Πρόταση ψηφίσματος - B9-0496/2022Πρόταση ψηφίσματος
B9-0496/2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

B9‑0496/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο

(2022/2962(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα δικαιώματα σχετικά με την Αίγυπτο, στην οποία προέβησαν στις 18 Νοεμβρίου 2022 και εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παρενοχλήσεις που υφίστανται παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών κατά τη σύνοδο κορυφής της COP27 για το κλίμα, την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στις 11 Νοεμβρίου 2022 και με την οποία ζητείται η άμεση αποφυλάκιση του Αλάα Αμπντέλ Φάταχ, καθώς και την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στις 7 Οκτωβρίου 2022 για τα δικαιώματα στην Αίγυπτο, όπου εξέφρασαν την ανησυχία τους για τους περιορισμούς στην κοινωνία των πολιτών πριν από τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου, ιδίως το άρθρο 52 (σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων σε όλες τις μορφές και τρόπους), το άρθρο 73 (σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι) και το άρθρο 93 (σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

 έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981,

 έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, του Αυγούστου του 2013 και του Φεβρουαρίου του 2014, σχετικά με την Αίγυπτο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές χρησιμοποιούν την 27η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP27) ως ευκαιρία για να αναδείξουν την εικόνα τους και για αντιπερισπασμό στις επικρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η COP27 έλαβε χώρα εν μέσω διαρκών επιθέσεων των αιγυπτιακών αρχών εις βάρος των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, ενώ εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις και η σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών και των ΛΟΑΔΜ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, οι αιγυπτιακές αρχές προβαίνουν σε βίαιη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και εξακολουθούν να καταπνίγουν βάναυσα και συστηματικά κάθε επικριτική φωνή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τακτικές καταπίεσης που κυμαίνονται από δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις έως παρατεταμένη και αυθαίρετη προφυλάκιση, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια και δικαστικές παρενοχλήσεις, μεταξύ άλλων με διερεύνηση αστήρικτων κατηγοριών σχετικά με την εθνική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ φιλοξενείται η COP27, δεκάδες χιλιάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, ειρηνικοί διαδηλωτές, δικηγόροι, πολιτικοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές, έχουν φυλακιστεί απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες φυλάκισης, που χαρακτηρίζονται από βασανιστήρια, σεξουαλικές επιθέσεις, άρνηση πρόσβασης σε επαρκή ιατρική περίθαλψη και θάνατοι υπό κράτηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλάα Αμπντέλ Φάταχ είναι Αιγυπτιο-Βρετανός πολιτικός κρατούμενος, αγωνιστής της δημοκρατίας και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος έχει περάσει πάνω από εννέα χρόνια στη φυλακή για τον ειρηνικό ακτιβισμό του την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τις πολλαπλές συλλήψεις, την κράτηση, την ερήμην καταδίκη, την κακομεταχείριση και την παρατεταμένη προφυλάκιση του Φάταχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλάα εξακολουθεί να μην έχει προξενική πρόσβαση σε αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι δεν επετράπη στον δικηγόρο του να τον επισκεφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκανε απεργία πείνας πάνω από 200 ημέρες για να διαμαρτυρηθεί για την άδικη φυλάκισή του και την άρνηση προξενικών επισκέψεων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλάα Αμπντέλ Φάταχ είναι μόνο ένας από τους χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους που κρατούνται άδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ευπρόσδεκτη αποφυλάκιση ολιγάριθμων κρατουμένων το 2022 ενόψει της COP27, συνεχίστηκε η πρακτική των αρχών να κάνουν κατάχρηση της προφυλάκισης εν είδει καταστολής και τιμωρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν καταγράψει 796 αποφυλακίσεις και 1.953 νέες πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις μόνο κατά τους τελευταίους έξι μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε νέο κύμα συλλήψεων και κρατήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν αναφέρει βίαιες εξαφανίσεις και συλλήψεις εκατοντάδων ανθρώπων για την εικαζόμενη υποστήριξή τους σε καλέσματα για διαδήλωση στις 11 Νοεμβρίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2013 το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς έχει ουσιαστικά ανασταλεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σπάνιες διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίστηκαν με την παράνομη χρήση βίας και μαζικές κρατήσεις και φυλακίσεις, καθώς και βίαιες εξαφανίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα κανένας αξιωματικός της Ασφάλειας ή του στρατού δεν έχει λογοδοτήσει για τον θάνατο τουλάχιστον 900 ατόμων κατά τη διάλυση των καθιστικών διαμαρτυριών στις πλατείες Ραμπάα αλ-Ανταουίγια και αλ-Νάχντα στο Μείζον Κάιρο στις 14 Αυγούστου 2013·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές βασίζονται σε αυταρχικούς νόμους, ποινικές έρευνες και άλλες κατασταλτικές τακτικές για να εξουδετερώσουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές απαιτούν από όλες τις ΜΚΟ να καταχωριστούν έως τον Απρίλιο του 2023 ή να κλείσουν σύμφωνα με τον αυταρχικό νόμο για τις ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεκαετής ποινική έρευνα σχετικά με τις νόμιμες εργασίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην υπόθεση 173/2011 συνεχίζεται και ότι τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιμέρους περιπτώσεις, άλλοι οκτώ υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων Mohamed El-Baqer, Ezzat Ghoneim και Hoda Abdelmoniem, εξακολουθούν να κρατούνται αυθαίρετα για το νόμιμο έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται συνεχής καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών ομάδων, και αδικαιολόγητοι περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή τους σε διαβουλεύσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την COP27· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, Αιγύπτιοι και μη Αιγύπτιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος έχουν υποστεί εκφοβισμό, παρενόχληση και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της COP27 και έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της έκφρασης και της αποτελεσματικής συμμετοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ομάδες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους που αναγκάζονται να αυτολογοκρίνονται χάριν της ασφάλειας και της προστασίας τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του εφετινού Σεπτεμβρίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Αιγύπτιοι μπορεί να αντιμετωπίσουν «αντίποινα» και «εκφοβισμό» επειδή συνεργάζονται με τον ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που περιλαμβάνει κράτηση καθώς και παρακολούθηση τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές εξακολουθούν να διώκουν, να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρίνουν την κυβέρνηση επειδή δεν προστατεύει τις γυναίκες από τη σεξουαλική και έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2020, οι αρχές έχουν επίσης συλλάβει και διώξει τουλάχιστον 10 γυναίκες επηρεάστριες του TikTok για παραβίαση του νόμου 175/2018 σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και άλλες υπερβολικά ασαφείς νομικές διατάξεις που ποινικοποιούν την «προσβολή των χρηστών ηθών» και την «υποκίνηση ανηθικότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές εξακολουθούν επίσης να συλλαμβάνουν και να διώκουν άτομα με βάση τον πραγματικό ή εικαζόμενο γενετήσιο προσανατολισμό τους ή την ταυτότητα φύλου τους και να διενεργούν πρωκτικές εξετάσεις, μια εσκεμμένη, μεροληπτική και τιμωρητική πρακτική που ισοδυναμεί με βιασμό και βασανιστήριο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και τα άτομα που μετακινούνται εντός της Αιγύπτου εκτίθενται συνεχώς σε κινδύνους αυθαίρετων απειλών, κρατήσεων και παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους χώρους κράτησης, οι αιγυπτιακές αρχές συστηματικά κακομεταχειρίζονται και διαπράττουν παραβιάσεις κατά των κρατούμενων αιτούντων άσυλο και παραβιάζουν την αρχή της μη επαναπροώθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κρίσιμη αυτή κατάσταση, στις 30 Οκτωβρίου 2022 η ΕΕ υπέγραψε την πρώτη φάση ενός προγράμματος διαχείρισης των συνόρων ύψους 80 εκατομμυρίων EUR για να «στηρίξει την Αίγυπτο στη διατήρηση της ικανότητάς της να προλαμβάνει την παράτυπη μετανάστευση διά θαλάσσης, καθώς και να ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων της με τη Λιβύη και το Σουδάν»·

1. εκφράζει εκ νέου τη λύπη του και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για το γεγονός ότι η Αίγυπτος συνεχίζει και εντείνει την καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων, των διαδηλωτών, των δημοσιογράφων, των μπλόγκερ, των συνδικαλιστών, των σπουδαστών, των παιδιών, των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών αντιπάλων και των μειονοτήτων·

2. απαιτεί να δώσει ο πρόεδρος Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι αμέσως χάρη στον Αλάα Αμπντέλ Φάταχ και να τον αποφυλακίσει πάραυτα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λάβει επείγουσα ιατρική περίθαλψη· ζητεί να του επιτραπεί να αναχωρήσει αμέσως για το Ηνωμένο Βασίλειο ή να μεταφερθεί άμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το αιγυπτιακό δίκαιο·

3. καταδικάζει το γεγονός ότι υπάρχει πλήθος πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση όλων των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Mohamed ‘Oxygen’ Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed και Abdelmoniem Abouelfotoh·

4. παροτρύνει τον Αντιπρόεδρο/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να λάβει σταθερή δημόσια θέση σχετικά με την ανάγκη να αποφυλακίσει η Αίγυπτος το σύνολο των πολιτικών κρατουμένων και να εγκαταλείψει τη μαζική κατάχρηση της προφυλάκισης για την καταστολή πραγματικών ή εικαζόμενων αντιφρονούντων· ειδικότερα, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει δημοσίως την αποφυλάκιση του Αλάα Αμπντέλ Φάταχ·

5. καταδικάζει τον εκφοβισμό, τις παρενοχλήσεις και την παρακολούθηση από τις αιγυπτιακές αρχές κατά τη διάρκεια της COP27 και τις παροτρύνει να απόσχουν από αντίποινα κατά της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών που συμμετείχαν στην COP27·

6. καλεί εκ νέου τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν οριστικά τις καταχρηστικές έρευνες κατά οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να περατώσουν την υπόθεση 173/2011 και να άρουν όλες τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιβληθεί σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εγγυηθούν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν την καταχρηστική νομοθεσία, να εγκαταλείψουν τις κατασταλτικές πρακτικές και να άρουν τη λογοκρισία των ιστοτόπων·

8. ζητεί από τις αρχές να τροποποιήσουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά νομοθεσία για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και ζητεί να ποινικοποιηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί τις αρχές να θέσουν τέλος στην πρακτική της σύλληψης και δίωξης γυναικών για την ανάρτηση βίντεο σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με κατηγορίες περί «ηθικής» και να εγκρίνουν έναν αποτελεσματικό νόμο κατά των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων·

9. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να θέσουν τέλος στις συλλήψεις και τις διώξεις για συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ή των σχέσεων που βασίζονται στην έκφραση φύλου, και να αποφυλακίσουν αμέσως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + που παραμένουν αυθαίρετα υπό κράτηση, συχνά σε απάνθρωπες συνθήκες·

10. ζητεί να επιβληθεί άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, με την απώτερη προοπτική να καταργηθεί τελείως·

11. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν τη συστηματική πρακτική των βίαιων εξαφανίσεων και να αποκαλύψουν πού βρίσκονται όλοι όσοι έχουν εξαφανιστεί διά της βίας· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των συστηματικών βασανιστηρίων που διαπράττονται σε χώρους κράτησης και την εφαρμογή των κανονισμών των φυλακών σχετικά με τις επισκέψεις, την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, την άσκηση και την επικοινωνία με τον έξω κόσμο·

12. εκφράζει και πάλι τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν αντιδράσει αποφασιστικά στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται υπό την εξουσία του Προέδρου αλ-Σίσι· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν επιτέλους υπόψη τα πολλαπλά ψηφίσματα και δηλώσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και τις συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβουν σαφή θέση σχετικά με την κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο·

13. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταγγείλουν τις παραβιάσεις που διαπράττει η Αίγυπτος σε εθνικές και κοινές δηλώσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να ηγηθούν στην έγκριση ψηφίσματος για τη δημιουργία ενός από καιρό εκκρεμούντος μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του ΟΗΕ για την Αίγυπτο·

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος και ολοκληρωμένη επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με την Αίγυπτο· θεωρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο απαιτεί σοβαρή αναθεώρηση των δράσεων δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής και απαιτεί τον περιορισμό της βοήθειας της ΕΕ στην πρωταρχική στήριξη των δημοκρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και συμπερίληψη εκ των προτέρων εκτιμήσεων επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλες τις μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή κατάρτισης που παρέχει η ΕΕ στην Αίγυπτο, είτε άμεσα είτε έμμεσα·

15. παροτρύνει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέσουν στο επίκεντρο των σχέσεών τους με την Αίγυπτο την ανάγκη για απτές βελτιώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως την αποφυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων που κρατούνται αυθαίρετα

16. ενθαρρύνει τους πρέσβεις και διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών να παρίστανται στις δίκες δημοσιογράφων, ιστολόγων, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα, να τους επισκέπτονται όπου κρατούνται, να ζητούν επίμονα την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκισή τους τόσο δημόσια όσο και κατ’ ιδίαν και, εν αναμονή της αποφυλάκισής τους, να διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους κατά την κράτησή τους και ότι τους επιτρέπεται η επίσκεψη των δικηγόρων και των οικογενειών τους, καθώς και αναγκαία υγειονομική περίθαλψη·

17. εκφράζει τη βαθιά του λύπη που οι αιγυπτιακές αρχές δεν συνεργάζονται πραγματικά με τις ιταλικές αρχές για να εξακριβωθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Ιταλού φοιτητή Giulio Regeni·

18. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή από δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της μετανάστευσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μετακινούμενων ατόμων· ζητεί την αναστολή του προγράμματος διαχείρισης των συνόρων και οποιωνδήποτε διμερών συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ των κρατών μελών και της Αιγύπτου·

19. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τις εξαγωγές όπλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, προς την Αίγυπτο, οι οποίες αντιβαίνουν στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Αυγούστου 2013· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, παρακολουθώντας τη χρήση όπλων και εξοπλισμού που εξάγονται, και να τερματίσουν αμέσως την άμεση ή έμμεση παράδοση, πώληση, μεταφορά, διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση οποιουδήποτε εξοπλισμού, όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για τη διευκόλυνση της διάπραξής τους· ενθαρρύνει τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνούν, να παρακολουθούν και να ασκούν τον ενδεδειγμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο επί του θέματος· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας των κρατών μελών με την Αίγυπτο στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση των εξαγωγών οποιασδήποτε μορφής στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού παρακολούθησης στην Αίγυπτο· επιμένει ότι οποιαδήποτε μετατροπή σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης μετάβασης, χωρίς απώλεια θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό θεωρεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά στον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδών κυβερνοεπιτήρησης·

20. επιμένει επίσης ότι η κοινή θέση 2008/944/CFSP πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομική υποχρέωση απόρριψης άδειας εξαγωγής σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (άρθρο 2 παράγραφος 2 της κοινής θέσης) και προκειμένου να συμπεριληφθεί επίσημος μηχανισμός παρακολούθησης της συμμόρφωσης των κρατών μελών με την κοινή θέση 2008/944/CFSP προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή και συνεπής εφαρμογή της·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναστείλουν την αντιτρομοκρατική συνεργασία με την Αίγυπτο και να καταδικάσουν απερίφραστα την κατάχρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και πολιτικής για τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κεντρικά στοιχεία των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν καταχωρίσει αυθαίρετα σχεδόν 7.000 άτομα στον «κατάλογο των κρατουμένων» τους, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών και πολιτικών της αντιπολίτευσης·

22. επαναλαμβάνει την ανεπιφύλακτη στήριξή του στην έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προς τη Γραμματεία της UNFCCC να θεσπίσει κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία οι χώρες που θα φιλοξενούν μελλοντικές COP θα πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν ως μέρος της συμφωνίας φιλοξενίας·

23. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον πρόεδρο και στην κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στην Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου