Predlog resolucije - B9-0085/2022Predlog resolucije
B9-0085/2022

PREDLOG RESOLUCIJE o nujnem začetku obsežnih komunikacijskih kampanj po avstralskem modelu, namenjenih diaspori, tranzitnim državam in državam izvora, s katerimi bi preprečili nezakonite migracije in ustavili tihotapljenje ljudi

31.1.2022

v skladu s členom 143 Poslovnika

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Ladislav Ilčić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o nujnem začetku obsežnih komunikacijskih kampanj po avstralskem modelu, namenjenih diaspori, tranzitnim državam in državam izvora, s katerimi bi preprečili nezakonite migracije in ustavili tihotapljenje ljudi

Evropski parlament,

 ob upoštevanju migracijskih trendov in dogodkov, ki potekajo na zunanji meji EU z Belorusijo,

 ob upoštevanju izjav komisarke Ylve Johansson, da mora EU „opozoriti ljudi, da ne bi odšli“ v Minsk in tako poskusili nezakonito vstopiti v EU,

 ob upoštevanju kampanj poljske vlade, ki svarijo pred nezakonitom vstopom prek beloruske meje,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker ima Avstralija dolgoletne izkušnje z izvajanjem učinkovitih kampanj, namenjenih obveščanju in znanju o strogih politikah, ki jih je avstralska vlada uvedla za boj proti tihotapljenju ljudi po morju, tako da poudarja nevarnosti takšnih potovanj, finančna tveganja, povezana z uporabo storitev tihotapcev, njihovimi goljufijami in lažmi, ter posledice nezakonite migracije po morju v Avstralijo;

B. ker primeri dobre prakse v teh kampanjah za preprečevanje vključujejo jasno in jedrnato sporočanje („ni šans“, „ni mogoče“);

1. pozdravlja oceno sedanjih kampanj EU obveščanja in ozaveščanja, namenjeno prilagoditvi potrebam 21. stoletja;

2. poziva Komisijo, naj nemudoma začne obsežne komunikacijske kampanje po avstralskem modelu, namenjene diaspori, tranzitnim državam in državam izvora, s katerimi bi preprečili nezakonite migracije in ustavili tihotapljenje ljudi.

 

 

Zadnja posodobitev: 22. februar 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov