Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0085/2022Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0085/2022

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le feachtais chumarsáide fhorleathana de stíl na hAstráile a sheoladh go práinneach lena ndíreofar ar phobail diaspóra, ar thíortha idirthurais agus ar thíortha tionscnaimh chun imirce neamhdhleathach agus smuigleáil daoine a dhíspreagadh

31.1.2022

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le feachtais chumarsáide fhorleathana de stíl na hAstráile a sheoladh go práinneach lena ndíreofar ar phobail diaspóra, ar thíortha idirthurais agus ar thíortha tionscnaimh chun imirce neamhdhleathach agus smuigleáil daoine a dhíspreagadh

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do threochtaí imirce agus d’imeachtaí leanúnacha ag teorainn sheachtrach AE leis an mBealarúis,

 ag féachaint do ráitis ón gCoimisinéir Johansson nach mór do AE rabhadh a thabhairt do dhaoine gan dul go Minsk chun iarracht a dhéanamh teacht isteach in AE go neamhdhleathach,

 ag féachaint d’fheachtais a sheol rialtas na Polainne ina dtugtar rabhadh i gcoinne teacht isteach neamhdhleathach tríd an teorainn leis an mBealarúis,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil stair fhada ag an Astráil feachtais éifeachtacha a reáchtáil chun daoine a chur ar an eolas agus chun oideachas a chur orthu faoi bheartas dian rialtas na hAstráile chun smuigleáil daoine ar muir a chomhrac, lena gcuirtear béim ar réaltachtaí na muiraistear guaiseach, ar na rioscaí airgeadais a bhaineann le plé le smuigléirí daoine, an dallamullóg a chuireann siad ar dhaoine agus na bréaga a insíonn siad, agus ar na hiarmhairtí a bhaineann le himirce neamhdhleathach ar muir chun na hAstráile;

B. de bhrí go n-áirítear ar dhea-chleachtais i bhfeachtais díspreagtha den sórt sin teachtaireachtaí soiléire agus gonta (‘Bealach ar Bith’, ‘Seans dá Laghad’);

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di go ndéanfaí meastóireacht ar fheachtais faisnéise agus feasachta reatha AE agus é mar cuspóir léi feabhas a chur orthu chun riachtanais an 21ú haois a chomhlíonadh;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún feachtais chumarsáide fhorleathana de stíl na hAstráile a sheoladh gan mhoill lena ndíreofar ar phobail diaspóra, ar thíortha idirthurais agus ar thíortha tionscnaimh chun imirce neamhdhleathach agus smuigleáil daoine a dhíspreagadh.

 

An nuashonrú is déanaí: 22 Feabhra 2022
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais