Предложение за резолюция - B9-0085/2022Предложение за резолюция
B9-0085/2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно незабавното лансиране на широкообхватни комуникационни кампании в австралийски стил, насочени към общностите на диаспорите, държавите на транзитно преминаване и държавите на произход с цел предотвратяване на миграцията и трафика на хора

31.1.2022

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

Чарли Веймерс, Лаура Хеухтасари, Йесика Стегрюд, Хорхе Бусаде Виялба, Роб Рокен, Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Карло Фиданца, Патрик Яки, Емануил Франгос, Ладислав Илчич, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Валдемар Томашевски, Херман Терч, Маргарита де ла Писа Карион

B9‑0085/2022

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно незабавното лансиране на широкообхватни комуникационни кампании в австралийски стил, насочени към общностите на диаспорите, държавите на транзитно преминаване и държавите на произход с цел предотвратяване на миграцията и трафика на хора

Европейският парламент,

 като взе предвид миграционните тенденции и текущите събития по външната граница на ЕС с Беларус,

 като взе предвид изявленията на члена на Комисията Йохансон, че ЕС трябва да „предупреди хората да не отиват“ в Минск, за да се опитат да влязат незаконно в ЕС,

 като взе предвид кампаниите, предприети от правителството на Полша за предупреждение срещу незаконното влизане през границата с Беларус,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Австралия има дълга история на провеждане на ефективни кампании за информиране и образоване на хората относно строгата политика на австралийското правителство за борба срещу трафика на хора по море, като изтъкват реалностите във връзка с рисковите пътувания по море, финансовите рискове на ангажирането на трафиканти на хора, техните измами и лъжи и последиците от незаконната миграция по море към Австралия;

Б. като има предвид, че най-добрите практики в подобни кампании за възпиране включват ясни и кратки послания („No Way“ („Никакъв начин“), „Zero Chance“ („Никакъв шанс“));

1. приветства оценка на настоящите информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на ЕС с цел уеднаквяване, за да се отговори на нуждите на 21-ви век;

2. призовава Комисията незабавно да лансира широкообхватни комуникационни кампании в австралийски стил, насочени към общностите на диаспорите, държавите на транзитно преминаване и държавите на произход с цел предотвратяване на миграцията и трафика на хора.

 

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност