Projekt rezolucji - B9-0085/2022Projekt rezolucji
B9-0085/2022

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie pilnego rozpoczęcia kompleksowych kampanii informacyjnych zgodnie z modelem australijskim, skierowanych do diaspor, krajów tranzytu i krajów pochodzenia w celu zniechęcenia do nielegalnej migracji i powstrzymania przemytu ludzi

31.1.2022

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pilnego rozpoczęcia kompleksowych kampanii informacyjnych zgodnie z modelem australijskim, skierowanych do diaspor, krajów tranzytu i krajów pochodzenia w celu zniechęcenia do nielegalnej migracji i powstrzymania przemytu ludzi

Parlament Europejski,

 uwzględniając tendencje migracyjne i bieżące wydarzenia na zewnętrznej granicy UE z Białorusią,

 uwzględniając oświadczenia komisarz Johansson, w których stwierdza ona, że UE musi ostrzegać ludzi przed wyjazdem do Mińska w celu nielegalnego wjazdu na terytorium Unii Europejskiej,

 uwzględniając zainicjowane przez polski rząd kampanie ostrzegające przed nielegalnym wjazdem przez granicę z Białorusią,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Australia ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skutecznych kampanii mających na celu dostarczanie ludziom informacji i wiedzy na temat rygorystycznej polityki wprowadzonej przez rząd australijski w celu zwalczania przemytu ludzi drogą morską, w których zwraca się uwagę na rzeczywiste ryzyko takich podróży morskich, ryzyko finansowe związane z korzystaniem z usług przemytników, ich oszustwa i kłamstwa oraz konsekwencje nielegalnej migracji drogą morską do Australii:

B. mając na uwadze, że najlepsze praktyki w takich kampaniach odstraszających obejmują jasne i zwięzłe komunikaty („Nie ma szans”, „Zero szans”);

1. z zadowoleniem przyjmuje ocenę obecnych unijnych kampanii informacyjnych i uświadamiających, która ma na celu dostosowanie ich do potrzeb XXI wieku;

2. wzywa Komisję do bezzwłocznego rozpoczęcia kompleksowych kampanii informacyjnych zgodnie z modelem australijskim, skierowanych do diaspor, krajów tranzytu i krajów pochodzenia w celu zniechęcenia do nielegalnej migracji i powstrzymania przemytu ludzi.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności