Предложение за резолюция - B9-0539/2022Предложение за резолюция
B9-0539/2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в контекста на Световното първенство по футбол в Катар

22.11.2022 - (2022/2948(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ернест Уртасун Доменек, Мунир Сатури, Бронис Ропе, Виле Ниенистьо, Роза Д’Амато, Виола фон Крамон‑Таубадел, Ана Миранда, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2022/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0539/2022
Внесени текстове :
B9-0539/2022
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0539/2022

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в контекста на Световното първенство по футбол в Катар

(2022/2948(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Катар, по-специално своята резолюция от 21 ноември 2013 г. относно Катар: положението на работниците мигранти[1],

 като взе предвид съвместното съобщение от 18 май 2022 г. на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на Комисията относно стратегическо партньорство с Персийския залив (JOIN(2022)0013), както и заключенията на Съвета от 20 юни 2022 г.,

 като взе предвид четвъртия диалог относно правата на човека между ЕС и Катар, проведен в Брюксел на 12 септември 2022 г.,

 като взе предвид Международната конвенция на ООН за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства от 18 декември 1990 г.,

 като взе предвид съобщението на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) от 2 декември 2010 г. във връзка с избора на Катар като мястото за провеждане на Световната купа по футбол през 2022 г.,

 като взе предвид изданието от май 2017 г. на политиката на ФИФА в областта на правата на човека,

 като взе предвид ратификацията от страна на Катар на Конвенцията на Международната организация на труда относно принудителния или задължителния труд (C029) на 12 март 1998 г.,

 като взе предвид докладите на „Хюман райтс уоч“ (HRW) и „Амнести Интернешънъл“ относно положението на строителните работници в Катар преди Световното първенство по футбол,

 като взе предвид доклада, озаглавен „Катар: Арести от силите за сигурност, злоупотреба с ЛГБТ лица“, публикуван от HRW на 24 октомври 2022 г.,

 като взе предвид член 285 от Наказателния кодекс на Катар и Закон № 17 от 2002 г. за Защита на Общността,

 като взе предвид ръководните принципи на ООН от 2011 г. за бизнеса и правата на човека,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че през 2010 г. Катар получи правото да бъде домакин на Световното първенство по футбол през 2022 г.; като има предвид, че през 2020 г. Министерството на правосъдието на Съединените щати потвърди, че представителите, работещи за Катар, са подкупили длъжностни лица на ФИФА, за да осигурят правото на домакинство на Световното първенство по футбол за мъже през 2022 г.; като има предвид, че повече от половината от хората, участвали в гласуването на Световното първенство по футбол през 2022 г., включително бившият президент на ФИФА Зеп Блатер, са били замесени или разследвани за някаква форма на предполагаема корупция или незаконна практика;

Б. като има предвид, че ФИФА присъди на Катар Световното първенство по футбол, без да извърши надлежна проверка в областта на правата на човека и без условия за защита на работниците мигранти; като има предвид, че ФИФА многократно е заявявала своя ангажимент за защита на правата на човека и устойчивостта, но все още не спазва тези ангажименти; като има предвид, че ФИФА се очаква да реализира приходи от Световното първенство по футбол през 2022 г. в размер на 6,1 милиарда щатски долара;

В. като има предвид, че през 2017 г. МОТ подаде жалба срещу Катар за това, че не прилага Конвенцията относно премахването на принудителния труд;

Г. като има предвид, че през 2018 г. МОТ откри първото си проектно бюро в Катар;

Д. като има предвид, че броят на чуждестранните граждани в Катар се оценява на 1,35 милиона души, което представлява почти 94 % от работната сила; като има предвид, че мигрантите се наемат предимно в секторите на строителството, услугите и домакинската работа; като има предвид, че поради този брой на чуждестранните работници Катар има най-високото съотношение между работници мигранти и местно население в света;

Е. като има предвид, че групи за защита на правата на човека и няколко международни вестника съобщават за хиляди смъртни случаи на чуждестранни работници; като има предвид, че съгласно информацията голяма част от тях са починали от сърдечна недостатъчност или трудови злополуки; като има предвид, че смъртните случаи на хиляди работници мигранти през последното десетилетие и преди това остават без обяснение;

Ж. като има предвид, че много на брой чуждестранни работници са били принудени да задлъжняват по време на работа в Катар поради незаконни такси за наемане на работа и мащабни кражби на заплати; като има предвид, че ужасяващите условия на труд при екстремни горещини излагат чуждестранните работници на заболявания, наранявания и смърт;

З. като има предвид, че през последните пет години Катар започна достойни за похвала реформи на своето трудово законодателство, по-специално отмяната на „удостоверението за липса на възражения“, приемането на минимална работна заплата, съвместен механизъм за подаване на жалби за чуждестранни работници и откриването на пет нови трудови съдилища; като има предвид обаче, че много от законите и практиките, които дискриминират срещу чуждестранните работници, остават в сила, като например произволни удръжки или неизплащане на заплати, конфискация на паспорти, тежки условия на труд, неплатен извънреден труд, ограничен достъп до съдебната система и обвинение в укриване;

И. като има предвид, че последният Глобален индекс за организираната престъпност класифицира Катар като високорискова държава за транснационален трафик и контрабанда на хора;

Й. като има предвид, че член 285 от Наказателния кодекс на Катар наказва извънбрачните полови сношения, включително отношенията между лица от един и същи пол, с лишаване от свобода до седем години; като има предвид, че се твърди, че произволните арести на ЛГБТИК лица се основават на Закон № 17 от 2002 г. за защита на Общността, който позволява предварително задържане без обвинение или съдебен процес за срок до шест месеца;

К. като има предвид, че през октомври 2022 г. HRW съобщи, че правоприлагащите органи на Катар произволно са арестували ЛГБТИК лица и са ги подложили на малтретиране, докато са били задържани; като има предвид, че в периода 2019–2022 г. HRW документира шест случая на тежки и многократни побои и пет случая на сексуален тормоз по време на полицейско задържане; като има предвид, че силите за сигурност са арестували лица на обществени места единствено въз основа на тяхното изразяване на полова принадлежност и незаконно са претърсвали техните мобилни телефони, като са нарушили правото им на неприкосновеност на личния живот; като има предвид, че на задържаните транссексуални лица специално е било наредено да преминат през „конверсионна терапия“ в спонсориран от правителството център за „поведенческо здравеопазване“ като предварително условие за освобождаване; като има предвид, че действията на органите неизбежно създават чувство на потисничество, практикуване на дискриминация и нарушаване на правата на човека и психичното здраве на засегнатите лица;

Л. като има предвид, че Халид Салман, посланик на Световното първенство в Катар през 2022 г., публично описа хомосексуалността като „мозъчна повреда“ по време на интервю с ZDF, германски телевизионен канал, на 8 ноември 2022 г.;

М. като има предвид, че има сведения, че на участниците в световното първенство по футбол, които носят тениски или шапки с изображение на дъгата, е отказан достъп до помещенията, което нарушава принципа, че спортните събития следва да бъдат достъпни за всички;

Н. като има предвид, че ФИФА е упражнила натиск, за да гарантира, че капитаните на екипи не показват лентата за ръка с надпис „One Love“, която те са поели ангажимента да носят, под заплаха от спортни санкции;

О. като има предвид, че през 12-те години, откакто на Катар беше присъдено да бъде домакин на Световното първенство по футбол, страната е изразходвала 300 милиарда щатски долара за подготовка на спортното събитие, което го прави най-скъпото в историята на световното първенство по футбол;

П. като има предвид, че групи за опазване на околната среда доказаха, че твърденията на ФИФА, че Световното първенство по футбол за мъже е въглеродно неутрално, са сериозно подвеждащи; като има предвид, че действителните емисии на CO2 от строителството на стадионите се оценяват на осем пъти по-високи от докладваните стойности; като има предвид, че въглеродните кредити, закупени за компенсиране на емисиите на CO2 от събитието, най-вероятно няма да имат достатъчно положително въздействие; като има предвид, че клонът на Грийнпийс за Близкия изток обвини организаторите в „заблуждаващи твърдения за екологосъобразност“;

Р. като има предвид, че според медийни съобщения във вестник „Ню Йорк Таймс“ Катар е предлагал на фенове от държави, чийто национален футболен отбор участва в осигуряването на безплатни билети за световното първенство по футбол за мъже, безплатни полети и настаняване в Катар, ако те са се съгласили да не критикуват Катар и да не съобщават в социалните медии за публикации, направени от други критично настроени към Катар фенове;

С. като има предвид, че съгласно вестник „Гардиън“ правителството на Катар е направило подаръци на членове на Парламента на Обединеното кралство на стойност 251 208 британски лири през дванадесетте месеца преди октомври 2022 г., включително престой в луксозни хотели, полети в бизнес класа и билети за конни надбягвания, в замяна на положителни изявления относно Катар;

Т. като има предвид, че европейските регулаторни органи в областта на неприкосновеността на личния живот предупредиха феновете да не изтеглят приложението за Световното първенство в Катар, тъй като то представлява сериозен риск за неприкосновеността на личния живот и сигурността;

1. осъжда факта, че хиляди нископлатени работници са загубили живота си, за да построят осем стадиона, разширяване на летището, ново метро, много на брой хотели и нови пътища за Световното първенство по футбол на ФИФА в Катар; осъжда факта, че смъртните случаи на работниците не са разследвани, а се считат за „естествени причини“ или „спиране на сърдечната дейност“; критикува факта, че семействата на работниците мигранти, загубили живота си, не са получили обезщетение;

2. изразява загриженост, че стотици хиляди работници мигранти са били подложени на систематични злоупотреби и експлоатация в Катар, като много от тях са работили при непоносими и опасни условия на труд;

3. призовава правителството на Катар да признае многобройните ненужни смъртни случаи на работници мигранти и да отдаде по видим начин почит за живота и приноса на работниците мигранти по време на Световното първенство по футбол в Катар;

4. призовава Катар и ФИФА да създадат всеобхватен фонд за възстановяване на вредите в размер най-малко на сума, равностойна на 440 милиона щатски долара, тоест паричната награда за Световното първенство, с цел компенсиране на скандалните кражби на заплати, нараняванията и хилядите неразследвани и невъзмездени смъртни случаи;

5. насърчава Катар да продължи и ускори реформата на своята трудова система, да премахне оставащите дискриминационни закони, да запълни пропуските в прилагането и значително да подобри условията на труд за работниците мигранти;

6. призовава органите на Катар да прекратят злоупотребите с чуждестранни работници от страна на техните работодатели, особено домашните работници, много от които са жени, като обучават инспектори да откриват практики на принудителен труд и да разследват такива случаи, за да търсят отговорност от работодателите, извършващи злоупотреби; препоръчва домашните работници да бъдат включени в обхвата на трудовото законодателство;

7. настоятелно призовава органите на Катар да разследват и удостоверяват смъртта на работници мигранти, както и да предоставят обезщетение на семействата в случаите, когато работниците са починали поради условията на труд, на които са били подложени;

8. насърчава властите на Катар да премахнат напълно системата „кафала“, като се започне с премахването на обвинението за „укриване“ и със санкционирането на работодателите, които използват такива практики като инструменти за контрол;

9. поддържа становището, че въпреки че Катар е въвел по начин, достоен за похвала, минимална работна заплата през 2020 г., заплатите остават ниски и често се изплащат със закъснение или изобщо не се изплащат; призовава органите на Катар да увеличат минималната работна заплата, да сложат край на дискриминацията по отношение на заплащането между различните националности на чуждестранните работници и да гарантират, че заплатите се изплащат изцяло и навреме;

10. призовава Катар да премахне всички такси за наемане на чуждестранни работници, които ги хващат в капана на дълговата спирала;

11. посочва, че правото на сдружаване и правото на самоорганизация следва да бъдат признати за всички работници, включително мигрантите; призовава правителството на Катар да гарантира, че работниците имат право на свободно сдружаване без ответни действия с цел отмъщение, както и на безопасен и сигурен достъп до правосъдие;

12. призовава правителството на Катар да засили ролята на МОТ, като ѝ даде възможност за постоянно представителство и като ратифицира нейните конвенции относно свободата на сдружаване на работниците;

13. приветства факта, че Катар стана страна по МПГПП и МПИСКП през 2018 г.; насърчава решително Катар, а също така и други държави от Персийския залив, да ратифицират Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и на членовете на техните семейства;

14. призовава Катар и всички държави от Персийския залив да ратифицират всички конвенции на МОТ, включително относно работниците мигранти, свободата на сдружаване, правото на организиране и колективно договаряне, домашните работници и частните агенции по заетостта;

15. осъжда рутинните произволни арести и малтретиране, на които са подложени ЛГБТИК лицата в Катар в резултат на спонсорирана от правителството дискриминация; осъжда най-категорично докладваните случаи на сексуално насилие по време на задържането;

16. призовава органите на Катар да отменят член 285 от Наказателния кодекс и всички други закони, използвани за криминализиране на сексуалните отношения между лица от един и същи пол по взаимно съгласие;

17. призовава органите на Катар да гарантират зачитането на правата на човека на всички лица, присъстващи на Световното първенство по футбол през 2022 г., включително международните гости, и че никое лице не е подложено на произволно задържане или малтретиране; споделя загрижеността на органите на ЕС за защита на данните във връзка с използването на проследяване на инфекциите в Катар и приложения за световното първенство като шпионски софтуер; настоятелно призовава Катар постоянно да гарантира правата на човека на всички свои жители, а не само на зрителите на Световното първенство по футбол;

18. припомня по-специално активното участие на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) в избора на Катар за домакин на Световното първенство през 2022 г. и неговото съучастие в способстването за подготовката на игрите в пълно нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и международните конвенции, с които са обвързани членовете на Съвета на Европа;

19. осъжда факта, че корупцията все още е широко разпространена в структурите на ФИФА; призовава държавите – членки на ЕС, и по-специално тези с големи национални футболни лиги, като например Германия, Франция, Италия и Испания, да оказват натиск върху УЕФА и ФИФА, за да могат УЕФА и ФИФА да извършат основни реформи, включително въвеждането на демократични и прозрачни процедури за присъждане на домакинство на световни първенства по футбол и стриктното прилагане на критериите за правата на човека и устойчивостта за държавите домакини; призовава нарушенията на основните права и правата на човека, особено явното систематично насилие, основано на пола, да бъдат задължителен критерий за изключване при присъждането на международни спортни събития, за да бъдат защитени спортистите и феновете и да се сложи край на използването на спорта за подобряване на имиджа (sportswashing); призовава за продължаване на разследванията и наказателните преследвания за присъждането на световни първенства, опетнени от корупция; призовава държавите – членки на ЕС, да разрешат достъпа до архивирана информация относно присъждането на световното първенство през 2022 г.;

20. настоятелно призовава ФИФА да зачита правото на футболистите свободно да изразяват мнението си и да се застъпват за човешкото достойнство и правата на човека;

21. осъжда в по-широк план зачестяващата практика авторитарни държави да поемат домакинството на големи спортни или културни мероприятия с цел засилване на своята международна легитимност, докато продължават да потискат вътрешните разногласия; призовава ЕС и неговите държави членки да започнат диалог с националните спортни федерации, корпоративните участници и организациите на гражданското общество относно условията за участието им в подобни събития; призовава за разработването на политическа рамка на ЕС за спорта и правата на човека;

22. призовава заместник-председателя/върховен представител Жозеп Борел и Европейската служба за външна дейност и представителите на държавите – членки на ЕС, да продължат да повдигат въпроса за правата на човека и основните свободи, по-специално правата на работниците мигранти, правата на жените и на ЛГБТКИ лицата, в диалога между ЕС и Катар по правата на човека и всички други срещи с властите на Катар;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Държавата Катар, на правителствата и парламентите на държавите – членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА), на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), на Международната организация на труда (МОТ) и на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

 

Последно осъвременяване: 23 ноември 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност