Propunere de rezoluţie - B9-0496/2022Propunere de rezoluţie
B9-0496/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația drepturilor omului în Egipt

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
în numele Grupului The Left

B9‑0496/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului în Egipt

(2022/2962(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția cu privire la drepturile copilului și Declarația ONU din 1998 cu privire la apărătorii drepturilor omului,

 având în vedere declarația comună din 18 noiembrie 2022 a experților ONU în domeniul drepturilor omului referitoare la Egipt, în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la hărțuirea actorilor societății civile la summitul COP27 privind schimbările climatice, declarația comună din 11 noiembrie 2022 a experților ONU în domeniul drepturilor omului, prin care se solicita eliberarea imediată a lui Alaa Abdel Fattah, precum și declarația comună din 7 octombrie 2022 a experților ONU în domeniul drepturilor omului referitoare la Egipt, în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la restricțiile impuse societății civile înainte de summitul privind schimbările climatice,

 având în vedere Constituția Egiptului, în special articolele 52 (privind interzicerea torturii sub toate formele și de toate tipurile), 73 (privind libertatea de întrunire) și 93 (privind caracterul obligatoriu al dreptului internațional din domeniul drepturilor omului),

 având în vedere Carta africană a drepturilor omului și ale popoarelor din 1981,

 având în vedere Carta arabă a drepturilor omului,

 având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din august 2013 și februarie 2014 referitoare la Egipt,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât autoritățile egiptene au folosit cea de a 27-a Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP27) ca pe o oportunitate de a-și reface imaginea și de a ține la distanță criticile; întrucât, cu toate acestea, COP27 a avut loc în contextul unei agresiuni continue a autorităților egiptene împotriva drepturilor legate de libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică și în contextul inacțiunii autorităților egiptene pentru a combate discriminarea și violența sexuală și de gen împotriva femeilor, a fetelor și a persoanelor LGBTI;

B. întrucât, de la venirea la putere a președintelui Abdelfattah al-Sisi, autoritățile egiptene reprimă activitățile societății civile și suprimă în mod brutal și sistematic orice critică; întrucât autoritățile egiptene recurg din ce în ce mai mult la tactici represive, care variază de la înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie la arestarea preventivă prelungită și arbitrară, disparițiile forțate, tortura și hărțuirea judiciară, inclusiv prin anchete aferente unor acuzații nefondate legate de securitatea națională și combaterea terorismului;

C. întrucât, deși Egiptul găzduiește COP27, autoritățile acestei țări au pus în închisoare zeci de mii de apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, protestatari pașnici, avocați, politicieni și activiști din opoziție, doar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare, aceștia fiind ținuți în condiții de detenție inumane, unde predomină cazurile de tortură, agresiune sexuală, refuz al accesului la asistență medicală adecvată și deces în detenție;

D. întrucât Alaa Abdel Fattah este un prizonier politic egipteano-britanic, activist pentru democrație și apărător al drepturilor omului, care a petrecut, în ultimul deceniu, peste nouă ani după gratii pentru activismul său pașnic; întrucât experții ONU și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la numeroasele arestări, perioade de detenție, condamnări în lipsă, rele tratamente și arestări preventive prelungite la care a fost supus Fattah; întrucât Alaa nu a avut încă acces consular la funcționarii britanici și întrucât avocatului său nu i s-a permis să îl viziteze; întrucât el a făcut greva foamei timp de peste 200 de zile pentru a protesta împotriva detenției sale nedrepte și a faptului că i se refuză vizitele consulare;

E. întrucât Alaa Abdel Fattah este doar unul dintre miile de prizonieri politici deținuți pe nedrept; întrucât, în pofida eliberării salutabile în 2022, înainte de COP27, a unui număr redus de prizonieri, a continuat practica autorităților de a recurge abuziv la arestarea preventivă în scopuri represive și punitive; întrucât organizațiile internaționale ale societății civile au înregistrat 796 de persoane eliberate și 1 953 de noi arestări motivate politic numai în ultimele șase luni; întrucât în octombrie 2022 a început un nou val de arestări și detenții; întrucât organizațiile societății civile au consemnat dispariția forțată și arestarea a sute de persoane pentru presupusa lor susținere a apelurilor de a se organiza demonstrații la 11 noiembrie;

F. întrucât dreptul la întrunire pașnică a fost efectiv suspendat începând cu 2013; întrucât la rarele proteste care au avut loc în ultimii ani autoritățile egiptene au răspuns cu utilizarea ilegală a forței, cu detenția și încarcerarea în masă și cu dispariții forțate; întrucât, până în prezent, niciun agent militar sau de securitate nu a fost tras la răspundere pentru decesul a cel puțin 900 de persoane în timpul dispersării, la 14 august 2013, a persoanelor care ocupau pașnic piețele Rabaa al-Adawiya și al-Nahda din municipiul Cairo;

G. întrucât autoritățile egiptene au recurs la legi represive, anchete penale și alte tactici represive pentru a opri activitatea societății civile; întrucât autoritățile egiptene obligă toate ONG-urilor să se înregistreze până în aprilie 2023, iar în caz contrar vor fi închise în temeiul legii represive privind ONG-urile; întrucât continuă ancheta penală în cauza 173/2011, care durează de zece ani și care vizează activitatea legitimă a organizațiilor societății civile, iar cel puțin 15 lucrători din societatea civilă fac în continuare obiectul anchetelor și al interdicțiilor de călătorie; întrucât, în cadrul altor cauze penale, alți opt apărători ai drepturilor omului, inclusiv avocații Mohamed El-Baqer, Ezzat Ghoneim și Hoda Abdelmoniem, se află în continuare în detenție arbitrară pentru activitatea lor legitimă în domeniul drepturilor omului;

H. întrucât are loc reprimarea continuă a societății civile, inclusiv a grupurilor de protecție a mediului, fiindu-le restricționată în mod nejustificat participarea la consultările și activitățile legate de COP27; întrucât, potrivit experților ONU, apărătorii drepturilor omului și ai mediului din Egipt și din afara Egiptului au fost supuși intimidării, hărțuirii și supravegherii în timpul COP27, fiindu-le încălcate drepturile legate de libertatea de întrunire pașnică, de exprimare și de participare efectivă; întrucât multe grupuri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la necesitatea de a se autocenzura pentru a-și garanta siguranța și securitatea;

I. întrucât un raport al Secretarului General al ONU din luna septembrie a acestui an a constatat că egiptenii pot face obiectul unor „represalii” și „intimidări” dacă cooperează cu ONU în domeniul drepturilor omului, putând fi, printre altele, deținuți și supravegheați atât online, cât și offline;

J. întrucât autoritățile continuă practica de urmărire penală, hărțuire și intimidare a apărătoarelor drepturilor omului care critică inacțiunea guvernului în sensul protecției femeilor împotriva violenței sexuale și de gen; întrucât, începând din 2020, autoritățile au arestat și au urmărit penal cel puțin 10 influențatoare de pe TikTok pentru încălcarea Legii nr. 175/2018 privind criminalitatea informatică și a altor dispoziții legale extrem de vagi care vizează penal „indecența” și „incitarea la acțiuni imorale”; întrucât autoritățile continuă, de asemenea, să aresteze și să urmărească penal persoane pe baza orientării lor sexuale reale sau percepute sau a identității lor de gen și să efectueze examinări anale, o practică deliberată, discriminatorie și punitivă, care echivalează cu violul și tortura;

K. întrucât refugiații, solicitanții de azil și migranții pe teritoriul Egiptului sunt expuse în mod constant riscului ca autoritățile să le amenințe, să le rețină și să le încalce în mod arbitrar drepturile fundamentale; întrucât, în centrele de detenție, autoritățile egiptene, în mod sistematic, tratează necorespunzător și comit încălcări împotriva solicitanților de azil aflați în detenție și încalcă principiul nereturnării; întrucât, în pofida acestei situații critice, la 30 octombrie 2022, UE a semnat prima fază a unui program de gestionare a frontierelor în valoare de 80 de milioane EUR, pentru a „sprijini Egiptul în menținerea capacității sale de a preveni migrația neregulamentară pe mare, precum și pentru a consolida controlul frontierei sale cu Libia și Sudanul”,

1. își exprimă din nou regretul, în termenii cei mai aspri, cu privire la acțiunile neîntrerupte și tot mai intense întreprinse de autoritățile egiptene împotriva drepturilor fundamentale și a apărătorilor drepturilor omului, a avocaților, protestatarilor, jurnaliștilor, bloggerilor, sindicaliștilor, studenților, copiilor, activiștilor pentru drepturile femeilor, persoanelor LGBTIQ+, organizațiilor societății civile, oponenților politici și minorităților;

2. solicită președintelui Abdelfattah al-Sisi să îl grațieze imediat pe Alaa Abdel Fattah și să-l elibereze fără întârziere, pentru a-i asigura un tratament medical de urgență; solicită ca lui Alaa Abdel Fattah să i se permită să plece imediat în Regatul Unit sau să fie transferat direct în Regatul Unit, în conformitate cu legislația egipteană;

3. condamnă numărul dramatic de mare al prizonierilor politici și al prizonierilor de conștiință; solicită din nou eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute în mod arbitrar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire, inclusiv, dar nu numai, a următoarelor persoane: Mohamed ‘Oxygen’ Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed și Abdelmoniem Abouelfotoh;

4. îndeamnă Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să adopte o poziție publică fermă și să ceară Egiptului să elibereze prizonierii politici deținuți în masă și să renunțe la utilizarea masivă și abuzivă a arestului preventiv pentru a suprima opoziția reală sau percepută; în special, invită VP/ÎR să solicite public eliberarea lui Alaa Abdel Fattah;

5. condamnă acțiunile de intimidare, hărțuire și supraveghere întreprinse de autoritățile egiptene în timpul COP27 și le îndeamnă să se abțină de la represalii împotriva societății civile, a apărătorilor drepturilor omului și a reprezentanților popoarelor indigene care au participat la COP27;

6. solicită din nou autorităților egiptene să pună capăt definitiv anchetelor abuzive împotriva organizațiilor de apărare a drepturilor omului, să închidă cauza 173/2011 și să anuleze toate interdicțiile de călătorie și măsurile de înghețare a activelor aplicate apărătorilor drepturilor omului;

7. îndeamnă autoritățile egiptene să ia măsuri concrete pentru a garanta dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, să modifice sau să abroge legislația abuzivă, să renunțe la practicile represive și să pună capăt cenzurii aplicate site-urilor web;

8. solicită autorităților să modifice, să adopte și să pună efectiv în aplicare norme legislative prin care să elimine toate formele de discriminare și solicită autorităților să vizeze penal toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor; invită autoritățile să pună capăt practicii de arestare și urmărire penală a femeilor din cauză că acestea publică materiale video pe platformele de comunicare socială, fiind acuzate de încălcarea „moravurilor”, și să adopte o lege efectivă împotriva căsătoriilor timpurii și forțate;

9. invită autoritățile egiptene să pună capăt arestărilor și urmăririlor penale pentru relațiile sexuale consensuale între adulți, inclusiv pentru relațiile între persoane de același sex sau relațiile bazate pe exprimarea de gen, și să elibereze imediat persoanele LGBTIQ+ care se află în continuare în detenție arbitrară, adesea în condiții inumane;

10. solicită să fie introdus imediat un moratoriu privind aplicarea pedepsei capitale, în vederea abolirii acesteia;

11. invită autoritățile egiptene să înceteze practica sistematică a disparițiilor forțate și să dezvăluie locul în care se află toate persoanele care au făcut obiectul acestei practici; solicită încetarea imediată a torturii sistematice care are loc în locurile de detenție și punerea în aplicare a normelor carcerale privind vizitarea, accesul la asistență medicală, exercițiile fizice și comunicarea cu lumea exterioară;

12. regretă încă o dată faptul că UE și statele sale membre nu au răspuns în mod hotărât la încălcările flagrante ale drepturilor omului comise sub conducerea președintelui al-Sisi; invită UE și statele sale membre să țină seama în cele din urmă de multiplele rezoluții și declarații ale Parlamentului și de recomandările societății civile și să adopte o poziție clară cu privire la criza drepturilor omului din Egipt;

13. îndeamnă UE și statele membre să denunțe, în declarațiile naționale și în cele comune adoptate în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, abuzurile comise de autoritățile egiptene și să impulsioneze adoptarea unei rezoluții privind instituirea unui mecanism al ONU de monitorizare și raportare cu privire la Egipt, îndelung așteptat;

14. își reiterează apelul pentru o revizuire aprofundată și cuprinzătoare a relațiilor UE cu Egiptul; consideră că situația drepturilor omului din Egipt impune o revizuire serioasă a operațiunilor de sprijin bugetar ale Comisiei și limitarea ajutorului acordat de UE la sprijinirea în primul rând a actorilor democratici și a societății civile; solicită o mai mare transparență și includerea unor evaluări ex-ante ale impactului asupra drepturilor omului pentru toate formele de sprijin financiar sau de formare oferite de UE Egiptului, fie direct, fie indirect;

15. îndeamnă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să plaseze în centrul relațiilor lor cu Egiptul necesitatea unor îmbunătățiri concrete în situația drepturilor omului, în special eliberarea apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor deținuți în mod arbitrar;

16. încurajează ambasadorii și diplomații UE și ai statelor membre să participe la procesele jurnaliștilor, bloggerilor, sindicaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și activiștilor societății civile, care au loc în Egipt, să îi viziteze în detenție, să ceară eliberarea lor imediată și necondiționată, atât în mod public, cât și privat, și, în așteptarea eliberării lor, să se asigure că sunt respectate drepturile lor în detenție și că li se permit vizite din partea avocaților și familiilor lor, precum și asistență medicală, atunci când aceasta este necesară;

17. regretă profund faptul că autoritățile egiptene nu au cooperat în mod sincer cu autoritățile italiene pentru a stabili adevărul și a asigura justiția în cazul răpirii, torturii și uciderii studentului italian Giulio Regeni;

18. repetă că drepturile omului nu trebuie compromise de acțiunile de gestionare a migrației sau de combatere a terorismului; subliniază că orice interacțiune a UE cu Egiptul în materie de migrație ar trebui să se axeze pe protecția drepturilor fundamentale ale migranților; solicită suspendarea programului de gestionare a frontierelor și a tuturor acordurilor bilaterale de readmisie încheiate între statele membre și Egipt;

19. regretă continuarea cooperării în materie de securitate și exporturile de arme din statele membre ale UE în Egipt, în special din Franța și Germania, care contravin Poziției comune a UE privind exporturile de arme și concluziilor Consiliului din 21 august 2013; solicită statelor membre să respecte legislația internațională și legislația UE, monitorizând utilizarea armelor și a echipamentelor exportate, și să pună capăt imediat livrării, vânzării, transferului, tranzitului sau transbordării directe sau indirecte a oricăror echipamente în cazul în care există un risc substanțial ca acestea să fie utilizate de forțele de securitate egiptene pentru a comite încălcări grave ale drepturilor omului sau pentru a facilita comiterea acestora; încurajează parlamentarii naționali din statele membre ale UE vizate să investigheze, să monitorizeze și să exercite un control parlamentar corespunzător în această privință; invită VP/ÎR să raporteze cu privire la stadiul actual al cooperării militare și în domeniul securității dintre statele membre și Egipt; invită UE și statele sale membre să pună în aplicare o interdicție la nivelul UE asupra exportului în Egipt al oricăror tehnologii și echipamente militare și de supraveghere; insistă ca orice conversie în acest sector să se desfășoare în conformitate cu principiile unei tranziții juste, fără ca lucrătorii să-și piardă locurile de muncă; reiterează importanța pe care o acordă aspectului drepturilor omului, care ar trebui accentuat mai puternic în procesul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, inclusiv de produse de supraveghere cibernetică;

20. insistă, de asemenea, asupra faptului că se impune revizuirea Poziției comune 2008/944/PESC în conformitate cu articolul 7 din Tratatul privind comerțul cu arme, pentru a clarifica obligația legală de a refuza acordarea unei licențe de export în cazul în care există riscul ca tehnologiile sau echipamentele militare în cauză să fie utilizate pentru a comite sau a facilita încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar [articolul 2 alineatul (2) din Poziția comună], precum și pentru a introduce un mecanism formal de monitorizare a respectării de către statele membre a Poziției comune, astfel încât să se asigure aplicarea riguroasă și consecventă a acesteia;

21. invită UE și statele membre să suspende cooperarea cu Egiptul în materie de combatere a terorismului și să condamne fără echivoc utilizarea abuzivă a legislației și a politicilor de combatere a terorismului pentru a reduce la tăcere societatea civilă și apărătorii drepturilor omului; invită UE și statele membre să promoveze drepturile omului ca elemente centrale ale eforturilor internaționale de combatere a terorismului; regretă faptul că autoritățile egiptene au inclus în mod arbitrar aproape 7 000 de persoane pe „lista teroriștilor”, printre care se numără apărători ai drepturilor omului, activiști și politicieni din opoziție;

22. își reiterează sprijinul ferm față de apelul experților ONU adresat secretariatului CCONUSC de a elabora criterii privind drepturile omului pe care țările care vor găzdui viitoarele COP trebuie să se angajeze să le îndeplinească, ca parte a acordului de găzduire;

23. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Președintelui și Guvernului Republicii Arabe Egipt, Comisiei Africane pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor, Secretarului General al ONU și organismelor ONU competente.

 

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate