Päätöslauselmaesitys - B9-0085/2022Päätöslauselmaesitys
B9-0085/2022

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sellaisten Australian mallin mukaisten laajojen tiedotuskampanjoiden käynnistämisestä, jotka kohdistetaan muuttajayhteisöihin, kauttakulkumaihin ja lähtömaihin ja joilla ehkäistään laitonta muuttoliikettä ja ihmissalakuljetusta

31.1.2022

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sellaisten Australian mallin mukaisten laajojen tiedotuskampanjoiden käynnistämisestä, jotka kohdistetaan muuttajayhteisöihin, kauttakulkumaihin ja lähtömaihin ja joilla ehkäistään laitonta muuttoliikettä ja ihmissalakuljetusta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon muuttoliikesuuntaukset ja ajankohtaiset tapahtumat Valko-Venäjän vastaisella EU:n ulkorajalla,

 ottaa huomioon komission jäsenen Johanssonin lausunnot, joiden mukaan EU:n on ”varoitettava ihmisiä menemästä” Minskiin yrittääkseen tulla laittomasti EU:hun,

 ottaa huomioon Puolan hallituksen käynnistämät kampanjat, joilla varoitetaan laittomasta maahantulosta Valko-Venäjän vastaisen rajan yli,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Australia on pitkään toteuttanut tehokkaita kampanjoita, joilla tiedotetaan ihmisille Australian valtion tiukoista toimista, joilla se torjuu ihmisten salakuljettamista merillä, ja joissa korostetaan vaarallisten merimatkojen realiteetteja, ihmissalakuljettajien kanssa toimimiseen liittyviä taloudellisia riskejä, heidän petollisuuttaan ja valheitaan sekä Australiaan meritse tapahtuvan laittoman muuton seurauksia;

B. ottaa huomioon, että tällaisten varoituskampanjoiden parhaisiin käytäntöihin kuuluu selkeä ja ytimekäs viestintä (”ei mitään mahdollisuuksia”);

1. suhtautuu myönteisesti EU:n nykyisten tiedotus- ja valistuskampanjoiden arviointiin, kun tavoitteena on saavuttaa 2000-luvun tarpeet;

2. kehottaa komissiota käynnistämään viipymättä sellaisia Australian mallin mukaisia laajoja tiedotuskampanjoita, jotka kohdistetaan muuttajayhteisöihin, kauttakulkumaihin ja lähtömaihin ja joilla ehkäistään laitonta muuttoliikettä ja ihmissalakuljetusta.

 

Päivitetty viimeksi: 22. helmikuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö