. като има предвид, че Русия незаконно анексира Крим през 2014 г. и продължава да го окупира; като има предвид, че Русия продължава да променя демографската структура на окупирания полуостров чрез заселването на руски граждани; като има предвид, че мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна установи, че окупационните органи на Руската федерация в Крим продължават да ограничават основните свободи и гражданското пространство и че тези, които участват в мирни събрания или се опитват да присъстват на съдебни заседания, са произволно задържани и глобявани;

И. като има предвид, че през 2016 г. Руската федерация обяви за незаконeн Меджлиса на народа на кримските татари – най-висшия орган на кримските татари – и отказа да изпълни заповедта на Международния съд от 2017 г., с която се призовава Русия да отмени забраната; като има предвид, че татарски лидери и активисти продължават да бъдат незаконно задържани; като има предвид, че от 2014 г. насам Русия води постоянни усилия за милитаризиране на Кримския полуостров и е изпратила допълнителни танкове и артилерия в Крим през ноември 2021 г.;

Й. като има предвид, че през април 2021 г. руското министерство на отбраната едностранно затвори водите около Керченския проток за нетърговски плавателни съдове от други държави, като по този начин възпрепятства свободното преминаване на кораби към и от Азовско море; като има предвид, че въпреки че Русия обяви, че ще отмени ограниченията през октомври 2021 г., те все още са в сила; като има предвид, че тези пречки имат отрицателни последици за украинските пристанища в Азовско море и за международния морски транзит в Черно море;

1. осъжда заплашителните и дестабилизиращи действия на Руската федерация и призовава нейните лидери да намалят напрежението с Украйна, незабавно да върнат войските от границата с Украйна обратно в постоянните им бази и да приглушат враждебната и агресивна реторика спрямо Украйна и Запада; подчертава необходимостта от мирно политическо решение на конфликта в Източна Украйна и Крим и призовава Русия да се включи отново в нормандския формат;

2. подчертава, че руското военно натрупване представлява също заплаха за мира, стабилността и сигурността на Европа като цяло, и призовава Русия да спазва международните си задължения, като например принципите и ангажиментите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа относно прозрачността на военните придвижвания, включително Виенския документ; настоятелно призовава Русия, наред с това, да изпълни задължението си по Конвенцията на ООН по морско право и да гарантира свободата на корабоплаването и транзитното преминаване през международния Керченски проток към пристанищата на Азовско море;

3. отново заявява своята трайна подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници; отново изразява пълната си подкрепа за политиката на ЕС за непризнаване на незаконното анексиране на Крим и град Севастопол;

4. отново заявява, че единството между държавите – членки на ЕС, е най-добрата политика за възпиране на Русия от предприемането на дестабилизиращи и подривни действия в Европа; настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да гарантира, че Съветът продължава да бъде единен и да следи военните събития и остава готов да постигне съгласие за по-нататъшни съвместни действия и да продължи да координира действията със Съединените щати, НАТО и други съюзници;

5. изразява съжаление относно опитите на Русия да извлече отстъпки от Запада по отношение на евроатлантическите стремежи на Украйна; настоява за пълното включване на интересите на Украйна в областта на националната сигурност в продължаващите опити за намаляване на напрежението във военната област;

6. подчертава, че ЕС трябва ясно да заяви, че ще има висока цена за всяко по‑нататъшно навлизане в Украйна от страна на Руската федерация и че подобно действие би довело до значително разширени и строги санкции на ЕС; подчертава, че Украйна следва да продължи да се възползва от износа на военно оборудване и предоставянето на обучение от приятелски държави в съответствие с член 51 от Устава на ООН, който позволява индивидуална и колективна самоотбрана;

7. настоятелно призовава държавите членки да направят необходимите заключения от поведението на Русия и да се подготвят за въвеждането на целенасочени санкции, за да се справят с непосредствените и очаквани заплахи от страна на Русия, вместо да чакат да се извърши друга инвазия, преди да предприемат действия;

8. настоятелно призовава държавите членки да направят необходимите заключения от поведението на Русия и също така да предприемат спешни и надеждни стъпки за намаляване на зависимостта си от руския внос на енергия; отново призовава за прекратяване на газопровода „Северен поток 2“ и други големи енергийни проекти с Руската федерация; подчертава, че всяко по-нататъшно военно действие на Русия спрямо Украйна със сигурност ще има последици след приключването на тези проекти;

9. изразява съжаление относно продължаващите нарушения на правата на човека, извършвани както в Крим, така и в окупираните територии в Източна Украйна; призовава за незабавното освобождаване на всички незаконно задържани и лишени от свобода украински граждани и за прекратяване на широкомащабното предоставяне на руско гражданство (паспортизация) на гражданите в тези области;

10. решително подкрепя усилията на Украйна за изправяне пред съда на руски наемници, извършили военни престъпления, и настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да засилят сътрудничеството си за тази цел;

11. решително осъжда враждебното поведение на Русия в Европа и призовава нейното правителство да сложи край на тези дейности, които нарушават всеобщо одобрени принципи и норми и застрашават стабилността на континента, което възпрепятства следването на положителен дневен ред в двустранните отношения между ЕС и Русия;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и Върховната рада на Украйна и на президента, правителството и Държавната дума на Руската федерация.

Последно осъвременяване: 15 декември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност