Förslag till resolution - B9-0596/2021Förslag till resolution
B9-0596/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0594/2021

Förfarande : 2021/3010(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0596/2021
Ingivna texter :
B9-0596/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0596/2021

Europaparlamentets resolution om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

(2021/3010(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina resolutioner och rekommendationer om Ukraina och Ryska federationen, inte minst av sin rekommendation av den 16 september 2021 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland[1],

 med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, särskilt avdelning II om politisk dialog och konvergens på området för utrikes frågor och säkerhet[2],

 med beaktande av samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier av den 5 december 1994 avseende Vitrysslands, Kazakstans och Ukrainas anslutning till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen,

 med beaktande av Ryska federationens medlemskap i FN, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och de åtaganden och skyldigheter som följer av medlemskapet,

 med beaktande av EU:s politik för att hantera krisen i Ukraina, inbegripet dess restriktiva åtgärder, som har varit i kraft sedan 2014,

 med beaktande av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen, som antogs och undertecknades i Minsk den 12 februari 2015 och godkändes i sin helhet genom FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015) av den 17 februari 2015,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt underrättelserapporter har Ryska federationen under de senaste månaderna avsevärt ökat sin militära närvaro vid de östra och norra gränserna mot Ukraina, i det ockuperade Krim och i Svartahavsområdet. Hittills har mer än 100 000 soldater och tung militär utrustning placerats ut. Denna militära upprustning bekräftas av färska kommersiella satellitbilder.

B. Ryssland hade redan ökat sin militära närvaro omkring Ukraina i början av 2021. De militära övningarna under våren 2021 utgjorde den största koncentrationen av ryska trupper nära gränsen till Ukraina sedan 2014.

C. Enligt amerikanska underrättelserapporter skulle Ryssland kunna sätta in upp till 175 000 trupper i början av 2022 i en mobilisering som skulle kunna vara en förberedelse för en offensiv på flera fronter mot Ukraina. Ryssland har avsiktligt skapat osäkerhet om sin militära uppbyggnad med aggressiva politiska uttalanden och retorik.

D. Den senaste tidens ryska trupprörelser nära den ukrainska gränsen har åtföljts av ökad inblandning och desinformationskampanjer från ryska proxyaktörer och medier i EU, Ukraina och Ryssland. Sådana hybridmetoder innebär utökat innehåll som är nedsättande gentemot Nato och Ukraina, försök att lägga skulden för en eventuell framtida rysk militär upptrappning på Ukraina och Nato samt spridning av felaktig information som tyder på att Ukrainas nuvarande ledare har installerats av väst och agerar mot det ukrainska folkets intressen.

E. Den ryska militära upptrappningen åtföljs av de ryskstödda separatiststyrkornas regelbundna överträdelser av de många överenskommelserna om eldupphör i östra Ukraina, där ryska officerare, trots ryska förnekanden av formell inblandning i konflikten, innehar majoriteten av befälet i separatiststyrkorna.

F. Sedan 2014 har det rapporterats om att anställda från det ryska privata militära företaget Wagner-gruppen strider tillsammans med proryska separatister i östra Ukraina, från början omkring 250 stridande och nu 2 500 personer.

G. I den senaste rapporten från FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter i Ukraina, som offentliggjordes den 1 december 2021, konstateras att fientligheterna i konfliktområdet Donbass har trappats upp och att antalet civila dödsoffer på den ukrainska sidan och skador på infrastruktur har ökat. I rapporten noteras också att domstolarna i de självutnämnda Donbassrepublikerna fortsatte att döma civila för konfliktrelaterade brott utan en rättvis rättegång.

H. Ryssland annekterade Krim olagligt 2014 och ockuperar det fortfarande. Ryssland fortsätter att förändra den demografiska strukturen på den ockuperade halvön genom bosättning av ryska medborgare. FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter i Ukraina fann att ryska ockupationsmyndigheter i Krim fortsatte att begränsa de grundläggande friheterna och det medborgerliga utrymmet och att de som deltog i spontana fredliga sammankomster eller försökte närvara vid domstolsförhandlingar godtyckligt greps och bötfälldes.

I. År 2016 förbjöd Ryska federationen krimtatarernas Mejlis – krimtatarernas högsta organ – och har vägrat att verkställa Internationella domstolens beslut från 2017 med en uppmaning till Ryssland att häva förbudet. Tatarledare och tataraktivister sitter fortfarande olagligt fängslade. Ryssland har lett ihållande ansträngningar sedan 2014 för att militarisera Krimhalvön och skickade ytterligare stridsvagnar och artilleri till Krim under november 2021.

J. I april 2021 stängde det ryska försvarsministeriet ensidigt vattnen runt Kertjsundet för icke-kommersiella fartyg från andra länder, vilket hindrade fartyg från att passera fritt till och från Azovska sjön. Även om Ryssland hade meddelat att man skulle häva restriktionerna i oktober 2021, är de fortfarande i kraft. Dessa hinder har negativa konsekvenser för Ukrainas hamnar i Azovska sjön och för den internationella sjöfarten i Svarta havet.

1. Europaparlamentet fördömer Ryska federationens hotfulla och destabiliserande handlingar, och uppmanar landets ledare att trappa ned spänningarna med Ukraina, omedelbart dra tillbaka trupper från gränsen till Ukraina och återvända dem till deras permanenta baser, och skruva ner den fientliga och aggressiva retoriken mot Ukraina och väst. Parlamentet understryker att det behövs en fredlig politisk lösning på konflikten i östra Ukraina och om Krim, och uppmanar Ryssland att på nytt delta i Normandieformatet.

2. Europaparlamentet understryker att den ryska militära uppbyggnaden också utgör ett hot mot den övergripande freden, stabiliteten och säkerheten i Europa och uppmanar Ryssland att leva upp till sina internationella skyldigheter, såsom principerna och åtagandena i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa när det gäller insyn i militära rörelser, inbegripet Wiendokumentet. Parlamentet uppmanar Ryssland att fullgöra sin skyldighet enligt FN:s havsrättskonvention och att garantera fri sjöfart och transitpassage genom det internationella sundet till hamnarna i Azovska sjön.

3. Reaffirms its long-standing support for the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders; reiterates its full backing for the EU’s policy of non-recognition of the illegal annexation of Crimea and the city of Sevastopol;

4. Reiterates that unity among the EU Member States is the best policy to deter Russia from carrying out destabilising and subversive actions in Europe; urges the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to ensure that the Council remains united and seized of the military developments and remains prepared to agree on further joint action and to continue to coordinate with the United States, NATO and other allies;

5. Deplores Russia’s attempts to extract concessions from the West regarding Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations; insists on the full inclusion of Ukraine’s national security interests in the ongoing attempts to de-escalate military tensions;

6. Underscores that the EU must make it clear that there would be a high price for any further incursion into Ukraine by the Russian Federation and that such a move would lead to significantly expanded and severe EU sanctions; underlines that Ukraine should continue to benefit from the export of military equipment and the provision of training by friendly countries, in line with Article 51 of the UN Charter, which allows for individual and collective self-defence;

7. Urges the Member States to draw the necessary conclusions from Russia’s behaviour and prepare to introduce targeted sanctions in order to address the immediate and credible threats posed by Russia, rather than wait for another invasion to take place before taking action;

8. Urges the Member States to draw the necessary conclusions from Russia’s behaviour and also take urgent and credible steps to reduce their dependence on Russian energy imports; reiterates its call to terminate the Nord Stream 2 pipeline and other major energy projects with the Russian Federation; underlines that any further military action by Russia towards Ukraine will certainly have consequences beyond the end of these projects;

9. Deplores the continued human rights violations perpetrated both in Crimea and the occupied territories in eastern Ukraine; calls for the immediate release of all illegally detained and imprisoned Ukrainian citizens and an end to the large-scale conferral of Russian nationality (passportisation) on citizens in these areas;

10. Strongly supports Ukraine’s efforts to bring Russian mercenaries who committed war crimes to justice and urges the EU and its Member States to increase their cooperation to that end;

11. Strongly condemns Russia’s hostile behaviour in Europe and calls on its government to put an end to these activities, which violate commonly agreed principles and norms and threaten stability on the continent, preventing the pursuit of a positive EU-Russia bilateral agenda;

12. Instructs its President to forward this resolution to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the Council, the Commission, the governments and parliaments of the Member States, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the President, Government and Verkhovna Rada of Ukraine, and the President, Government and State Duma of the Russian Federation.

 

Senaste uppdatering: 15 december 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy