Propunere de rezoluţie - B9-0085/2022Propunere de rezoluţie
B9-0085/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la lansarea urgentă a unor ample campanii de comunicare după modelul australian, care să vizeze comunitățile din diaspora, țările de tranzit și țările de origine pentru a descuraja migrația ilegală și introducerea ilegală de persoane

31.1.2022

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la lansarea urgentă a unor ample campanii de comunicare după modelul australian, care să vizeze comunitățile din diaspora, țările de tranzit și țările de origine, pentru a descuraja migrația ilegală și introducerea ilegală de persoane

Parlamentul European,

 având în vedere tendințele migratorii și evenimentele în curs de desfășurare la frontiera externă a UE cu Belarus,

 având în vedere declarațiile comisarului Johansson, potrivit cărora UE trebuie să-i „avertizeze pe oameni să nu plece” din Minsk pentru a încerca să intre ilegal în UE,

 având în vedere campaniile lansate de guvernul Poloniei care avertizează împotriva intrării ilegale la frontiera cu Belarus,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Australia desfășoară de mult timp campanii eficiente de informare și educare a cetățenilor cu privire la politica fermă a guvernului australian de a combate introducerea ilegală de persoane pe mare, subliniind condițiile periculoase ale călătoriilor pe mare, riscurile financiare legate de folosirea traficanților de persoane, înșelăciunea și minciunile acestora, precum și consecințele migrației ilegale pe mare către Australia;

B. întrucât cele mai bune practici din aceste campanii de descurajare includ mesaje clare și concise („No Way”, „Zero Chance”),

1. salută o evaluare a campaniilor actuale de informare și sensibilizare ale UE cu scopul de a le adapta exigențelor secolului XXI;

2. invită Comisia să lanseze fără întârziere campanii ample de comunicare după modelul australian, care să vizeze comunitățile din diaspora, țările de tranzit și țările de origine, pentru a descuraja migrația ilegală și introducerea ilegală de persoane.

 

Ultima actualizare: 17 februarie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate