Propunere de rezoluţie - B9-0596/2021Propunere de rezoluţie
B9-0596/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0594/2021

Procedură : 2021/3010(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0596/2021
Texte depuse :
B9-0596/2021
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0596/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

(2021/3010(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile și recomandările sale privind Ucraina și Federația Rusă, în special recomandarea sa din 16 septembrie 2021 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia[1],

 având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în special titlul II privind dialogul politic și convergența în domeniul politicii externe și de securitate[2],

 având în vedere Memorandumul de la Budapesta privind garanțiile de securitate din 5 decembrie 1994 referitor la aderarea Belarusului, Kazahstanului și Ucrainei la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare,

 având în vedere calitatea Federației Ruse de membru al ONU, al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și angajamentele și obligațiile care decurg din aceasta,

 având în vedere politica Uniunii ca răspuns la criza din Ucraina, inclusiv măsurile restrictive ale acesteia, care sunt în vigoare din 2014,

 având în vedere pachetul de măsuri pentru punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk, adoptat și semnat la Minsk la 12 februarie 2015 și aprobat, în ansamblul său, prin Rezoluția 2202 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU la 17 februarie 2015,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informații, în ultimele luni Federația Rusă și-a sporit substanțial prezența militară la frontierele sale sudice și vestice cu Ucraina, în Crimeea ocupată și în regiunea Mării Negre; întrucât aceste operațiuni mobilizează în prezent peste 100 000 de soldați, precum și echipamente militare grele; întrucât această concentrare de forțe militare a fost confirmată de recente imagini comerciale obținute prin satelit;

B. întrucât Rusia și-a intensificat deja prezența militară în jurul Ucrainei în prima parte a anului 2021; întrucât exercițiile militare din primăvara anului 2021 au reprezentat cea mai mare concentrare de trupe ruse în apropierea frontierei Ucrainei din 2014;

C. întrucât, potrivit rapoartelor serviciilor de informații americane, Rusia ar putea desfășura până la 175 000 de soldați până la începutul anului 2022, în cadrul unei mobilizări care ar putea fi în pregătire pentru o ofensivă pe mai multe fronturi împotriva Ucrainei; întrucât Rusia a creat în mod deliberat incertitudine cu privire la concentrarea de forțe militare prin declarații și retorici politice agresive;

D. întrucât mișcările recente ale trupelor ruse în apropierea frontierei ucrainene au fost însoțite de intensificarea ingerințelor și a campaniilor de dezinformare ale agenților și canalelor media ruse din UE, Ucraina și Rusia însăși; întrucât aceste tactici hibride au inclus o intensificare a conținutului denigrator la adresa NATO și a Ucrainei, tentative de a face Ucraina și NATO responsabile de o eventuală escaladare militară rusă, precum și răspândirea unor discursuri mincinoase care sugerează că liderii actuali ai Ucrainei au fost instalați de Occident și acționează împotriva intereselor poporului ucrainean;

E. întrucât concentrarea de forțe militare ruse este însoțită de încălcări periodice ale numeroaselor acorduri de încetare a focului de către forțele separatiste sprijinite de Rusia în estul Ucrainei; întrucât, deși Rusia a negat orice implicare formală în conflict, forțele separatiste sunt comandate, în marea lor majoritate, de ofițeri ruși;

F. întrucât, din 2014, a fost raportată prezența unor angajați ai grupului Wagner, companie militară privată rusă, alături de separatiști pro-ruși în estul Ucrainei; întrucât, dacă inițial numărul lor era de aproximativ 250 de luptători, el a ajuns în prezent la 2 500;

G. întrucât cel mai recent raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina, publicat la 1 decembrie 2021, a constatat o escaladare a ostilităților în zona de conflict din Donbas, o creștere a numărului de victime în rândul civililor ucraineni și deteriorarea infrastructurii; întrucât în raport se menționează, de asemenea, că instanțele din republicile autoproclamate din Donbas au continuat să condamne civilii pentru crime legate de conflict, fără un proces echitabil;

H. întrucât Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014 și continuă să o ocupe; întrucât Rusia continuă să modifice structura demografică a peninsulei ocupate instalând cetățeni ruși; întrucât Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a constatat că autoritățile de ocupație ale Federației Ruse din Crimeea continuă să restricționeze libertățile fundamentale și spațiul civic și că persoanele care participă la adunări pașnice spontane sau care doresc să participe la audieri în instanță au fost arestate și amendate în mod arbitrar;

I. întrucât, în 2016, Federația Rusă a interzis Mejlis-ul poporului tătar din Crimeea – cel mai înalt organ al tătarilor din Crimeea – și a refuzat să pună în aplicare ordinul Curții Internaționale de Justiție din 2017 prin care se solicita Rusiei să ridice interdicția; întrucât liderii și activiștii tătari continuă să fie deținuți ilegal; întrucât Rusia a depus eforturi susținute din 2014 pentru a militariza peninsula Crimeea și a trimis noi tancuri și artilerie în Crimeea în cursul lunii noiembrie 2021;

J. întrucât, în aprilie 2021, Ministerul Apărării din Rusia a închis unilateral accesul în apele din jurul strâmtorii Kerci pentru navele necomerciale din alte țări, împiedicând astfel libera trecere a navelor înspre și dinspre Marea Azov; întrucât, deși Rusia a anunțat că va ridica restricțiile în octombrie 2021, ele sunt încă în vigoare; întrucât aceste obstacole au consecințe negative pentru porturile Ucrainei de la Marea Azov și pentru tranzitul maritim internațional din Marea Neagră,

1. condamnă acțiunile amenințătoare și destabilizatoare ale Federației Ruse și îi invită pe liderii acesteia să dezamorseze tensiunile cu Ucraina, să returneze imediat trupele de la frontiera cu Ucraina înapoi la bazele lor permanente și să pună capăt retoricii ostile și agresive față de Ucraina și Occident; subliniază că trebuie găsită o soluție politică pașnică la conflictul din estul Ucrainei și din Crimeea și invită Rusia să reia dialogul cu formatul Normandia;

2. subliniază că concentrarea de forțe militare ruse reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității generale a Europei și invită Rusia să își respecte obligațiile internaționale, cum ar fi principiile și angajamentele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa privind transparența mișcărilor militare, inclusiv Documentul de la Viena; îndeamnă, de asemenea, Rusia să își respecte obligația care îi revine în temeiul Convenției ONU asupra dreptului mării și să garanteze libertatea de navigație și de tranzit prin strâmtoarea internațională Kerci către porturile de la Marea Azov;

3. își exprimă din nou sprijinul de lungă durată pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional; reiterează sprijinul său deplin pentru politica Uniunii de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeii și a orașului Sevastopol;

4. reiterează faptul că unitatea între statele membre ale UE este cea mai bună strategie pentru a descuraja Rusia să întreprindă acțiuni destabilizatoare și subversive în Europa; îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să se asigure că Consiliul rămâne unit și este informat cu privire la evoluția situației militare și rămâne pregătit să convină asupra unor noi acțiuni comune și să continue coordonarea cu Statele Unite, NATO și alți aliați;

5. regretă încercările Rusiei de a forța Occidentul să facă concesii în ceea ce privește aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei; insistă să se includă pe deplin interesele de securitate națională ale Ucrainei în încercările actuale de dezamorsare a tensiunilor militare;

6. subliniază că Uniunea trebuie să exprime în mod clar faptul că orice nouă incursiune a Federației Ruse în Ucraina ar costa-o foarte scump și ar conduce la aplicarea de către Uniune a unor sancțiuni deosebit de severe și extinse; subliniază că Ucraina ar trebui să beneficieze în continuare de exporturile de echipamente militare și de oferta de formare a țărilor prietene, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU, care permite autoapărarea individuală și colectivă;

7. îndeamnă statele membre să tragă concluziile necesare din comportamentul Rusiei și să se pregătească să introducă sancțiuni specifice pentru a face față amenințărilor imediate și credibile din partea Rusiei, mai degrabă decât să aștepte o nouă invazie pentru a acționa;

8. îndeamnă statele membre să tragă concluziile necesare din comportamentul Rusiei și, de asemenea, să ia măsuri urgente și credibile pentru a-și reduce dependența de importurile de energie din Rusia; reiterează apelul său de a pune capăt proiectului gazoductului Nord Stream 2 și altor proiecte energetice majore cu Federația Rusă; subliniază că orice acțiune militară ulterioară a Rusiei față de Ucraina va avea, cu siguranță, consecințe dincolo de încheierea acestor proiecte;

9. regretă încălcările continue ale drepturilor omului comise atât în Crimeea, cât și în teritoriile ocupate din estul Ucrainei; solicită eliberarea imediată a tuturor cetățenilor ucraineni deținuți și încarcerați ilegal și încetarea conferirii la scară largă a cetățeniei ruse („pașaportizare”) cetățenilor din aceste zone;

10. sprijină ferm eforturile Ucrainei de a aduce în fața justiției mercenarii ruși care au comis crime de război și îndeamnă Uniunea și statele sale membre să își intensifice cooperarea în acest scop;

11. condamnă ferm comportamentul ostil al Rusiei în Europa și face apel la guvernul său să pună capăt acestor activități, care încalcă principiile și normele general admise și amenință stabilitatea continentului, împiedicând astfel Uniunea și Rusia să poarte un dialog bilateral pozitiv;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, președintelui, guvernului și Radei Supreme ale Ucrainei și președintelui, guvernului și Dumei de Stat a Federației Ruse.

 

Ultima actualizare: 15 decembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate